17 жовтня 2023 р.

Планування: setTimeout та setInterval

Ми можемо вирішити виконати функцію не зараз, а через певний час пізніше. Це називається “планування виклику”.

Для цього існує два методи:

 • setTimeout дозволяє нам запускати функцію один раз через певний інтервал часу.
 • setInterval дозволяє нам запускати функцію багаторазово, починаючи через певний інтервал часу, а потім постійно повторюючи у цьому інтервалі.

Ці методи не є частиною специфікації JavaScript. Але більшість середовищ виконання JS-коду мають внутрішній планувальник і надають ці методи. Зокрема, вони підтримуються у всіх браузерах та Node.js.

setTimeout

Синтаксис:

let timerId = setTimeout(func|code, [delay], [arg1], [arg2], ...)

Параметри:

func|code
Функція або рядок коду для виконання. Зазвичай це функція. З історичних причин можна передати рядок коду, але це не рекомендується.
delay
Затримка перед запуском, у мілісекундах (1000 мс = 1 секунда), типове значення – 0.
arg1, arg2
Аргументи, які передаються у функцію

Наприклад, цей код викликає sayHi() через одну секунду:

function sayHi() {
 alert('Привіт');
}

setTimeout(sayHi, 1000);

З аргументами:

function sayHi(phrase, who) {
 alert( phrase + ', ' + who );
}

setTimeout(sayHi, 1000, "Привіт", "Джон"); // Привіт, Джон

Якщо перший аргумент – це рядок, то JavaScript створює з нього функцію.

Отже, це також буде працювати:

setTimeout("alert('Привіт')", 1000);

Але використання рядків не рекомендується, використовуйте замість них стрілкові функції, наприклад:

setTimeout(() => alert('Привіт'), 1000);
Передайте функцію, але не запускайте її

Розробники-початківці іноді помиляються, додаючи дужки () після функції:

// неправильно!
setTimeout(sayHi(), 1000);

Це не працює, оскільки setTimeout очікує посилання на функцію. І тут sayHi() запускає функцію, і результат її виконання передається setTimeout. У нашому випадку результат sayHi() є undefined (функція нічого не повертає), тому нічого не планується.

Скасування за допомогою clearTimeout

Виклик setTimeout повертає “ідентифікатор таймера” timerId, який ми можемо використовувати для скасування виконання.

Синтаксис для скасування:

let timerId = setTimeout(...);
clearTimeout(timerId);

У наведеному нижче коді ми плануємо функцію, а потім скасовуємо її (просто передумали). В результаті нічого не відбувається:

let timerId = setTimeout(() => alert("ніколи не відбувається"), 1000);
alert(timerId); // ідентифікатор таймера

clearTimeout(timerId);
alert(timerId); // той самий ідентифікатор (не приймає значення null після скасування)

Як ми бачимо з результату alert, в браузері ідентифікатор таймера – це число. В інших середовищах це може бути щось інше. Наприклад, Node.js повертає об’єкт таймера з додатковими методами.

Знову ж таки, немає загальної специфікації для цих методів, тому це нормально.

Для браузерів таймери описані в розділі таймерів стандарту HTML Living Standard.

setInterval

Метод setInterval має той самий синтаксис, що і setTimeout:

let timerId = setInterval(func|code, [delay], [arg1], [arg2], ...)

Усі аргументи мають такі ж самі значення. Але на відміну від setTimeout, цей метод запускає функцію не один раз, але регулярно через заданий проміжок часу.

Щоб припинити подальші виклики, нам слід викликати clearInterval (timerId).

Наступний приклад буде відображати повідомлення кожні 2 секунди. Через 5 секунд вивід припиняється:

// повторити з інтервалом 2 секунди
let timerId = setInterval(() => alert('тік'), 2000);

// зупинити через 5 секунд
setTimeout(() => { clearInterval(timerId); alert('стоп'); }, 5000);
Час продовжує йти, поки відображається alert

У більшості браузерів, включаючи Chrome та Firefox, внутрішній таймер продовжує “тікати” тимчасом як показується alert/confirm/prompt.

Тому, якщо ви запустите наведений вище код і зачекаєте з закриттям alert деякий час, то наступний alert буде показано відразу ж, коли ви закриєте попередній. Фактичний інтервал між попередженнями буде меншим за 2 секунди.

Вкладений setTimeout

Існує два способи запускати щось регулярно.

