16 липня 2023 р.

Робота з помилками, "try...catch"

Якими чудовими програмістами ми б не були, часом трапляється, що в наших скриптах виникають помилки. Вони можуть виникнути через нашу неуважність, непередбачувані вхідні дані від користувачів, неправильні відповіді від сервера або з тисяч інших причин.

Якщо виникають помилки, то скрипти, зазвичай, “помирають” (раптово припиняють роботу) та виводять інформацію про помилку в консоль.

Але існує синтаксична конструкція try...catch, що дозволяє нам “перехоплювати” помилки, що дає змогу скриптам виконати потрібні дії, а не раптово припинити роботу.

Синтаксис “try…catch”

Конструкція try...catch містить два головних блоки: try, а потім catch:

try {

 // код...

} catch (err) {

 // код обробки помилки

}

Це працює наступним чином:

 1. В першу чергу виконується код в блоці try {...}.
 2. Якщо не виникає помилок, то блок catch (err) ігнорується: виконання досягає кінця блоку try та продовжується поза блоком catch.
 3. Якщо виникає помилка, тоді виконання в try припиняється і виконання коду продовжується з початку блоку catch (err). Змінна err (можна обрати будь-яке ім’я) буде містити об’єкт помилки з додатковою інформацією.

Отже, помилка всередині блоку try {...} не призводить до раптового припинення роботи скрипту – ми отримуємо можливість обробити її в catch.

Подивімося на декілька прикладів.

 • Приклад без виключень: виводить alert (1) та (2):

  try {
  
   alert('Початок блоку try'); // (1) <--
  
   // ...код без помилок
  
   alert('Кінець блоку try');  // (2) <--
  
  } catch (err) {
  
   alert('Помилок немає, тому catch ігнорується'); // (3)
  
  }
 • Приклад з виключенням: виводить (1) та (3):

  try {
  
   alert('Початок блоку try'); // (1) <--
  
   lalala; // помилка, змінна не визначена!
  
   alert('Кінець блоку try (не буде виконано)'); // (2)
  
  } catch (err) {
  
   alert(`Виникла помилка!`); // (3) <--
  
  }
try...catch працює тільки з виключеннями, що виникають в під час роботи скрипту

Щоб блок try...catch спрацював, код повинен запускатися. Іншими словами, це повинен бути валідний JavaScript.

Це не спрацює, якщо код містить синтаксичні помилки, як-от незакриті фігурні дужки:

try {
 {{{{{{{{{{{{
} catch (err) {
 alert("Це не валідний код, рушій його не зрозуміє");
}

JavaScript рушій спочатку прочитує код і тільки потім виконує його. Помилки, що виникають у фазі читання називаються “помилки парсингу”, вони не можуть бути обробленими і скрипти припиняють свою роботу. Це виникає через те, що рушій не може зрозуміти код.

Тому try...catch може тільки обробляти помилки, що виникають у правильному коді. Такі помилки називаються “помилки часу виконання” або “виключення”.

try...catch працює синхронно

Якщо виключення трапляється у “запланованому до виконання” коді, як setTimeout, тоді try...catch не зможе перехопити помилку:

try {
 setTimeout(function() {
  noSuchVariable; // скрипт припинить свою роботу
 }, 1000);
} catch (err) {
 alert( "не спрацює" );
}

Це відбувається через те, що функція буде виконана пізніше, коли рушій вже вийде з блоку try...catch.

Щоб перехопити виключення всередині функції запланованої до виконання, try...catch повинен бути всередині цієї функції:

setTimeout(function() {
 try {
  noSuchVariable; // try...catch опрацює помилку!
 } catch {
  alert( "помилку перехоплено тут!" );
 }
}, 1000);

Об’єкт помилки

Коли виникає помилка, JavaScript генерує об’єкт, що містить інформацію про неї. Потім цей об’єкт передається як аргумент в catch:

try {
 // ...
} catch (err) { // <-- "об’єкт помилки", можна використати іншу назву замість err
 // ...
}

Для всіх вбудованих помилок об’єкт помилки має дві головні властивості:

name
Назва помилки. Наприклад, для невизначеної змінної назва буде "ReferenceError".
message
Текстове повідомлення з додатковою інформацією про помилку.

Існують інші властивості, що доступні в більшості оточень. Одна з найуживаніших та часто підтримується:

stack
Поточний стек викликів: рядок з інформацією про послідовність вкладених викликів, що призвели до помилки. Використовується для налагодження.

