24 квітня 2022 р.

Властивості та методи форми

Форми та елементи керування, такі як <input>, мають багато спеціальних властивостей і подій.

Працювати з формами буде набагато зручніше, коли ми їх вивчимо.

Навігація: форми та елементи

Форми в документі є членами спеціальної колекції document.forms.

Це так звана “іменована колекція”: щоб отримати форму ми можемо використовувати як її ім’я, так і порядковий номер у документі.

document.forms.my; // форма з іменем "my" (name="my")
document.forms[0]; // перша форма в документі

Коли у нас є форма, будь-який її елемент доступний в іменованій колекції form.elements.

Наприклад:

<form name="my">
 <input name="one" value="1">
 <input name="two" value="2">
</form>

<script>
 // отримуємо форму
 let form = document.forms.my; // елемент <form name="my">

 // отримуємо елемент
 let elem = form.elements.one; // елемент <input name="one">

 alert(elem.value); // 1
</script>

У колекції може бути кілька елементів з однаковим ім’ям (name). Це типово для перемикачів (radio buttons) та чекбоксів (checkboxes).

В такому випадку form.elements[name] – це колекція. Наприклад:

<form>
 <input type="radio" name="age" value="10">
 <input type="radio" name="age" value="20">
</form>

<script>
let form = document.forms[0];

let ageElems = form.elements.age;

alert(ageElems[0]); // [object HTMLInputElement]
</script>

Ці властивості навігації не залежать від структури тегів в середині форми. Усі елементи керування, незалежно від того, наскільки глибоко вони розташовані у формі, доступні в колекції form.elements.

Елементи <fieldset> як “підформи”

Форма може містити всередині один або кілька елементів <fieldset>. Вони також мають властивість elements, яка містить колекцію елементів керування всередині них.

Наприклад:

<body>
 <form id="form">
  <fieldset name="userFields">
   <legend>info</legend>
   <input name="login" type="text">
  </fieldset>
 </form>

 <script>
  alert(form.elements.login); // <input name="login">

  let fieldset = form.elements.userFields;
  alert(fieldset); // HTMLFieldSetElement

  // ми можемо отримати поле за іменем як з форми, так і з елементу fieldset
  alert(fieldset.elements.login == form.elements.login); // true
 </script>
</body>
Коротший варіант: form.name

Існує коротший варіант запису: ми можемо отримати доступ до елемента через form[index/name].

Іншими словами, замість form.elements.login ми можемо написати form.login.

Такий варіант також працює, але є незначна проблема: якщо ми отримуємо доступ до елемента, а потім змінюємо його ім’я (name), то він все ще буде доступний під старим ім’ям (а також під новим).

Це легко побачити на прикладі:

<form id="form">
 <input name="login">
</form>

<script>
 alert(form.elements.login == form.login); // true, це один і той самий <input>

 form.login.name = "username"; // змінюємо ім’я поля вводу

 // form.elements оновив ім’я:
 alert(form.elements.login); // undefined
 alert(form.elements.username); // input

 // а у формі доступні обидва імені: нове та старе
 alert(form.username == form.login); // true
</script>

Однак це зазвичай не проблема, оскільки ми рідко змінюємо імена елементів форми.

Зворотне посилання: element.form

Для будь-якого елемента форми, сама форма доступна у властивості element.form. Таким чином, форма посилається на всі елементи, а елементи посилаються на форму.

Ось картинка:

Наприклад:

<form id="form">
 <input type="text" name="login">
</form>

<script>
 // form -> element
 let login = form.login;

 // element -> form
 alert(login.form); // HTMLFormElement
</script>

Елементи форми

Розглянемо елементи керування формою.

input та textarea

Ми можемо отримати доступ до їх значення через властивість input.value (рядок) або input.checked (логічне значення) для чекбоксів і перемикачів (radio buttons).

Ось так:

input.value = "Нове значення";
textarea.value = "Новий текст";

input.checked = true; // для чекбокса або перемикача (radio button)
Використовуйте textarea.value замість textarea.innerHTML

Зауважте, що, попри те, що <textarea>...</textarea> зберігає своє значення як вкладений HTML, ми ніколи не повинні використовувати textarea.innerHTML для доступу до нього.

Властивість innerHTML містить лише початковий HTML, а не поточне значення.

select та option

Елемент <select> має 3 важливі властивості:

 1. select.options – набір піделементів <option>,
 2. select.valueзначення поточного обраного елемента <option>,
 3. select.selectedIndexномер поточного обраного елемента <option>.

