25 лютого 2024 р.

Умовні розгалуження: if, '?'

Іноді нам потрібно виконувати різні дії на основі різних умов.

Для цього ми можемо використовувати інструкцію if та умовний оператор ?, що також називається оператором “знак питання”.

Інструкція “if”

Інструкція if(...) обчислює умову в дужках і, якщо результат умови true, виконує блок коду.

Наприклад:

let year = prompt('В якому році була опублікована специфікація ECMAScript-2015?', '');

if (year == 2015) alert( 'Ви маєте рацію!' );

У наведеному вище прикладі умовою є проста перевірка рівності (year == 2015), але умова може бути набагато складнішою.

Якщо ми хочемо виконати більше однієї інструкції, ми повинні загорнути блок коду у фігурні дужки:

if (year == 2015) {
 alert( "Це правильно!" );
 alert( "Ви такий розумний!" );
}

Ми рекомендуємо огортати блок коду фігурними дужками {} кожного разу, коли ви використовуєте інструкцію if, навіть якщо виконуватиметься лише одна операція. Це покращує читабельність.

Булеве перетворення

Інструкція if (…) обчислює вираз у дужках і перетворює результат у логічний тип.

Нагадаємо правила перетворення з розділу Перетворення типу:

 • Число 0, порожній рядок "", null, undefined та NaN перетворюються на false. Через це їх називають “хибними” (“falsy”) значеннями.
 • Інші значення перетворюються на true, тому їх називають “правдивими”.

Отже, код ніколи не виконається за такої умови:

if (0) { // 0 є хибним
 ...
}

…а всередині цієї умовної конструкції – завжди буде виконуватися:

if (1) { // 1 є правдивим
 ...
}

Ми також можемо передавати попередньо обчислене значення до if, наприклад:

let condition = (year == 2015); // рівність обчислюється як true або false

if (condition) {
 ...
}

Блок “else”

Вираз if може містити необов’язковий блок else (“інакше”). Він виконується, коли умова є хибною.

Наприклад:

let year = prompt('В якому році була опублікована специфікація ECMAScript-2015?', '');

if (year == 2015) {
 alert( 'Ви здогадалися правильно!' );
} else {
 alert( 'Як ви можете так помилятися?' ); // будь-яке значення, окрім 2015
}

Декілька умов: “else if”

Іноді ми хотіли б перевірити кілька варіантів умови. Блок else if дозволяє нам це зробити.

Наприклад:

let year = prompt('В якому році була опублікована специфікація ECMAScript-2015?', '');

if (year < 2015) {
 alert( 'Зарано...' );
} else if (year > 2015) {
 alert( 'Запізно' );
} else {
 alert( 'Саме так!' );
}

У наведеному вище коді JavaScript спочатку перевіряє year < 2015. Якщо це не вірно, перевіряється наступна умова year > 2015. Якщо це також неправда, показується останній alert.

Може бути більше else if блоків. Останній блок else є необов’язковим.

Умовний оператор ‘?’

Іноді нам необхідно присвоїти значення змінній в залежності від умови.

Наприклад:

let accessAllowed;
let age = prompt('Скільки вам років?', '');

if (age > 18) {
 accessAllowed = true;
} else {
 accessAllowed = false;
}

alert(accessAllowed);

Так званий “умовний” оператор або оператор “знак питання” дає нам зробити це в коротший і простій формі.

Оператор представлений знаком питання ?. Іноді його називають “тернарним”, оскільки оператор має три операнди. Насправді це єдиний оператор у JavaScript, який має так багато операндів.

Синтаксис:

let result = умова ? значення1 : значення2;

Спочатку обчислюється умова: якщо вона є правдивою, тоді повертається значення1, інакше – значення2.

Наприклад:

let accessAllowed = (age > 18) ? true : false;

З технічного погляду, ми можемо пропускати дужки навколо age > 18. Оператор “знак питання” має низький пріоритет, тому він виконується після порівняння >.

Цей приклад робить теж саме, що і попередній:

// оператор порівняння "age > 18" виконується першим
// (не потрібно обертати його у дужки)
let accessAllowed = age > 18 ? true : false;

Але дужки роблять код більш читабельним, тому ми рекомендуємо їх використовувати.

Будь ласка, зверніть увагу:

У наведеному вище прикладі можна уникнути використання оператора “знак питання”, оскільки само порівняння повертає true/false:

// те ж саме
let accessAllowed = age > 18;

Декілька ‘?’

Послідовність операторів знака питання ? може повернути значення, яке залежить від більш ніж однієї умови.

