29 вересня 2023 р.

Тіньовий DOM та події

Головна мета створення тіньового дерева – це інкапсуляція внутрішньої реалізації компоненту.

Уявімо, користувач клікнув на якийсь елемент всередені тіньового DOM компоненту <user-card>, і відбулася подія click. Але ж скріпти в головному документі і гадки не мають про внутрішню будову тіньового DOM, особливо, якщо компонент походить зі сторонньої бібліотеки.

Отже, для збереження інкапсуляції вмісту, браузер змінює у цієї події цільовий(target) елемент.

Події, що відбуваються у тіньовому DOM, мають його “host” у властивості target об’єкту події, якщо подія обробляється за межами компоненту.

Розглянемо простий приклад:

<user-card></user-card>

<script>
customElements.define('user-card', class extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  this.attachShadow({mode: 'open'});
  this.shadowRoot.innerHTML = `<p>
   <button>Click me</button>
  </p>`;
  this.shadowRoot.firstElementChild.onclick =
   e => alert("target зсередини: " + e.target.tagName);
 }
});

document.onclick =
 e => alert("target ззовні: " + e.target.tagName);
</script>

Клікнувши на кнопку, отримаємо наступні повідомлення:

 1. target зсередини: BUTTON – внутрішній обробник подій отримує правильний target – елемент всередині тіньового DOM.
 2. target ззовні: USER-CARD – обробник подій документу отримує тіньовий хост в якості target події.

Зміна target події – чудова річ, бо зовнішній документ не повинен знати про внутрішній вміст компоненту. З цієї точки зору, подія відбулась в <user-card>.

Зміна target не відбувається, якщо подія починається з елементу зі слоту, що фактично знаходиться в звичайному світлому DOM.

Наприклад, якщо користувач клікає на <span slot="username"> у прикладі, наведеному нижче, цільовим елементом є саме цей елемент span, для обох обробників – звичайного (світлого) та тіньового:

<user-card id="userCard">
 <span slot="username">Іван Коваль</span>
</user-card>

<script>
customElements.define('user-card', class extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  this.attachShadow({mode: 'open'});
  this.shadowRoot.innerHTML = `<div>
   <b>Name:</b> <slot name="username"></slot>
  </div>`;

  this.shadowRoot.firstElementChild.onclick =
   e => alert("target зсередини: " + e.target.tagName);
 }
});

userCard.onclick = e => alert(`target ззовні: ${e.target.tagName}`);
</script>

Якщо клік відбувся на "Іван Коваль", для обох – внутрішнього та зовнішнього – обробників у target буде елемент <span slot="username">. Це елемент зі світлого DOM, тому зміна target не відбувається.

З іншого боку, якщо клік відбувся на елементі з тіньового DOM, напр. на <b>Name</b>, то коли він вспливає з тіньового DOM, його event.target стає <user-card>.

Спливання, event.composedPath()

Для реалізації спливання подій (бульбашковий механізм) використовується підхід розгорнутого DOM.

Отже, якщо у нас є елемент у слоті, і подія відбувається десь всередині цього елементу, тоді вона підіймається до <slot> і вище.

Повний шлях до справжнього target елементу цієї події, включаючи всі тіньові елементи, можна отримати за допомогою event.composedPath(). Як видно з назви методу, він повертає шлях після складання всіх його елементів.

У наведеному вище прикладі зведений DOM виглядає так:

<user-card id="userCard">
 #shadow-root
  <div>
   <b>Name:</b>
   <slot name="username">
    <span slot="username">Іван Коваль</span>
   </slot>
  </div>
</user-card>

Отже, для кліку по <span slot="username"> виклик event.composedPath() повертає масив: [span, slot, div, shadow-root, user-card, body, html, document, window], що цілковито відображає батьківський ланцюжок, починаючи з target елемента у зведеному DOM після складання.

Деталі тіньового дерева надаються лише для дерев з {mode:'open'}

Якщо тіньове дерево було створено з {mode: 'closed'}, то тоді складений (composed) шлях починається від хоста: user-card і вище.

Це той самий принцип, що і для інших методів, які працюють із тіньовим DOM. Внутрішні частини закритих дерев повністю приховані.

Властивість event.composed

Більшість подій успішно проходять через тіньову межу DOM. Є кілька подій, які нездатні на це.

Це регулюється властивістю об’єкта події composed. Якщо вона true, то подія дійсно може перетнути межу. В іншому випадку її можна буде перехопити лише зсередини тіньового DOM.

Якщо ви подивитесь на UI Events specification, більшість подій мають composed: true:

 • blur, focus, focusin, focusout,
 • click, dblclick,
 • mousedown, mouseup mousemove, mouseout, mouseover,
 • wheel,
 • beforeinput, input, keydown, keyup.

Усі сенсорні події та події курсору також мають composed: true.

Та існують деякі події, що мають composed: false:

 • mouseenter, mouseleave (ці події взагалі не вспливають),
 • load, unload, abort, error,
 • select,
 • slotchange.

Ці події можна перехопити лише на елементах у межах того ж самого DOM, де знаходиться target елемент події.

Генерація подій (Custom events)

Коли ми генеруємо користувацькі події, нам потрібно встановити для властивостей bubbles і composed значення true, щоб вони вспливали та виходили за межі компонента.

Наприклад, тут ми створюємо div#inner у тіньовому DOM div#outer і запускаємо дві події для нього. Лише та, що має composed: true, виходить за межі документа:

<div id="outer"></div>

<script>
outer.attachShadow({mode: 'open'});

let inner = document.createElement('div');
outer.shadowRoot.append(inner);

/*
div(id=outer)
 #shadow-dom
  div(id=inner)
*/

document.addEventListener('test', event => alert(event.detail));

inner.dispatchEvent(new CustomEvent('test', {
 bubbles: true,
 composed: true,
 detail: "composed"
}));

inner.dispatchEvent(new CustomEvent('test', {
 bubbles: true,
 composed: false,
 detail: "not composed"
}));
</script>

Підсумки

Лише ті події перетинають тіньові межі DOM, у прапорці composed яких задано значення true.

Вбудовані події здебільшого мають composed: true, як описано у відповідних специфікаціях:

Деякі вбудовані події, що мають composed: false:

 • mouseenter, mouseleave (зовсім не спливають),
 • load, unload, abort, error,
 • select,
 • slotchange.

Ці події можуть бути перехоплені тільки на елементах у межах того самого DOM.

Якщо ми генеруємо CustomEvent, тоді нам слід явно встановити composed: true.

Зверніть увагу, що у випадку вкладених компонентів один тіньовий DOM може бути вкладений в інший. У цьому випадку складені події проходять через усі тіньові межі DOM. Отже, якщо подія призначена лише для безпосередньо найближчого зовнішнього батьківського компонента, ми також можемо ініціювати її на тіньовому хості і встановити composed: false. В такому разі подія виходить із тіньової DOM компонента, але не переходить до DOM вищого рівня.

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)