16 липня 2023 р.

Ланцюжок промісів

Повернемося до проблеми, згаданої в розділі Введення: колбеки: у нас є послідовність асинхронних задач, які потрібно виконувати одну за одною — наприклад, завантаження скриптів. Як ми можемо це добре закодувати?

Проміси надають кілька способів вирішення подібних задач.

У цьому розділі ми розглянемо ланцюжок промісів.

Він виглядає наступним чином:

new Promise(function(resolve, reject) {

 setTimeout(() => resolve(1), 1000); // (*)

}).then(function(result) { // (**)

 alert(result); // 1
 return result * 2;

}).then(function(result) { // (***)

 alert(result); // 2
 return result * 2;

}).then(function(result) {

 alert(result); // 4
 return result * 2;

});

Ідея полягає в тому, що результат передається через ланцюжок .then обробників.

Ось потік виконання:

 1. Початковий проміс успішно виконується через 1 секунду (*),
 2. Далі на (**) викликається обробник .then, який у свою чергу, створює новий проміс (вирішується зі значенням 2).
 3. Наступний then (***) приймає результат попереднього, оброблює його (подвоює) та передає до наступного обробника.
 4. …і так далі.

Коли результат передається по ланцюжку обробників, ми бачимо послідовність викликів alert: 124.

Усе це працює тому, що кожний виклик .then повертає новий проміс, тому ми можемо викликати наступний .then на ньому.

Коли обробник повертає значення, воно стає результатом того промісу, тому наступний .then викликається з цим значенням.

Класична помилка новачка: технічно ми також можемо додати багато .then до одного промісу. Та це не ланцюжок.

Наприклад:

let promise = new Promise(function(resolve, reject) {
 setTimeout(() => resolve(1), 1000);
});

promise.then(function(result) {
 alert(result); // 1
 return result * 2;
});

promise.then(function(result) {
 alert(result); // 1
 return result * 2;
});

promise.then(function(result) {
 alert(result); // 1
 return result * 2;
});

Те, що ми зробили тут – це додали лише кілька обробників до одного промісу. Вони не передають результат один одному; натомість вони обробляють його самостійно.

Ось малюнок (порівняйте його з ланцюжком вище):

Усі .then на одному й тому самому промісі отримують той самий результат – результат цього промісу. Тож у коді вище усі alert показують те саме: 1.

На практиці нам рідко потрібні кілька обробників для одного промісу. Набагато частіше використовується ланцюжок.

Повернення промісів

Обробник, використанний в .then(handler) може створити й повернути проміс.

У цьому випадку інші обробники чекають, поки він виконається, а потім отримають його результат.

Наприклад:

new Promise(function(resolve, reject) {

 setTimeout(() => resolve(1), 1000);

}).then(function(result) {

 alert(result); // 1

 return new Promise((resolve, reject) => { // (*)
  setTimeout(() => resolve(result * 2), 1000);
 });

}).then(function(result) { // (**)

 alert(result); // 2

 return new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve(result * 2), 1000);
 });

}).then(function(result) {

 alert(result); // 4

});

Тут перший .then показує 1 і повертає new Promise(…) у рядку (*). Через одну секунду він вирішується, а результат (аргумент resolve, тут це result * 2) передається обробнику другого .then. Цей обробник знаходиться в рядку (**), він показує 2 і робить те ж саме.

Отже, результат такий же, як і в попередньому прикладі: 1 → 2 → 4, але тепер із затримкою в 1 секунду між викликами alert.

Повернення промісів дозволяє нам будувати ланцюжки асинхронних дій.

Приклад: loadScript

Давайте використовувати цю можливість з промісифікацією loadScript, визначеною у попередньому розділі, щоб завантажувати скрипти один за одним, у послідовності:

loadScript("/article/promise-chaining/one.js")
 .then(function(script) {
  return loadScript("/article/promise-chaining/two.js");
 })
 .then(function(script) {
  return loadScript("/article/promise-chaining/three.js");
 })
 .then(function(script) {
  // викличемо функції, оголошені в скриптах
  // щоб показати, що вони дійсно завантажені
  one();
  two();
  three();
 });

Цей код можна зробити трохи коротшим за допомогою стрілкових функцій:

loadScript("/article/promise-chaining/one.js")
 .then(script => loadScript("/article/promise-chaining/two.js"))
 .then(script => loadScript("/article/promise-chaining/three.js"))
 .then(script => {
  // скрипти завантажені, ми можемо використовувати оголошені там функції
  one();
  two();
  three();
 });

Тут кожен виклик loadScript повертає проміс, а наступний .then запускається, коли він виконується. Потім він ініціює завантаження наступного сценарію. Таким чином, скрипти завантажуються один за одним.

