24 квітня 2022 р.

Promise API

У класі Promise існують 6 статичних методів. Тут ми швидко розглянемо варіанти їх використання.

Promise.all

Скажімо, ми хочемо, щоб багато промісів виконувались паралельно і чекали, поки всі вони виконаються.

Наприклад, завантажити кілька URL-адрес паралельно та опрацювати результат, коли всі вони будуть готові.

Ось для чого знадобиться Promise.all.

Синтаксис:

let promise = Promise.all(iterable);

Promise.all приймає ітеративний об’єкт (зазвичай масив промісів) і повертає новий проміс.

Новий проміс завершиться тоді, коли всі перераховані проміси завершаться, а його результатом стане масив їхніх результатів.

Наприклад, нижченаведений Promise.all виконається через 3 секунди, а потім його результатом буде масив [1, 2, 3]:

Promise.all([
 new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(1), 3000)), // 1
 new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(2), 2000)), // 2
 new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(3), 1000)) // 3
]).then(alert); // коли всі проміси виконаються, результат буде 1,2,3: кожен проміс надає елемент масиву

Будь ласка, зверніть увагу, що порядок елементів масиву такий самий, як у вихідних промісах. Навіть якщо для завершення першого проміса потрібно буде найбільше часу, його результат все одно буде першим в масиві.

Поширений трюк – пропустити масив даних через map-функцію, яка для кожного елемента створить задачу-проміс, а потім загорне отриманий результат в Promise.all.

Наприклад, якщо у нас є масив URL-адрес, то ми можемо отримати їх усі ось так:

let urls = [
 'https://api.github.com/users/iliakan',
 'https://api.github.com/users/remy',
 'https://api.github.com/users/jeresig'
];

// перетворює кожну URL-адресу в проміс, що повертається fetch
let requests = urls.map(url => fetch(url));

// Promise.all буде очікувати виконання всіх промісів
Promise.all(requests)
 .then(responses => responses.forEach(
  response => alert(`${response.url}: ${response.status}`)
 ));

А ось приклад помасштабніше, з отриманням інформації про користувачів для масиву користувачів GitHub за їхніми іменами (ми могли б отримати масив товарів за їхніми ідентифікаторами, логіка та ж):

let names = ['iliakan', 'remy', 'jeresig'];

let requests = names.map(name => fetch(`https://api.github.com/users/${name}`));

Promise.all(requests)
 .then(responses => {
  // всі проміси успішно завершені
  for(let response of responses) {
   alert(`${response.url}: ${response.status}`); // покаже 200 для кожного посилання
  }

  return responses;
 })
 // перетворить масив відповідей response у response.json(), щоб прочитати їхній зміст
 .then(responses => Promise.all(responses.map(r => r.json())))
 // всі JSON-відповіді опрацьовані: "users" - масив з результатами
 .then(users => users.forEach(user => alert(user.name)));

Якщо будь-який з промісів завершується з помилкою, то проміс, що поверне Promise.all, негайно завершиться з цією ж помилкою.

Наприклад:

Promise.all([
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(1), 1000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => reject(new Error("Упс!")), 2000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(3), 3000))
]).catch(alert); // Error: Упс!

Тут другий проміс завершиться з помилкою через дві секунди. Це призведе до негайної помилки в Promise.all, тому виконається .catch: помилка цього проміса стає результатом всього Promise.all.

У разі помилки інші проміси ігноруються

Якщо один проміс завершується з помилкою, то весь Promise.all негайно завершується з нею ж, повністю забувши про інші проміси у списку. Їх результати ігноруються.

Наприклад, якщо є кілька викликів fetch, як у наведеному вище прикладі, і один з них не виконався, інші продовжуватимуть виконуватися, але Promise.all більше не переглядатиме їх. Ймовірно, вони так чи інакше завершаться, але їхні результати будуть проігноровані.