Один із них – setInterval. Інший – це вкладений setTimeout, наприклад:

/** замість:
let timerId = setInterval(() => alert('тік'), 2000);
*/

let timerId = setTimeout(function tick() {
 alert('тік');
 timerId = setTimeout(tick, 2000); // (*)
}, 2000);

Наведений вище setTimeout планує наступний виклик прямо в кінці поточного (*).

Вкладений setTimeout є більш гнучким методом, ніж setInterval. Таким чином, наступний виклик може бути запланований по-різному, залежно від результатів поточного.

Наприклад, нам потрібно написати сервіс, який надсилає запит на сервер кожні 5 секунд для отримання даних, але у разі перевантаження сервера, він повинен збільшити інтервал до 10, 20, 40 секунд …

Ось псевдокод:

let delay = 5000;

let timerId = setTimeout(function request() {
 ...відправляємо запит...

 if (запит не вдався через перевантаження сервера) {
  // збільшити інтервал до наступного запуску
  delay *= 2;
 }

 timerId = setTimeout(request, delay);

}, delay);

І якщо функції, які ми плануємо, потребують багато процесорного ресурсу, ми можемо виміряти час, який витрачається на виконання, і рано чи пізно спланувати наступний виклик.

Вкладений setTimeout дозволяє більш точно встановити затримку між виконанням, ніж setInterval.

Давайте порівняємо два фрагменти коду. Перший використовує setInterval:

let i = 1;
setInterval(function() {
 func(i++);
}, 100);

Другий використовує вкладений setTimeout:

let i = 1;
setTimeout(function run() {
 func(i++);
 setTimeout(run, 100);
}, 100);

Для setInterval внутрішній планувальник запускатиме func(i++) кожні 100 мс:

Ви помітили?

Фактична затримка між викликами func для setInterval менша, ніж у коді!

Це нормально, оскільки час, необхідний для виконання func, “споживає” частину інтервалу.

Цілком можливо, що виконання func виявиться довшим, ніж ми очікували, і займе більше 100 мс.

У цьому випадку рушій чекає завершення func, а потім перевіряє планувальник і, якщо час закінчився, запускає його знову негайно.

У крайньому випадку, якщо функція завжди виконується довше, ніж delay мс, то виклики відбуватимуться взагалі без паузи.

І ось зображення процесу роботи вкладеного setTimeout:

Вкладений setTimeout гарантує фіксовану затримку (тут 100 мс).

Це тому, що новий виклик планується наприкінці попереднього.

Збиранння сміття та setInterval/setTimeout колбек

Коли функція передається у setInterval/setTimeout, до неї створюється внутрішнє посилання та зберігається у планувальнику. Це запобігає потраплянню функції до збиральника сміття, навіть якщо немає інших посилань на неї.

// функція залишається в пам’яті до тих пір, поки її не викликає планувальник
setTimeout(function() {...}, 100);

Для setInterval функція залишається в пам’яті до виклику clearInterval.

Є й побічний ефект. Функція посилається на зовнішнє лексичне середовище, тому, поки вона живе, зовнішні змінні також живуть. Вони можуть зайняти набагато більше пам’яті, ніж сама функція. Тому, коли нам більше не потрібна запланована функція, краще її скасувати, навіть якщо вона дуже мала.

setTimeout з нульовою затримкою

Існує особливий варіант використання: setTimeout(func, 0) або просто setTimeout(func).

Це планує виконання func якнайшвидше. Але планувальник викликає його лише після завершення виконання поточного скрипту.

Таким чином, функція планується до запуску “відразу після” поточного скрипту.

Наприклад, це виводить “Привіт”, а потім відразу “Світ”:

setTimeout(() => alert("Світ"));

alert("Привіт");

Перший рядок “додає виклик у календар після 0мс”. Але планувальник почне “перевіряти календар” тільки після завершення поточного скрипту, тому "Привіт" є першим, а "Світ" – після нього.

Існують також розширені, пов’язані з браузером, випадки використання тайм-аутів з нульовою затримкою, про які ми поговоримо в цьому розділі Цикл подій (event loop): мікрозавдання (microtasks) та макрозавдання (macrotasks).

Нульова затримка насправді не дорівнює нулю (у браузері)

У браузері є обмеження щодо того, як часто можуть запускатися вкладені таймери. Згідно зі HTML Living Standard: “після п’яти вкладених таймерів інтервал змушений бути не менше 4 мілісекунд.”.