Наприклад:

try {
 lalala; // помилка, змінна не визначена!
} catch (err) {
 alert(err.name); // ReferenceError
 alert(err.message); // lalala is not defined
 alert(err.stack); // ReferenceError: lalala is not defined at (...call stack)

 // Також можливо вивести всю інформацію про помилку
 // Помилку конвертовано в рядок формату "name: message"
 alert(err); // ReferenceError: lalala is not defined
}

Опціональність аргументів “catch” блоку

Нещодавнє доповнення
Це нещодавнє доповнення до мови. У старих браузерах може бути потрібен поліфіл.

Блок catch не обов’язково повинен перехоплювати інформацію про об’єкт помилки:

try {
 // ...
} catch { // <-- без (err)
 // ...
}

Використання “try…catch”

Подивімось на реальний приклад використання try...catch.

Як ми вже знаємо, JavaScript може читати значення у форматі JSON за допомогою методу JSON.parse(str).

Зазвичай ми використовуємо його для декодування даних отриманих з сервера чи іншого джерела через мережу.

Ми отримуємо дані та викликаємо JSON.parse наступним чином:

let json = '{"name":"Іван", "age": 30}'; // дані з серверу

let user = JSON.parse(json); // трансформуємо текстове значення в JS об’єкт

// тепер user це об’єкт, що містить властивості з рядку
alert( user.name ); // Іван
alert( user.age ); // 30

Ви можете знайти більше інформації про використання JSON в розділі Методи JSON, toJSON.

Якщо використати JSON.parse з неправильно сформованим json повідомленням, це призведе до помилки та раптового припинення роботи скрипту.

Така поведінка задовольняє нас? Звичайно ні!

Користувач ніколи не дізнається якщо з даними щось трапилося (якщо не відкриє консоль розробника). Люди не очікують, що щось раптово може припинити роботу без будь-якої інформації про помилку.

Для оброблення помилки використаймо try...catch:

let json = "{ неправильний формат json }";

try {

 let user = JSON.parse(json); // <-- тут виникає помилка...
 alert( user.name ); // не буде виконано

} catch (err) {
 // ...виконання передається в цей блок
 alert( "Перепрошуємо, але дані містять помилки. Ми спробуємо запросити їх ще раз." );
 alert( err.name );
 alert( err.message );
}

У цьому разі блок catch використано тільки для виведення повідомлення про помилку, але може бути використаним іншим чином: відправити новий запит, запропонувати користувачі інші опції, відправити інформацію про помилку для логування та ін. Будь-який спосіб використання краще, ніж раптове припинення роботи.

Створення та викидання власних типів помилок

Уявімо ситуацію, що json синтаксично правильний, але не містить необхідного поля name.

Наприклад:

let json = '{ "age": 30 }'; // неповні дані

try {

 let user = JSON.parse(json); // <-- помилка не виникає
 alert( user.name ); // відсутнє поле name!

} catch (err) {
 alert( "не буде виконано" );
}

В такому разі JSON.parse відпрацює без виключень, але відсутність поля name є помилкою з нашої точки зору.

Ми будемо використовувати оператор throw для об’єднання способів обробки помилок.

Оператор “throw”

Оператор throw використовується для викидання помилки.

Оператор має синтаксис:

throw <об’єкт помилки>

Рушії дозволяє використовувати будь-які значення як об’єкти помилки. Це може бути навіть примітивне значення, як число чи рядок, але краще використовувати об’єкти, що мають властивості name та message (для сумісності з вбудованим типом помилок).

JavaScript має багато вбудованих конструкторів для вбудованих помилок: Error, SyntaxError, ReferenceError, TypeError та інші. Також вони можуть бути використаними для створення об’єктів помилок.

Синтаксис ініціалізації вбудованих помилок:

let error = new Error(message);
// or
let error = new SyntaxError(message);
let error = new ReferenceError(message);
// ...

Для вбудованого типу помилки, властивість name має значення імені конструктора, а message отримує значення з аргументу.

Наприклад:

let error = new Error("Щось трапилось o_O");

alert(error.name); // Error
alert(error.message); // Щось трапилось o_O

Подивімося на тип помилки, згенерований функцією JSON.parse:

try {
 JSON.parse("{ це не json o_O }");
} catch (err) {
 alert(err.name); // SyntaxError
 alert(err.message); // expected property name or '}' at line 1 column 3 of the JSON data
}

Як бачимо, назва помилки SyntaxError.