Ми можемо додати більше асинхронних дій до ланцюжка. Зверніть увагу, що код все ще “плоский” — він росте вниз, а не вправо. Немає жодних ознак “піраміди приреченості”.

Технічно ми можемо додати .then безпосередньо до кожного loadScript, наприклад:

loadScript("/article/promise-chaining/one.js").then(script1 => {
 loadScript("/article/promise-chaining/two.js").then(script2 => {
  loadScript("/article/promise-chaining/three.js").then(script3 => {
   // ця функція має доступ до змінних script1, script2 і script3
   one();
   two();
   three();
  });
 });
});

Цей код робить те ж саме: завантажує 3 скрипти послідовно. Але він “росте вправо”. Тож у нас та ж проблема, що й з колбеками.

Люди, які починають використовувати проміси, іноді не знають про ланцюжок, тому пишуть це так. Як правило, перевага віддається ланцюжкам.

Іноді нормально писати .then відразу, оскільки вкладена функція має доступ до зовнішньої області видимості. У наведеному вище прикладі найбільш вкладений колбек має доступ до всіх змінних script1, script2, script3. Але це швидше виняток, ніж правило.

Thenables

Якщо бути точним, обробник може повернути не зовсім проміс, а так званий об’єкт “thenable” – довільний об’єкт, який має метод .then. Це буде розглядатися так само, як проміс.

Ідея полягає в тому, що сторонні бібліотеки можуть реалізовувати власні промісо-сумісні об’єкти. Вони можуть мати розширений набір методів, але також можуть бути сумісні з нативними промісами, оскільки вони реалізують .then.

Ось приклад такого об’єкта:

class Thenable {
 constructor(num) {
  this.num = num;
 }
 then(resolve, reject) {
  alert(resolve); // function() { native code }
  // буде успішно виконано з аргументом this.num*2 через 1 секунду
  setTimeout(() => resolve(this.num * 2), 1000); // (**)
 }
}

new Promise(resolve => resolve(1))
 .then(result => {
  return new Thenable(result); // (*)
 })
 .then(alert); // показує 2 через 1000 мс

JavaScript перевіряє об’єкт, повернутий обробником .then у рядку (*): якщо він має викликаний метод з ім’ям then, тоді він викликає цей метод, та надає власні функції resolve, reject як аргументи (подібно виконавцю) і чекає, поки один з них не буде викликаний. У наведеному вище прикладі resolve(2) викликається через 1 секунду (**). Потім результат передається далі по ланцюжку.

Ця функція дозволяє нам інтегрувати власні об’єкти з ланцюжками промісів без успадкування від Promise.

Складніший приклад: fetch

У фронтенд розробці проміси часто використовуються для мережевих запитів. Тож давайте подивимося на розширений приклад цього.

Ми будемо використовувати метод fetch, щоб завантажити інформацію про користувача з віддаленого сервера. Він має багато опціональних параметрів, які розглядаються в окремих розділах, але основний синтаксис досить простий:

let promise = fetch(url);

Зазначений код робить мережевий запит до url і повертає проміс. Проміс розв’язується за допомогою об’єкта response, коли віддалений сервер відповідає заголовками, але до завантаження повної відповіді.

Щоб прочитати повну відповідь, ми повинні викликати метод response.text(): він повертає проміс, який виконується, коли повний текст завантажується з віддаленого сервера, і містить цей текст як результат.

Наведений нижче код робить запит до user.json і завантажує його текст із сервера:

fetch('/article/promise-chaining/user.json')
 // .then нижче запускається, коли віддалений сервер відповідає
 .then(function(response) {
  // response.text() повертає новий проміс, який вирішується з повним текстом відповіді,
  // коли він завантажується
  return response.text();
 })
 .then(function(text) {
  // ...а ось вміст віддаленого файлу
  alert(text); // {"name": "iliakan", "isAdmin": true}
 });

Об’єкт response, повернутий із fetch, також включає метод response.json(), який зчитує віддалені дані у форматі JSON. У нашому випадку це ще зручніше, тож перейдемо до нього.

