назад до уроку

Додайте нову опцію до елемента `<select>`

важливість: 5

Маємо <select>:

<select id="genres">
 <option value="rock">Рок</option>
 <option value="blues" selected>Блюз</option>
</select>

Використовуючи JavaScript:

 1. Виведіть значення та текст обраної опції.
 2. Додайте опцію: <option value="classic">Класика</option>.
 3. Зробіть її обраною.

Зверніть увагу: якщо ви все зробили правильно, то ваше сповіщення має показати значення blues.

Рішення, крок за кроком:

<select id="genres">
 <option value="rock">Рок</option>
 <option value="blues" selected>Блюз</option>
</select>

<script>
 // 1)
 let selectedOption = genres.options[genres.selectedIndex];
 alert( selectedOption.value );

 // 2)
 let newOption = new Option("Класика", "classic");
 genres.append(newOption);

 // 3)
 newOption.selected = true;
</script>