Promise.all не робить нічого для їх скасування, оскільки в обіцянках немає поняття “скасування”. У главі Fetch: переривання запиту ми розглянемо AbortController, який може допомогти з цим, але він не є частиною Promise API.

Promise.all(iterable) дозволяє передавати не-проміси в iterable (об’єкт, що перебирається)

Зазвичай Promise.all(...) приймає ітераційний об’єкт промісів (у більшості випадків масив). Але якщо будь-який з цих об’єктів не є промісом, він передається в результуючий масив «як є».

Наприклад, тут результат [1, 2, 3]:

Promise.all([
 new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve(1), 1000)
 }),
 2,
 3
]).then(alert); // 1, 2, 3

Таким чином, ми можемо передавати вже готові значення в Promise.all, коли це зручно.

Promise.allSettled

Нещодавнє доповнення
Це нещодавнє доповнення до мови. У старих браузерах може бути потрібен поліфіл.

Promise.all повністю завершується з помилкою, якщо завершується з помилкою будь-який проміс. Це підходить для випадків “все або нічого”, коли нам потрібні всі успішні результати, щоб продовжити:

Promise.all([
 fetch('/template.html'),
 fetch('/style.css'),
 fetch('/data.json')
]).then(render); // методу render потрібні результати всіх fetch

Promise.allSettled просто чекає, коли всі проміси завершаться, незалежно від результату. В отриманому масиві буде:

 • {status:"fulfilled", value:result} для успішних відповідей,
 • {status:"rejected", reason:error} для помилок.

Наприклад, ми хочемо отримати інформацію про кількох користувачів. Навіть якщо один запит не вдасться, ми все одно зацікавлені в інших.

Використаємо для цього Promise.allSettled:

let urls = [
 'https://api.github.com/users/iliakan',
 'https://api.github.com/users/remy',
 'https://no-such-url'
];

Promise.allSettled(urls.map(url => fetch(url)))
 .then(results => { // (*)
  results.forEach((result, num) => {
   if (result.status == "fulfilled") {
    alert(`${urls[num]}: ${result.value.status}`);
   }
   if (result.status == "rejected") {
    alert(`${urls[num]}: ${result.reason}`);
   }
  });
 });

Масив results у рядку (*) буде таким:

[
 {status: 'fulfilled', value: ...об’єкт відповіді...},
 {status: 'fulfilled', value: ...об’єкт відповіді...},
 {status: 'rejected', reason: ...об’єкт помилки...}
]

Тож для кожного проміса ми отримуємо його статус і value/error.

Поліфіл

Якщо браузер не підтримує Promise.allSettled, для нього легко зробити поліфіл:

if (!Promise.allSettled) {
 const rejectHandler = reason => ({ status: 'rejected', reason });

 const resolveHandler = value => ({ status: 'fulfilled', value });

 Promise.allSettled = function (promises) {
  const convertedPromises = promises.map(p => Promise.resolve(p).then(resolveHandler, rejectHandler));
  return Promise.all(convertedPromises);
 };
}

У цьому коді promises.map приймає вхідні значення, перетворює їх на проміси (на випадок, якщо було передано не-проміс) за допомогою p => Promise.resolve(p), а потім додає опрацьовувач .then до кожного.

Цей опрацьовувач перетворює успішний результат value в {status:'fulfilled', value}, а помилку reason в {status:'rejected', reason}. Саме такий формат Promise.allSettled.

Тепер ми можемо використовувати Promise.allSettled, щоб отримати результати всіх наданих промісів, навіть якщо деякі з них повертаються з помилкою.

Promise.race

Подібний до Promise.all, але чекає лише на перший виконаний проміс та отримує його результат (або помилку).

Синтаксис:

let promise = Promise.race(iterable);

Наприклад, тут результат буде 1:

Promise.race([
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(1), 1000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => reject(new Error("Упс!")), 2000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(3), 3000))
]).then(alert); // 1

Найшвидшим тут був перший проміс, тому він і став результатом. Після того, як перший виконаний проміс «перемагає», всі подальші результати/помилки ігноруються.