Ми також будемо використовувати стрілкові функції для стислості:

// те саме, що й вище, але response.json() зчитує віддалений контент у форматі JSON
fetch('/article/promise-chaining/user.json')
 .then(response => response.json())
 .then(user => alert(user.name)); // iliakan, отримали ім’я користувача

Тепер давайте зробимо щось із завантаженим користувачем.

Наприклад, ми можемо зробити ще один запит до GitHub, завантажити профіль користувача та показати аватар:

// Запитуємо user.json
fetch('/article/promise-chaining/user.json')
 // Завантажуємо дані у форматі json
 .then(response => response.json())
 // Робимо запит до GitHub
 .then(user => fetch(`https://api.github.com/users/${user.name}`))
 // Завантажуємо відповідь у форматі json
 .then(response => response.json())
 // Показуємо аватар (githubUser.avatar_url) протягом 3 секунд (можливо, з анімацією)
 .then(githubUser => {
  let img = document.createElement('img');
  img.src = githubUser.avatar_url;
  img.className = "promise-avatar-example";
  document.body.append(img);

  setTimeout(() => img.remove(), 3000); // (*)
 });

Код працює; дивіться коментарі щодо деталей. Однак у цьому є потенційна проблема, типова помилка для тих, хто починає використовувати проміси.

Подивіться на рядок (*): як ми можемо щось зробити після того, як аватар закінчить відображатися і видалиться? Наприклад, ми хотіли б показати форму для редагування цього користувача чи щось інше. Поки що такої можливості немає.

Щоб ланцюжок міг розширюватися, нам потрібно повернути проміс, який розв’язується, коли аватар закінчує відображатися.

Ось так:

fetch('/article/promise-chaining/user.json')
 .then(response => response.json())
 .then(user => fetch(`https://api.github.com/users/${user.name}`))
 .then(response => response.json())
 .then(githubUser => new Promise(function(resolve, reject) { // (*)
  let img = document.createElement('img');
  img.src = githubUser.avatar_url;
  img.className = "promise-avatar-example";
  document.body.append(img);

  setTimeout(() => {
   img.remove();
   resolve(githubUser); // (**)
  }, 3000);
 }))
 // спрацьовує через 3 секунди
 .then(githubUser => alert(`Завершили показ ${githubUser.name}`));

Тобто обробник .then у рядку (*) тепер повертає new Promise, який перейде у стан “виконаний” лише після виклику resolve(githubUser) у setTimeout (**). Наступний .then в ланцюжку буде чекати цього.

Як хороша практика, асинхронна дія завжди повинна повертати проміс. Це дає можливість планувати дії після нього; навіть якщо ми не плануємо розширювати ланцюжок зараз, можливо, це нам знадобиться пізніше.

Нарешті, ми можемо розділити код на функції, що можуть бути перевикористані:

function loadJson(url) {
 return fetch(url)
  .then(response => response.json());
}

function loadGithubUser(name) {
 return loadJson(`https://api.github.com/users/${name}`);
}

function showAvatar(githubUser) {
 return new Promise(function(resolve, reject) {
  let img = document.createElement('img');
  img.src = githubUser.avatar_url;
  img.className = "promise-avatar-example";
  document.body.append(img);

  setTimeout(() => {
   img.remove();
   resolve(githubUser);
  }, 3000);
 });
}

// Використаємо їх:
loadJson('/article/promise-chaining/user.json')
 .then(user => loadGithubUser(user.name))
 .then(showAvatar)
 .then(githubUser => alert(`Завершили показ ${githubUser.name}`));
 // ...

Підсумки

Якщо обробник .then (або catch/finally, не має різниці) повертає проміс, решта ланцюжка чекає, доки він виконається. Коли це відбувається, його результат (або помилка) передається далі.

Ось повна картина:

Завдання

Чи рівні ці фрагменти коду? Іншими словами, чи поводяться вони однаково за будь-яких обставин для будь-яких функцій обробника?

promise.then(f1).catch(f2);

Проти:

promise.then(f1, f2);

Коротка відповідь: ні, вони не рівні:

Різниця полягає в тому, що якщо помилка відбувається в f1, тоді її обробляє .catch тут:

promise
 .then(f1)
 .catch(f2);

…Але не тут:

promise
 .then(f1, f2);

Це тому, що помилка передається по ланцюжку, а в другому фрагменті коду немає ланцюжка нижче f1.

Іншими словами, .then передає результати/помилки наступному .then/catch. Отже, у першому прикладі нижче є catch, а в другому його немає, тому помилка не оброблена.

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)