У такому разі відсутність властивості name є помилкою, оскільки користувачам потрібна інформація з цього поля.

Тож викиньмо її:

let json = '{ "age": 30 }'; // неповні дані

try {

 let user = JSON.parse(json); // <-- немає помилки

 if (!user.name) {
  throw new SyntaxError("Неповні дані: відсутнє поле name"); // (*)
 }

 alert( user.name );

} catch (err) {
 alert( "JSON Error: " + err.message ); // JSON Error: Неповні дані: відсутнє поле name
}

У рядку (*) оператор throw генерує SyntaxError із заданим значенням поля message, таким же чином це зробив би JavaScript. Виконання коду в блоці try одразу припиняється і контроль передається в catch.

Тепер в блоці catch обробляються всі види помилок: від JSON.parse та інших випадків.

Повторне викидання помилок

В наступному прикладі використаємо try...catch, щоб обробити неправильні дані. Але чи може всередині блоку try {...} виникнути інша непередбачувана помилка? Наприклад, це не просто “неправильні дані”, а програміст помилився і забув визначити змінну чи ще щось?

Наприклад:

let json = '{ "age": 30 }'; // неповні дані

try {
 user = JSON.parse(json); // <-- не поставлено "let" перед user

 // ...
} catch (err) {
 alert("JSON Error: " + err); // JSON Error: ReferenceError: user is not defined
 // (але перехоплена помилка не пов’язана з JSON Error)
}

Звичайно таке можливо! Програмісти теж помиляються. Навіть програми з відкритим кодом, що використовуються десятиріччями можуть раптово виявитися вразливими.

В нашому прикладі try...catch використовується для перехоплення помилок, що виникають у разі неповних даних. Але catch перехоплює всі типи помилок, що виникають в try. Тут виникає непередбачувана помилка, але все одно в повідомленні виводиться "JSON Error". Це неправильна поведінка, що ускладнює налагодження.

Щоб уникати таких проблем, ми можемо використовувати підхід “повторного викидання помилок”. Правило просте:

Блок catch повинен оброблювати тільки відомі помилки та повторно генерувати всі інші типи помилок.

Розгляньмо підхід “повторного викидання” покроково:

 1. Конструкція catch перехоплює всі помилки.
 2. В блоці catch (err) {...} ми аналізуємо об’єкт помилки err.
 3. Якщо ми не знаємо як правильно обробити помилку, ми робимо throw err.

Зазвичай, тип помилки можна перевірити за допомогою оператора instanceof:

try {
 user = { /*...*/ };
} catch (err) {
 if (err instanceof ReferenceError) {
  alert('ReferenceError'); // "ReferenceError" помилка доступу до невизначеної змінної
 }
}

Для визначення класу помилки можливо перевірити властивість err.name. Всі вбудовані помилки мають її. Також можна перевірити значення err.constructor.name.

В коді нижче, щоб catch опрацьовував тільки SyntaxError ми “повторно викидаємо” помилки інших типів.

let json = '{ "age": 30 }'; // неповні дані
try {

 let user = JSON.parse(json);

 if (!user.name) {
  throw new SyntaxError("Неповні дані: відсутнє поле name");
 }

 blabla(); // непередбачувана помилка

 alert( user.name );

} catch (err) {

 if (err instanceof SyntaxError) {
  alert( "JSON Error: " + err.message );
 } else {
  throw err; // повторне викидання (*)
 }

}

Помилка, що виникає в рядку (*), не проходить перевірку в блоці catch й повторно викидається. Виключення, після повторної генерації, може знову бути перехопленим конструкцією try...catch (якщо вона існує) або призведе до аварійного припинення роботи скрипту.

Така поведінка блоку catch дає змогу перехоплювати тільки помилки, для яких передбачено правила обробки та “пропускати” решту типів помилок.

Приклад нижче демонструє, як реалізувати перехоплення таких помилок ще одним рівнем try...catch:

function readData() {
 let json = '{ "age": 30 }';

 try {
  // ...
  blabla(); // помилка!
 } catch (err) {
  // ...
  if (!(err instanceof SyntaxError)) {
   throw err; // повторне викидання (обробка іншого типу помилок не передбачена)
  }
 }
}

try {
 readData();
} catch (err) {
 alert( "Зовнішнє перехоплення: " + err ); // перехоплено!
}

Функція readData дозволяє опрацьовувати тільки SyntaxError помилки, а зовнішній блок try...catch знає як опрацювати будь-який тип.

try…catch…finally

Зачекайте, бо це ще не все.

