назад до уроку

Finally чи просто код?

важливість: 5

Порівняйте два фрагменти коду.

 1. В першому використовується finally для виконання коду після try...catch:

  try {
   виконання коду
  } catch (err) {
   обробка помилок
  } finally {
   очищення ресурсів
  }
 2. В другому коді очищення відбувається одразу після try...catch:

  try {
   виконання коду
  } catch (err) {
   обробка помилок
  }
  
  очищення ресурсів

Очищення ресурсів потрібно виконати після роботи не залежно від наявності помилки.

Чи є якійсь переваги використання finally, чи обидва фрагменти коду однакові? Якщо є різниця – наведіть приклади використання.

Різниця стає очевидною, якщо ми подивимося на код всередині функції.

Поведінка відрізнятиметься, якщо код «раптово вийде» з блоку try...catch.

Наприклад, якщо всередині try...catch є return. Блок finally спрацює для “будь-якого” виходу з try...catch, навіть за допомогою return – одразу після виходу з блоку try...catch, але перед передачею контролю кодові, що викликав цю функцію.

function f() {
 try {
  alert('початок');
  return "результат";
 } catch (err) {
  /// ...
 } finally {
  alert('очищення!');
 }
}

f(); // очищення!

…Або якщо є throw:

function f() {
 try {
  alert('початок');
  throw new Error("помилка");
 } catch (err) {
  // ...
  if("не можу обробити помилку") {
   throw err;
  }

 } finally {
  alert('очищення!')
 }
}

f(); // очищення!

finally гарантує очищення. Очищення не спрацює, якщо ми просто додамо код в кінці функції f.