20 лютого 2024 р.

Нестандартні помилки, розширення Error

Коли ми щось розробляємо, нам часто потрібні власні класи помилок, щоб відображати конкретні речі, які можуть піти не так у наших програмах. Для помилок у мережевих операціях нам може знадобитися HttpError, для операцій з базою даних DbError, для пошуку операцій NotFoundError тощо.

Наші помилки повинні підтримувати основні властивості помилок, такі як message, name і, бажано, stack. Але вони також можуть мати інші властивості, наприклад, об’єкти HttpError можуть мати властивість statusCode зі значенням, як-от 404, 403 або 500.

JavaScript дозволяє використовувати throw з будь-яким аргументом, тому технічно наші спеціальні класи помилок не повинні успадковуватись від Error. Але якщо ми успадкуємо, то стає можливим використовувати obj instanceof Error для ідентифікації об’єктів помилки. Тому краще успадкувати від нього.

У міру розвитку програми наші власні помилки, природньо, утворюють ієрархію. Наприклад, HttpTimeoutError може успадковуватися від HttpError тощо.

Розширення Error

Як приклад, давайте розглянемо функцію readUser(json), яка повинна читати JSON з даними користувача.

Ось приклад того, як може виглядати валідний json:

let json = `{ "name": "Іван", "age": 30 }`;

Всередині ми будемо використовувати JSON.parse. Якщо він отримує неправильний json, він викидає SyntaxError. Але навіть якщо json синтаксично правильний, це не означає, що це валідний користувач, чи не так? У ньому може не бути необхідних нам даних. Наприклад, він може не мати властивостей name та age, які є важливими для наших користувачів.

Наша функція readUser(json) не тільки читатиме JSON, але й перевірятеме (“валідуватиме”) дані. Якщо немає обов’язкових полів або формат неправильний, це помилка. І це не SyntaxError, оскільки дані синтаксично правильні, а інший тип помилки. Ми назвемо його ValidationError і створимо для нього окремий клас. Подібна помилка також повинна містити інформацію про поле, що порушує правила.

Наш клас ValidationError має успадковуватись від класу Error.

Клас Error є вбудованим, але ось його приблизний код, щоб ми могли зрозуміти, що ми розширюємо:

// "Псевдокод" для вбудованого класу Error, визначеного самим JavaScript
class Error {
 constructor(message) {
  this.message = message;
  this.name = "Error"; // (різні назви для різних вбудованих класів помилок)
  this.stack = <call stack>; // нестандартна властивість, але більшість середовищ її підтримує
 }
}

Тепер давайте успадкуємо від нього наш ValidationError і спробуємо його в дії:

class ValidationError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message); // (1)
  this.name = "ValidationError"; // (2)
 }
}

function test() {
 throw new ValidationError("Упс!");
}

try {
 test();
} catch(err) {
 alert(err.message); // Упс!
 alert(err.name); // ValidationError
 alert(err.stack); // список вкладених викликів з номерами рядків для кожного
}

Зверніть увагу: у рядку (1) ми викликаємо батьківський конструктор. JavaScript вимагає від нас викликати super у дочірньому конструкторі, це обов’язково. Батьківський конструктор встановлює властивість message.

Батьківський конструктор також встановлює для властивості name значення "Error", тому в рядку (2) ми скидаємо його до потрібного значення.

Давайте спробуємо використати його в readUser(json):

class ValidationError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message);
  this.name = "ValidationError";
 }
}

// Usage
function readUser(json) {
 let user = JSON.parse(json);

 if (!user.age) {
  throw new ValidationError("No field: age");
 }
 if (!user.name) {
  throw new ValidationError("No field: name");
 }

 return user;
}

// Робочий приклад із try..catch

try {
 let user = readUser('{ "age": 25 }');
} catch (err) {
 if (err instanceof ValidationError) {
  alert("Invalid data: " + err.message); // Invalid data: No field: name
 } else if (err instanceof SyntaxError) { // (*)
  alert("JSON Syntax Error: " + err.message);
 } else {
  throw err; // невідома помилка, прокинемо її далі (**)
 }
}

Блок try..catch у коді вище обробляє як нашу ValidationError, так і вбудовану SyntaxError з JSON.parse.