Конструкція try...catch дозволяє додати ще один блок: finally.

Якщо він існує, то виконується в будь-якому разі:

 • після try, якщо помилка не виникла,
 • після catch, якщо помилка була перехоплена.

Розширений синтаксис виглядає наступним чином:

try {
  ... спроба виконати код ...
} catch (err) {
  ... обробка помилки ...
} finally {
  ... завжди буде виконано ...
}

Спробуйте запустити цей код:

try {
 alert( 'try' );
 if (confirm('Помилка потрібна?')) BAD_CODE();
} catch (err) {
 alert( 'catch' );
} finally {
 alert( 'finally' );
}

Код має дві гілки для виконання:

 1. Якщо відповісти “Гаразд” на “Помилка потрібна?”, буде try -> catch -> finally.
 2. Якщо відповісти “Скасувати”, тоді try -> finally.

Блок finally використовується, якщо ми почали виконувати якусь роботу і хочемо завершити її в будь-якому разі.

Наприклад, ми хочемо виміряти час роботи функції, що рахує числа Фібоначчі. Для цього ми можемо почати вимірювання на початку виконання і закінчити після. А якщо протягом роботи функції виникне помилка? Зокрема, імплементація fib(n) нижче генерує виключення, якщо на вхід подано від’ємне або неціле число.

Конструкція finally відмінне місце для завершення вимірювання незалежно від результату.

Блок finally гарантує, що час буде виміряно правильно як в ситуації успішного виконання, так і в разі помилки.

let num = +prompt("Введіть додатне ціле число?", 35)

let diff, result;

function fib(n) {
 if (n < 0 || Math.trunc(n) != n) {
  throw new Error("Число не повинно бути від’ємним або дробовим.");
 }
 return n <= 1 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2);
}

let start = Date.now();

try {
 result = fib(num);
} catch (err) {
 result = 0;
} finally {
 diff = Date.now() - start;
}

alert(result || "виникла помилка");

alert( `виконання тривало ${diff}мс` );

Якщо після запуску коду ввести в число 35 – скрипт буде виконано без помилок, блок finally після блоку try. Але якщо ввести -1 – одразу буде згенеровано помилку, а виконання код займе 0ms. Обидва вимірювання будуть проведені правильно.

Інакше кажучи, функція може завершуватися через або return, або throw, але блок finally буде завжди виконано.

Змінні визначені всередині try...catch...finally є локальними

Зверніть увагу, змінні result та diff, в коді вище, оголошено “перед” try...catch.

Якщо ми оголосимо змінну за допомогою let в блоці try вона залишиться видимою тільки всередині цього блоку.

finally та return

Частина finally виконається в будь-якому разі при виході з try...catch. Навіть якщо явно викликати return.

У прикладі нижче вихід з блоку try відбувається за допомогою return. Тоді блок finally буде виконано одразу перед поверненням виконання до зовнішнього коду.

function func() {

 try {
  return 1;

 } catch (err) {
  /* ... */
 } finally {
  alert( 'finally' );
 }
}

alert( func() ); // спочатку спрацює alert з finally, а потім код в цьому рядку
try...finally

Конструкція try...finally може не мати catch частини, що також може стати у пригоді. Така конфігурація може бути використана, коли ми не хочемо перехоплювати помилку, але потрібно завершити розпочаті задачі.

function func() {
 // розпочато задачу, що потребує завершення (наприклад вимірювання)
 try {
  // ...
 } finally {
  // закінчити задачу навіть, якщо все раптово припинило роботу
 }
}

В коді вище помилка виникає всередині try та завжди передається вище в стеку викликів через відсутність catch, але finally виконається до того, як потік виконання вийде з функції.

Глобальний catch

Environment-specific

Інформація, що наведено в цій секції не є частиною мови JavaScript.

Припустимо, через помилку програміста виключення трапилося поза блоком try...catch і призвело до припинення роботи скрипту.

Як нам вчинити в такому випадку? Ми можемо логувати помилку, виводити повідомлення користувачу (переважно, користувачі не повинні бачити повідомлення про помилки) тощо.