Давайте продемонструємо, що це означає, на прикладі нижче. setTimeout викликає перепланований себе з нульовою затримкою. Кожен виклик запам’ятовує реальний час з попереднього виклику в масиві times. Як виглядають реальні затримки? Подивимось:

let start = Date.now();
let times = [];

setTimeout(function run() {
 times.push(Date.now() - start); // запам’ятовуємо затримку з попереднього виклику

 if (start + 100 < Date.now()) alert(times); // показати затримки через 100 мс
 else setTimeout(run); // інакше перепланувати
});

// приклад можливого виводу:
// 1,1,1,1,9,15,20,24,30,35,40,45,50,55,59,64,70,75,80,85,90,95,100

Перші таймери запускаються негайно (так, як написано в специфікації), а потім у гру вступає оов’язкова затримка між викликами 4+ мс і ми бачимо 9, 15, 20, 24 ....

Подібне відбувається, якщо ми використовуємо setInterval замість setTimeout: setInterval(f) запускає f кілька разів з нульовою затримкою, а потім із затримкою 4+ мс.

Це обмеження походить з давніх часів, і багато сценаріїв спираються на нього, тому воно існує з історичних причин.

Таке обмеження відсутнє для серверного JavaScript і там існують інші способи планування негайної асинхронної задачі, наприклад setImmediate для Node.js. Тому ця примітка є специфічною для браузерів.

Підсумки

 • Методи setTimeout (func, delay, ... args) і setInterval (func, delay, ... args) дозволяють запускати func один раз/регулярно після delay мілісекунд.
 • Щоб скасувати виконання, нам слід викликати clearTimeout/clearInterval зі значенням, яке повертає setTimeout/setInterval.
 • Вкладені виклики setTimeout є більш гнучкою альтернативоюsetInterval, що дозволяє нам більш точно встановити час між виконаннями.
 • Планування з нульовою затримкою за допомогою setTimeout(func, 0) (те саме, що setTimeout(func)) використовується для планування виклику “якомога швидше, але після завершення поточного скрипту”.
 • Браузер обмежує мінімальну затримку для п’яти або більше вкладених викликів setTimeout абоsetInterval (після 5 -го виклику) до 4 мс. Це з історичних причин.

Зверніть увагу, що всі методи планування не гарантують точну затримку.

Наприклад, таймер у браузері може сповільнитися з багатьох причин:

 • Процесор перевантажений.
 • Вкладка браузера знаходиться у фоновому режимі.
 • Ноутбук працює від акумулятора в режимі збереження заряду.

Все це може збільшити мінімальний інтервал спрацьовування таймера (мінімальну затримку) до 300 мс або навіть 1000 мс залежно від налаштувань продуктивності на рівні браузера та ОС.

Завдання

важливість: 5

Напишіть функцію printNumbers(from, to) яка виводить число кожну секунду, починаючи від from і закінчуючи to.

Зробіть два варіанти рішення.

 1. Використовуючи setInterval.
 2. Використовуючи вкладений setTimeout.

Використовуючи setInterval:

function printNumbers(from, to) {
 let current = from;

 let timerId = setInterval(function() {
  alert(current);
  if (current == to) {
   clearInterval(timerId);
  }
  current++;
 }, 1000);
}

// використання:
printNumbers(5, 10);

Використовуючи вкладений setTimeout:

function printNumbers(from, to) {
 let current = from;

 setTimeout(function go() {
  alert(current);
  if (current < to) {
   setTimeout(go, 1000);
  }
  current++;
 }, 1000);
}

// використання:
printNumbers(5, 10);

Зауважте, що в обох рішеннях є початкова затримка перед першим виходом. Функція викликається після 1000 мс у перший раз.

Якщо ми також хочемо, щоб функція запускалася негайно, ми можемо додати додатковий виклик в окремому рядку, наприклад:

function printNumbers(from, to) {
 let current = from;

 function go() {
  alert(current);
  if (current == to) {
   clearInterval(timerId);
  }
  current++;
 }

 go();
 let timerId = setInterval(go, 1000);
}

printNumbers(5, 10);
важливість: 5

У наведеному нижче коді заплановано виклик setTimeout, потім виконується важкий розрахунок, на виконання якого потрібно більше 100 мс.

Коли запуститься запланована функція?

 1. Після циклу.
 2. До циклу.
 3. На початку циклу.

Що буде показувати alert?

let i = 0;

setTimeout(() => alert(i), 100); // ?

// припустимо, що час виконання цієї функції > 100 мс
for(let j = 0; j < 100000000; j++) {
 i++;
}

Будь-який setTimeout запускатиметься лише після завершення поточного коду.

i буде останнім: 100000000.

let i = 0;

setTimeout(() => alert(i), 100); // 100000000

// припустимо, що час виконання цієї функції > 100 мс
for(let j = 0; j < 100000000; j++) {
 i++;
}
Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)