Будь ласка, подивіться, як ми використовуємо instanceof для перевірки певного типу помилки в рядку (*).

Ми також можемо використати err.name, ось так:

// ...
// замість (err instanceof SyntaxError)
} else if (err.name == "SyntaxError") { // (*)
// ...

Версія з instanceof набагато краща, тому що в майбутньому ми можемо розширити ValidationError, щоб створювати його підтипи, наприклад, PropertyRequiredError. І перевірка instanceof буде також працювати для нових спадкових класів. Так що це рішення залишиться надійним і далі.

Також важливо, що якщо catch зустрічає невідому помилку, він повторно викидає її в рядок (**). Наш блок catch знає лише, як обробляти помилки перевірки правильності даних та синтаксису, інші типи (спричинені помилкою в коді або іншими невідомими причинами) потрібно прокинути далі.

Подальше наслідування

Клас ValidationError дуже загальний. Багато чого може піти не так. Властивість може бути відсутня або її значення має неправильний тип (наприклад, рядок у age замість числа). Давайте створимо більш конкретний клас PropertyRequiredError, саме для відсутніх властивостей. Він міститиме додаткову інформацію про властивість, якої немає.

class ValidationError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message);
  this.name = "ValidationError";
 }
}

class PropertyRequiredError extends ValidationError {
 constructor(property) {
  super("No property: " + property);
  this.name = "PropertyRequiredError";
  this.property = property;
 }
}

// Usage
function readUser(json) {
 let user = JSON.parse(json);

 if (!user.age) {
  throw new PropertyRequiredError("age");
 }
 if (!user.name) {
  throw new PropertyRequiredError("name");
 }

 return user;
}

// Робочий приклад із try..catch

try {
 let user = readUser('{ "age": 25 }');
} catch (err) {
 if (err instanceof ValidationError) {
  alert("Invalid data: " + err.message); // Invalid data: No property: name
  alert(err.name); // PropertyRequiredError
  alert(err.property); // name
 } else if (err instanceof SyntaxError) {
  alert("JSON Syntax Error: " + err.message);
 } else {
  throw err; // невідома помилка, прокинути далі
 }
}

Новий клас PropertyRequiredError простий у використанні: нам потрібно лише передати ім’я властивості: new PropertyRequiredError(property). Повідомлення message у зрозумілому вигляді генерується його конструктором.

Зверніть увагу, що this.name у конструкторі PropertyRequiredError знову призначається вручну. Це може набриднути – призначати this.name = <ім’я класу> у кожному спеціальному класі помилок. Ми можемо уникнути цього, створивши наш власний клас “базова помилка”, який призначає this.name = this.constructor.name. А потім успадковувати всі наші власні помилки від нього.

Назвемо його MyError.

Ось спрощений код із MyError та іншими класами помилок:

class MyError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message);
  this.name = this.constructor.name;
 }
}

class ValidationError extends MyError { }

class PropertyRequiredError extends ValidationError {
 constructor(property) {
  super("No property: " + property);
  this.property = property;
 }
}

// правильна name
alert( new PropertyRequiredError("field").name ); // PropertyRequiredError

Тепер наші помилки набагато коротші, особливо ValidationError, оскільки ми позбулися рядка "this.name = ..." у конструкторі.

Обгортання винятків

Метою функції readUser у коді вище є “читати дані користувача”. У процесі можуть виникати різного роду помилки. Зараз ми маємо SyntaxError і ValidationError, але в майбутньому функції readUser може бути розширино і, ймовірно, вона генеруватиме інші види помилок.

Тому код, який викликає readUser, повинен обробляти ці помилки. Зараз він використовує кілька if у блоці catch, які перевіряють клас, обробляють відомі помилки та прокидують далі невідомі.

Схема така:

try {
 ...
 readUser() // потенційне джерело помилки
 ...
} catch (err) {
 if (err instanceof ValidationError) {
  // обробити помилки перевірки даних
 } else if (err instanceof SyntaxError) {
  // обробити синтаксичні помилки
 } else {
  throw err; // невідома помилка, прокинути далі
 }
}

У коді вище ми бачимо два типи помилок, але їх може бути більше.

Якщо функція readUser генерує кілька типів помилок, тоді ми повинні запитати себе: чи дійсно ми хочемо щоразу перевіряти всі типи помилок одну за одною?