Специфікація не згадує таку можливість, але оточення, зазвичай, надають таку функцію для зручності. Наприклад, Node.js дозволяє викликати process.on("uncaughtException") для цього. В браузері можна присвоїти функцію спеціальній властивості window.onerror, що виконається, коли виникне помилка.

Синтаксис:

window.onerror = function(message, url, line, col, error) {
 // ...
};
message
Повідомлення помилки.
url
URL скрипту, де трапилась помилка.
line, col
Номер рядку та колонки, де трапилась помилка.
error
Об’єкт помилки.

Приклад:

<script>
 window.onerror = function(message, url, line, col, error) {
  alert(`${message}\n Помилка трапилась в ${line}:${col} з ${url}`);
 };

 function readData() {
  badFunc(); // Трапилась помилка!
 }

 readData();
</script>

Глобальний обробник window.onerror не передбачений для відновлювання роботи скрипту, а тільки відправлення повідомлення про помилку розробникам.

Для логування помилок в таких випадках існують спеціальні вебсервіси: https://errorception.com чи https://www.muscula.com.

Вони працюють наступним чином:

 1. Розробник реєструється в сервісі та отримує JS скрипт (чи URL скрипту), який потрібно додати на сторінку.
 2. Цей скрипт встановлює власну функцію в window.onerror.
 3. Коли трапляється помилка скрипт відправляє мережевий запит до цього сервісу.
 4. Розробник може зайти в сервіс та переглядати отримані помилки.

Підсумки

Конструкція try...catch дозволяє обробляти помилки, що виникають протягом роботи скрипту. Це, в прямому сенсі, дозволяє “спробувати” виконати код та “перехопити” помилки, що можуть виникнути.

Синтаксис:

try {
 // виконання коду
} catch (err) {
 // якщо трапилась помилка,
 // передати виконання в цей блок
} finally {
 // завжди виконається після try/catch
}

Також ми можемо пропустити секцію catch чи finally, тому скорочені конструкції try...catch та try...finally теж валідні.

Об’єкт помилки має наступні властивості:

 • message – розбірливе повідомлення про помилку.
 • name – рядок з іменем помилки (назва конструктора помилки).
 • stack (нестандартна, але широко підтримувана) – стек викликів на момент створення помилки.

Ми можемо пропустити отримання об’єкту помилки, якщо використати catch { замість catch (err) {.

Також ми можемо генерувати власні помилки за допомогою оператору throw. Технічно, будь-що можна передати аргументом в throw, але, зазвичай, використовується об’єкт, успадкований від вбудованого класу Error. Детальніше про розширення помилок в наступному розділі.

Повторне викидання – важливий шаблон в роботі з помилками: переважно блок catch знає як обробляти помилки певного типу, тому він повинен знову викидати невідомі типи помилок.

Навіть, якщо ми не використовуємо try...catch, більшість середовищ дозволяють встановити “глобальний” обробник помилок. В браузерах це window.onerror.

Завдання

важливість: 5

Порівняйте два фрагменти коду.

 1. В першому використовується finally для виконання коду після try...catch:

  try {
   виконання коду
  } catch (err) {
   обробка помилок
  } finally {
   очищення ресурсів
  }
 2. В другому коді очищення відбувається одразу після try...catch:

  try {
   виконання коду
  } catch (err) {
   обробка помилок
  }
  
  очищення ресурсів

Очищення ресурсів потрібно виконати після роботи не залежно від наявності помилки.

Чи є якійсь переваги використання finally, чи обидва фрагменти коду однакові? Якщо є різниця – наведіть приклади використання.

Різниця стає очевидною, якщо ми подивимося на код всередині функції.

Поведінка відрізнятиметься, якщо код «раптово вийде» з блоку try...catch.

Наприклад, якщо всередині try...catch є return. Блок finally спрацює для “будь-якого” виходу з try...catch, навіть за допомогою return – одразу після виходу з блоку try...catch, але перед передачею контролю кодові, що викликав цю функцію.

function f() {
 try {
  alert('початок');
  return "результат";
 } catch (err) {
  /// ...
 } finally {
  alert('очищення!');
 }
}

f(); // очищення!

…Або якщо є throw:

function f() {
 try {
  alert('початок');
  throw new Error("помилка");
 } catch (err) {
  // ...
  if("не можу обробити помилку") {
   throw err;
  }

 } finally {
  alert('очищення!')
 }
}

f(); // очищення!

finally гарантує очищення. Очищення не спрацює, якщо ми просто додамо код в кінці функції f.

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)