назад до уроку

Покажіть знак

важливість: 2

Використовуючи if..else, напишіть код, що отримує число за допомогою prompt і потім виводить повідомлення alert:

  • 1, якщо значення більше нуля,
  • -1, якщо менше нуля,
  • 0, якщо дорівнює нулю.

У цьому завданні ми припускаємо, що введене значення завжди є числом.

Демонстрація в новому вікні

let value = prompt('Введіть число', 0);

if (value > 0) {
  alert( 1 );
} else if (value < 0) {
  alert( -1 );
} else {
  alert( 0 );
}