Promise.any

Схожий на Promise.race, але чекає лише на перший успішно виконаний проміс і отримує його результат. Якщо ж всі надані проміси завершуються з помилкою, то повертається проміс, що завершується з помилкою за допомогою AggregateError – спеціального об’єкта помилки, який зберігає всі помилки промісів у своїй властивості errors.

Синтаксис:

let promise = Promise.any(iterable);

Наприклад, тут результат буде 1:

Promise.any([
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => reject(new Error("Упс!")), 1000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(1), 2000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(3), 3000))
]).then(alert); // 1

Перший проміс тут був найшвидшим, але завершився з помилкою, тож результатом став другий проміс. Після того, як перший виконаний проміс «перемагає», усі подальші результати ігноруються.

Ось приклад, коли всі проміси не виконуються:

Promise.any([
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => reject(new Error("Ой!")), 1000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => reject(new Error("Помилка!")), 2000))
]).catch(error => {
 console.log(error.constructor.name); // AggregateError
 console.log(error.errors[0]); // Error: Ой!
 console.log(error.errors[1]); // Error: Помилка!
});

Як бачите, об’єкти помилок для невдалих промісів доступні по властивості errors об’єкта AggregateError.

Promise.resolve/reject

Методи Promise.resolve і Promise.reject рідко потрібні в сучасному коді, тому що синтаксис async/await (ми розглянемо його трохи пізніше) робить їх дещо застарілими.

Ми розглянемо їх тут для повноти та для тих, хто з якихось причин не може використовувати async/await.

Promise.resolve

Promise.resolve(value) створює вирішений проміс із результатом value.

Те ж саме, що:

let promise = new Promise(resolve => resolve(value));

Цей метод використовується для сумісності, коли очікується, що функція поверне проміс.

Наприклад, наведена нижче функція loadCached отримує URL-адресу та запам’ятовує (кешує) її вміст. Для майбутніх викликів з тією самою URL-адресою він негайно отримує попередній вміст із кешу, але використовує Promise.resolve, щоб значення, яке повертається, завжди було промісом:

let cache = new Map();

function loadCached(url) {
 if (cache.has(url)) {
  return Promise.resolve(cache.get(url)); // (*)
 }

 return fetch(url)
  .then(response => response.text())
  .then(text => {
   cache.set(url,text);
   return text;
  });
}

Ми можемо написати loadCached(url).then(…), оскільки функція гарантовано поверне проміс. Ми завжди можемо використовувати .then після loadCached. Це мета Promise.resolve у рядку (*).

Promise.reject

Promise.reject(error) створює проміс, що завершується помилкою error.

Те ж саме, що:

let promise = new Promise((resolve, reject) => reject(error));

На практиці цей метод майже не використовується.

Підсумки

Існує 6 статичних методів класу Promise:

 1. Promise.all(promises) – чекає виконання всіх промісів і повертає масив їх результатів. Якщо будь-який з наданих промісів завершується з помилкою, вона стає загальною для Promise.all, а всі інші результати ігноруються.
 2. Promise.allSettled(promises) (нещодавно доданий метод) – чекає завершення всіх промісів і повертає їх результати у вигляді масиву об’єктів, до якого входять:
  • status: "fulfilled" або "rejected"
  • value (якщо виконано успішно) або reason (якщо помилка).
 3. Promise.race(promises) – чекає виконання першого проміса, а його результат/помилка стає остаточним результатом.
 4. Promise.any(promises) (нещодавно доданий метод) – чекає виконання першого проміса, а його результат стає остаточним результатом. Якщо всі надані проміси завершуються з помилкою, AggregateError стає загальною помилкою Promise.any.
 5. Promise.resolve(value) – повертає успішно виконаний проміс із заданим значенням.
 6. Promise.reject(error) – повертає проміс із заданою помилкою.

З усіх цих методів Promise.all, мабуть, найпоширеніший на практиці.

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)