Часто відповідь “ні”: ми б хотіли бути “на один рівень вище всього цього”. Ми просто хочемо знати, чи сталася “помилка читання даних” – чому саме це сталося, часто не має значення (це описує повідомлення про помилку). Або, ще краще, ми хотіли б мати спосіб отримати деталі помилки, але лише за необхідності.

Техніка, яку ми тут описуємо, називається “обгортання винятків”.

 1. Ми створимо новий клас ReadError, щоб представляти загальну помилку “читання даних”.
 2. Функція readUser буде ловити помилки читання даних, які виникають всередині неї, наприклад, ValidationError і SyntaxError, і натомість генеруватиме ReadError.
 3. Об’єкт ReadError зберігатиме посилання на вихідну помилку у своїй властивості cause.

Тоді код, який викликає readUser, повинен буде перевіряти лише ReadError, а не всі види помилок читання даних. І якщо йому потрібні додаткові відомості про помилку, він може перевірити її властивість cause.

Ось код, який визначає ReadError та демонструє його використання в readUser та try..catch:

class ReadError extends Error {
 constructor(message, cause) {
  super(message);
  this.cause = cause;
  this.name = 'ReadError';
 }
}

class ValidationError extends Error { /*...*/ }
class PropertyRequiredError extends ValidationError { /* ... */ }

function validateUser(user) {
 if (!user.age) {
  throw new PropertyRequiredError("age");
 }

 if (!user.name) {
  throw new PropertyRequiredError("name");
 }
}

function readUser(json) {
 let user;

 try {
  user = JSON.parse(json);
 } catch (err) {
  if (err instanceof SyntaxError) {
   throw new ReadError("Syntax Error", err);
  } else {
   throw err;
  }
 }

 try {
  validateUser(user);
 } catch (err) {
  if (err instanceof ValidationError) {
   throw new ReadError("Validation Error", err);
  } else {
   throw err;
  }
 }

}

try {
 readUser('{bad json}');
} catch (e) {
 if (e instanceof ReadError) {
  alert(e);
  // Original error: SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 1
  alert("Original error: " + e.cause);
 } else {
  throw e;
 }
}

У наведеному вище коді readUser працює, як описано – ловить синтаксичні помилки та помилки перевірки даних та замість цього кидає помилки ReadError (невідомі помилки прокидуються далі, як і раніше).

Отже, зовнішній код перевіряє instanceof ReadError і все. Немає необхідності перевіряти всі можливі типи помилок.

Цей підхід називається “обгортання винятків”, тому що ми беремо винятки “низького рівня” і “загортаємо” їх у ReadError, що є більш абстрактним. Такий підхід широко використовується в об’єктно-орієнтованому програмуванні.

Підсумки

 • Зазвичай класи своїх помилок ми можемо успадковувати від Error та інших вбудованих класів. Нам просто потрібно подбати про властивість name і не забути викликати super.
 • Ми можемо використовувати instanceof для перевірки певних помилок. Це також працює зі спадковістю. Але іноді ми маємо об’єкт помилки, який надходить із бібліотеки від сторонніх розробників, і немає простого способу отримати його клас. Тоді для таких перевірок можна використовувати властивість name.
 • Обгортання винятків є широко поширеною технікою: функція обробляє винятки низького рівня і створює помилки вищого рівня замість різноманітних низькорівневих. Винятки низького рівня іноді стають властивостями цього об’єкта, наприклад, err.cause, як у наведених вище прикладах, але це не є суворо обов’язковим.

Завдання

важливість: 5

Створіть клас FormatError, який успадковується від вбудованого класу SyntaxError.

Він повинен підтримувати властивості message, name та stack.

Приклад використання:

let err = new FormatError("formatting error");

alert( err.message ); // formatting error
alert( err.name ); // FormatError
alert( err.stack ); // stack

alert( err instanceof FormatError ); // true
alert( err instanceof SyntaxError ); // true (оскільки успадковується від SyntaxError)
class FormatError extends SyntaxError {
 constructor(message) {
  super(message);
  this.name = this.constructor.name;
 }
}

let err = new FormatError("formatting error");

alert( err.message ); // formatting error
alert( err.name ); // FormatError
alert( err.stack ); // stack

alert( err instanceof SyntaxError ); // true
Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)