Вони надають три різні способи встановлення значення для <select>:

 1. Знайти відповідний елемент <option> (наприклад, серед select.options) і встановити для його властивості option.selected значення true.
 2. Якщо ми знаємо нове значення: встановити нове значення для select.value.
 3. Якщо ми знаємо порядковий номер опції: встановити це число для select.selectedIndex.

Ось приклад усіх трьох методів:

<select id="select">
 <option value="apple">Яблуко</option>
 <option value="pear">Груша</option>
 <option value="banana">Банан</option>
</select>

<script>
 // всі три рядки роблять те саме
 select.options[2].selected = true;
 select.selectedIndex = 2;
 select.value = 'banana';
 // зверніть увагу: опції починаються з нуля, тому індекс 2 означає 3-й варіант.
</script>

На відміну від більшості інших елементів керування, <select> дозволяє вибрати декілька опцій одночасно, якщо він має атрибут multiple. Однак цей атрибут використовується рідко.

Для вибору кількох значень скористайтеся першим способом встановлення значень: встановіть або видаліть властивість selected для піделементів <option>.

Ось приклад того, як отримати вибрані значення з елемента <select> з множинним вибором:

<select id="select" multiple>
 <option value="blues" selected>Блюз</option>
 <option value="rock" selected>Рок</option>
 <option value="classic">Класика</option>
</select>

<script>
 // отримати всі вибрані значення з множинного вибору
 let selected = Array.from(select.options)
  .filter(option => option.selected)
  .map(option => option.value);

 alert(selected); // blues,rock
</script>

Вся інформація щодо елемента <select> доступна в специфікації https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html#the-select-element.

new Option

У специфікації є гарний короткий синтаксис для створення елемента <option>:

option = new Option(text, value, defaultSelected, selected);

Цей синтаксис необов’язковий. Ми можемо використати document.createElement('option') і встановити атрибути вручну. Однак те саме можна зробити коротше, тому ось параметри:

 • text – текст всередині опції,
 • value – значення опції,
 • defaultSelected – якщо true, то до опції буде додано HTML-атрибут selected,
 • selected – якщо true, то опція буде обраною.

Різниця між defaultSelected та selected полягає в тому, що defaultSelected встановлює HTML-атрибут (який ми можемо отримати за допомогою option.getAttribute('selected'), тоді як selected визначає, обрана опція чи ні.

На практиці зазвичай слід встановлювати значення обох параметрів на true або false. (Або просто не додавайте їх – за замовчуванням вони мають значення false.)

Ось, наприклад, створення нової “невибраної” опції:

let option = new Option("Текст", "value");
// створює <option value="value">Текст</option>

Та сама опція, але обрана:

let option = new Option("Текст", "value", true, true);

Елементи <option> мають такі властивості:

option.selected
Вказує чи обрана опція.
option.index
Номер опції серед інших в елементі <select>.
option.text
Текстовий зміст опції (те, що бачить відвідувач).

Посилання

Підсумки

Навігація по формам:

document.forms
Отримати форму можна через document.forms[name/index].
form.elements
Елементи форми можна отримати за допомогою form.elements[ім’я/індекс], або можна використовувати лише form[name/index]. Властивість elements також доступна для <fieldset>.
element.form
Елементи посилаються на свою форму через властивість form.

Значення елементів форми доступні як input.value, textarea.value, select.value тощо (для чекбоксів та перемикачів використовуйте input.checked, щоб визначити, чи вибрано значення.)

Для елемента <select> також можна отримати значення за індексом select.selectedIndex або за допомогою колекції опцій select.options.

Це були основи для початку роботи з формами. Далі ми зустрінемо ще багато прикладів у підручнику.

У наступному розділі ми розглянемо події focus та blur, які можуть відбуватися на будь-якому елементі, але в основному обробляються у формах.

Завдання

важливість: 5

Маємо <select>:

<select id="genres">
 <option value="rock">Рок</option>
 <option value="blues" selected>Блюз</option>
</select>

Використовуючи JavaScript:

 1. Виведіть значення та текст обраної опції.
 2. Додайте опцію: <option value="classic">Класика</option>.
 3. Зробіть її обраною.

Зверніть увагу: якщо ви все зробили правильно, то ваше сповіщення має показати значення blues.

Рішення, крок за кроком:

<select id="genres">
 <option value="rock">Рок</option>
 <option value="blues" selected>Блюз</option>
</select>

<script>
 // 1)
 let selectedOption = genres.options[genres.selectedIndex];
 alert( selectedOption.value );

 // 2)
 let newOption = new Option("Класика", "classic");
 genres.append(newOption);

 // 3)
 newOption.selected = true;
</script>
Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)