Наприклад:

let age = prompt('Вік?', 18);

let message = (age < 3) ? 'Привіт, крихітко!' :
 (age < 18) ? 'Вітаю!' :
 (age < 100) ? 'Моє шанування!' :
 'Який незвичайний вік!';

alert( message );

Спочатку може бути важко зрозуміти, що відбувається. Але, придивившись ближче, ми можемо побачити, що це звичайна послідовність перевірок:

 1. Перший “знак питання” перевіряє, чи age < 3.
 2. Якщо правда, то повертає 'Привіт, крихітко!'. У іншому випадку переходить до виразу після двокрапки “:”, перевіряючи age < 18.
 3. Якщо це правда, то повертає 'Вітаю!'. В іншому випадку переходить до виразу після наступної двокрапки “:”, перевіряючи age < 100.
 4. Якщо це правда, то повертає 'Моє шанування!'. У іншому випадку переходить до виразу після останньої двокрапки “:”, повертаючи 'Який незвичайний вік!'.

Ось як це буде виглядати у випадку з використанням if..else:

if (age < 3) {
 message = 'Привіт, крихітко!';
} else if (age < 18) {
 message = 'Вітаю!';
} else if (age < 100) {
 message = 'Моє шанування!';
} else {
 message = 'Який незвичайний вік!';
}

Нетрадиційне використання ‘?’

Іноді оператор “знак питання” ? використовується як заміна if:

let company = prompt('Яка компанія створила JavaScript?', '');

(company == 'Netscape') ?
  alert('Правильно!') : alert('Неправильно.');

Залежно від умови company == 'Netscape', буде виконано або перший, або другий вираз після ? і показано повідомлення.

Тут ми не присвоюємо результат змінній. Замість цього ми виконуємо різний код залежно від умови.

Не рекомендується використовувати оператор “знак питання” таким чином.

Запис є коротшим, ніж еквівалентна інструкція if, що приваблює деяких програмістів. Але він менш читабельний.

Ось такий самий код, що використовує if для порівняння:

let company = prompt('Яка компанія створила JavaScript?', '');

if (company == 'Netscape') {
 alert('Правильно!');
} else {
 alert('Неправильно.');
}

Наші очі сканують код по вертикалі. Блоки коду, що охоплюють кілька рядків, легше зрозуміти, ніж довгий горизонтальний набір інструкцій.

Мета оператора “знак питання” ? полягає в поверненні одного або іншого значення в залежності від умови. Будь ласка, використовуйте його саме для цього. Використовуйте if, коли вам потрібно виконати різні гілки коду.

Завдання

важливість: 5

Чи буде показано alert?

if ("0") {
 alert( 'Привіт' );
}

Так, буде.

Будь-який рядок, окрім порожнього (і "0" не є порожнім), перетворюються на true у логічному контексті.

Ми можемо запустити та перевірити:

if ("0") {
 alert( 'Привіт' );
}
важливість: 2

Використовуючи конструкцію if..else, напишіть код, що запитує: ‘Яка “офіційна” назва JavaScript?’

Якщо відвідувач вводить “ECMAScript”, виведіть “Правильно!”, в іншому випадку — виведіть: “Ви не знаєте? ECMAScript!”

Демонстрація в новому вікні

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
 <script>
  'use strict';

  let value = prompt('Яка "офіційна" назва JavaScript?', '');

  if (value == 'ECMAScript') {
   alert('Правильно!');
  } else {
   alert('Ви не знаєте? ECMAScript!');
  }
 </script>


</body>

</html>
важливість: 2

Використовуючи if..else, напишіть код, що отримує число за допомогою prompt і потім виводить повідомлення alert:

 • 1, якщо значення більше нуля,
 • -1, якщо менше нуля,
 • 0, якщо дорівнює нулю.

У цьому завданні ми припускаємо, що введене значення завжди є числом.

Демонстрація в новому вікні

let value = prompt('Введіть число', 0);

if (value > 0) {
 alert( 1 );
} else if (value < 0) {
 alert( -1 );
} else {
 alert( 0 );
}
важливість: 5

Перепишіть конструкцію if, використовуючи умовний оператор '?':

let result;

if (a + b < 4) {
 result = 'Нижче';
} else {
 result = 'Вище';
}
let result = (a + b < 4) ? 'Нижче' : 'Вище';
важливість: 5

Перепишіть if..else, використовуючи декілька тернарних операторів '?'.

Для зручності читання рекомендується розділити код на кілька рядків.

let message;

if (login == 'Працівник') {
 message = 'Привіт';
} else if (login == 'Директор') {
 message = 'Вітаю';
} else if (login == '') {
 message = 'Немає логіну';
} else {
 message = '';
}
let message = (login == 'Працівник') ? 'Привіт' :
 (login == 'Директор') ? 'Вітаю' :
 (login == '') ? 'Немає логіну' :
 '';
Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)