8 грудня 2022 р.

Стилізація тіньового DOM

Тіньовий DOM може включати в себе обидва теги <style> та <link rel="stylesheet" href="…">. В останньому випадку, таблиці стилів зберігаються в кеші HTTP, тому вони не завантажуються наново для кількох компонентів, які використовують один і той самий шаблон.

Як правило, локальні стилі працюють лише всередині тіньового дерева та стилі документу працюють ззовні. Але є декілька винятків.

:host

Селектор :host дозволяє обрати тіньовий хост (елемент, що містить в собі тіньове дерево).

Наприклад, ми створюємо елемент <custom-dialog>, який має бути центрованим. Для цього нам треба стилізувати безпосередньо елемент <custom-dialog>.

Саме це робить :host:

<template id="tmpl">
 <style>
  /* стилі буде застосовано зсередини до елементу custom-dialog */
  :host {
   position: fixed;
   left: 50%;
   top: 50%;
   transform: translate(-50%, -50%);
   display: inline-block;
   border: 1px solid red;
   padding: 10px;
  }
 </style>
 <slot></slot>
</template>

<script>
customElements.define('custom-dialog', class extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  this.attachShadow({mode: 'open'}).append(tmpl.content.cloneNode(true));
 }
});
</script>

<custom-dialog>
 Привіт!
</custom-dialog>

Каскад

Тіньовий хост (безпосередньо <custom-dialog>) розташований в світлому DOM, тому на нього впливають CSS-правила документу.

Якщо властивість задана як локально через :host, так і глобально в документі, пріоритет мають стилі документу.

Наприклад, якщо в документі ми маємо:

<style>
custom-dialog {
 padding: 0;
}
</style>

…Тоді <custom-dialog> не матиме відступів.

Це дуже зручно, оскільки ми можемо встановити типові стилі компоненту локально всередині його :host правила, та легко перетерти їх стилями документу.

Винятком є ситуація, коли локальна властивість позначена як !important, для таких властивостей, пріоритет надається локальним стилям.

:host(selector)

Теж саме, що й :host, але застосовується лише у випадку, коли тіньовий хост співпадає з selector.

Наприклад, ми бажаємо центрувати <custom-dialog>, тільки якщо він має атрибут centered:

<template id="tmpl">
 <style>
  :host([centered]) {
   position: fixed;
   left: 50%;
   top: 50%;
   transform: translate(-50%, -50%);
   border-color: blue;
  }

  :host {
   display: inline-block;
   border: 1px solid red;
   padding: 10px;
  }
 </style>
 <slot></slot>
</template>

<script>
customElements.define('custom-dialog', class extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  this.attachShadow({mode: 'open'}).append(tmpl.content.cloneNode(true));
 }
});
</script>


<custom-dialog centered>
 Центровано!
</custom-dialog>

<custom-dialog>
 Не центровано.
</custom-dialog>

Тепер додаткові стилі центрування застосовуються лише до першого діалогу: <custom-dialog centered>.

Підсумовуючи, ми можемо використовувати сімейство селекторів :host для стилізації основного елементу компоненту. Ці стилі (окрім позначених як !important) можуть бути перевизначені глобальними стилями документу.

Стилізація контенту слотів

Розглянемо ситуацію зі слотами.

Елементи слотів приходять зі світлого DOM, тому вони використовують стилі документу. Локальні стилі не впливають на вміст слотів.

У наведеному нижче прикладі, <span> має жирний шрифт, згідно стилю документу, але не приймає background з локального стилю:

<style>
 span { font-weight: bold }
</style>

<user-card>
 <div slot="username"><span>Петро Щур</span></div>
</user-card>

<script>
customElements.define('user-card', class extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  this.attachShadow({mode: 'open'});
  this.shadowRoot.innerHTML = `
   <style>
   span { background: red; }
   </style>
   Name: <slot name="username"></slot>
  `;
 }
});
</script>

Результат має жирний шрифт, але не червоний фон.

Якщо б ми забажали стилізувати елементи в нашому компоненті, ми б мали два варіанти.

Перший: стилізувати конкретно <slot> та розраховувати на CSS успадкування:

<user-card>
 <div slot="username"><span>Петро Щур</span></div>
</user-card>

<script>
customElements.define('user-card', class extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  this.attachShadow({mode: 'open'});
  this.shadowRoot.innerHTML = `
   <style>
   slot[name="username"] { font-weight: bold; }
   </style>
   Name: <slot name="username"></slot>
  `;
 }
});
</script>

В даному випадку, <p>Петро Щур</p> має жирний шрифт, оскільки CSS успадкування діє між <slot> та його наповненням. Але в самому CSS не всі властивості успадковуються.

Другою опцією є використання псевдо-класу ::slotted(selector). Він застосовує стилі відповідно до двох умов:

 1. Це елемент-слот, що приходить зі світлого DOM. Назва слоту не має значення. Будь-який слот, але саме цей елемент, а не його діти.
 2. Елемент збігається з selector.

В нашому прикладі, ::slotted(div) застосовується саме до <div slot="username">, без дочірніх елементів:

<user-card>
 <div slot="username">
  <div>Петро Щур</div>
 </div>
</user-card>

<script>
customElements.define('user-card', class extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  this.attachShadow({mode: 'open'});
  this.shadowRoot.innerHTML = `
   <style>
   ::slotted(div) { border: 1px solid red; }
   </style>
   Name: <slot name="username"></slot>
  `;
 }
});
</script>

Зверніть увагу, селектор ::slotted не може спускатися вниз структурою слоту. Такі селектори є невалідними:

::slotted(div span) {
 /* наш <div> з цим не збігається */
}

::slotted(div) p {
 /* не може потрапити всередину світлого DOM */
}

Також, ::slotted може використовуватись лише в CSS. Ми не можемо ним користуватись в querySelector.

CSS хуки з кастомними властивостями

Як ми можемо стилізувати внутрішні елементи компоненту з основного документу?

Селектори по типу :host застосовують правила до елементу <custom-dialog> чи <user-card>, але як стилізувати елементи тіньового DOM всередині нього?

Жоден селектор не може напряму вплинути на стилі тіньового DOM з глобальних стилів документу. Але так само, як ми надали доступ до методів, щоб взаємодіяти з нашим компонентом, ми можемо відкрити CSS змінні(кастомні CSS властивості) для його стилізації.

Кастомні CSS властивості існують на всіх рівнях, як в світловому, так і в тіньовому.

Наприклад, в тіньовому DOM ми можемо використовувати CSS змінну --user-card-field-color для стилізації полів, а зовнішній документ може призначати їй значення:

<style>
 .field {
  color: var(--user-card-field-color, black);
  /* якщо --user-card-field-color не призначено, використовуємо чорний колір */
 }
</style>
<div class="field">Ім’я: <slot name="username"></slot></div>
<div class="field">День народження: <slot name="birthday"></slot></div>

Після того, ми можемо оголосити цю властивість в зовнішньому документі для <user-card>:

user-card {
 --user-card-field-color: green;
}

Кастомні CSS властивості пронизують тіньовий DOM, вони є видимими усюди, тож внутрішнє правило .field їх використає.

Нижче наведений повний приклад:

<style>
 user-card {
  --user-card-field-color: green;
 }
</style>

<template id="tmpl">
 <style>
  .field {
   color: var(--user-card-field-color, black);
  }
 </style>
 <div class="field">Ім’я: <slot name="username"></slot></div>
 <div class="field">День народження: <slot name="birthday"></slot></div>
</template>

<script>
customElements.define('user-card', class extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  this.attachShadow({mode: 'open'});
  this.shadowRoot.append(document.getElementById('tmpl').content.cloneNode(true));
 }
});
</script>

<user-card>
 <span slot="username">Петро Щур</span>
 <span slot="birthday">01.01.2001</span>
</user-card>

Підсумки

Тіньовий DOM може включати в себе стилі, як то <style> чи <link rel="stylesheet">.

Локальні стилі можуть впливати на:

 • тіньове дерево,
 • тіньовий хост з псевдокласами :host та :host(),
 • елементи-слоти (які приходять зі світлого DOM), ::slotted(selector) дозволяє обрати лише їх, без дочірніх елементів.

Стилі документу можуть впливати на:

 • тіньовий хост (через його перебування в зовнішньому документі)
 • елементи-слоти та їх вміст (також через перебування в зовнішньому DOM документа)

Коли CSS властивості суперечать одна одній, зазвичай стилі документу мають перевагу, якщо дана властивість не позначена як !important. Тоді перевага надається локальним стилям.

CSS кастомні властивості пронизують тіньовий DOM. Вони використовуються в якості хуків, аби стилізувати компонент:

 1. Компонент використовує кастомну CSS властивість задля стилізації ключових елементів, таких як var(--component-name-title, <default value>).
 2. Автор компоненту робить ці властивості публічними для розробників, вони так само важливі як й інші публічні методи компоненту.
 3. Коли розробник хоче стилізувати заголовок, вони присвоюють CSS властивість --component-name-title тіньовому хосту або рівню вище.
 4. Профіт!
Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)