24 квітня 2022 р.

Fetch: Переривання

Як ми знаємо, fetch повертає проміс. А в JavaScript, як правило, немає концепції “переривання” промісу. Отже, як ми можемо перервати поточний fetch? Наприклад, якщо дії користувача на нашому сайті вказують на те, що fetch більше не потрібен.

Для таких цілей є спеціальний вбудований об’єкт: AbortController. Його можна використовувати для переривання не тільки fetch, але й інших асинхронних завдань.

Його використання дуже просте:

Об’єкт AbortController

Створімо контролер:

let controller = new AbortController();

Контролер – це надзвичайно простий об’єкт.

 • Він має єдиний метод abort(),
 • І єдину властивість signal, що дозволяє встановлювати на ньому обробники подій.

Коли викликається abort():

 • controller.signal генерує подію "abort".
 • Властивість controller.signal.aborted стає true.

Як правило, у нас є дві сторони в процесі:

 1. Та, що виконує операцію, яку можна скасувати, встановлює прослуховувач на controller.signal.
 2. Та, що скасовує: вона викликає controller.abort(), коли потрібно.

Ось повний приклад (поки що без fetch):

let controller = new AbortController();
let signal = controller.signal;

// Сторона, що виконує операцію, яку можна скасувати
// отримує об’єкт "signal"
// і налаштовує прослуховувач на тригер, коли викликається controller.abort()
signal.addEventListener('abort', () => alert("переривання!"));

// Інша сторона, що скасовує (в будь-який момент пізніше):
controller.abort(); // переривання!

// Подія запускається, і signal.aborted стає true
alert(signal.aborted); // true

Як ми бачимо, AbortController є лише засобом для передачі подій abort, коли для нього викликається abort().

Ми могли б реалізувати такий самий тип прослуховування подій у нашому коді самостійно, без об’єкта AbortController.

Але цінним є те, що fetch знає, як працювати з об’єктом AbortController. Він інтегрований у нього.

Використання з fetch

Щоб мати можливість скасувати fetch, передайте властивість signal у AbortController як параметр fetch:

let controller = new AbortController();
fetch(url, {
 signal: controller.signal
});

Метод fetch знає, як працювати з AbortController. Він прослуховуватиме події abort за signal.

Тепер, щоб перервати, викличте controller.abort():

controller.abort();

Ми закінчили: fetch отримує подію з signal і скасовує запит.

Коли fetch переривається, його проміс завершує виконання з помилкою AbortError, тому ми повинні обробити її, наприклад в try..catch.

Ось повний приклад із fetch, що переривається через 1 секунду:

// перервати через 1 секунду
let controller = new AbortController();
setTimeout(() => controller.abort(), 1000);

try {
 let response = await fetch('/article/fetch-abort/demo/hang', {
  signal: controller.signal
 });
} catch(err) {
 if (err.name == 'AbortError') { // обробити abort()
  alert("Перервано!");
 } else {
  throw err;
 }
}

AbortController є масштабованим

AbortController є масштабованим. Він дозволяє призупинити кілька fetch одночасно.

Ось приклад коду, який отримує багато URL паралельно та використовує один контролер, щоб скасувати їх усі:

let urls = [...]; // список URL для паралельних fetch

let controller = new AbortController();

// масив промісів fetch
let fetchJobs = urls.map(url => fetch(url, {
 signal: controller.signal
}));

let results = await Promise.all(fetchJobs);

// якщо controller.abort() викликається з будь-якого місця,
// він перериває всі fetch

Якщо у нас є власні асинхронні завдання, відмінні від fetch, ми можемо використовувати єдиний AbortController, щоб зупинити їх, разом із fetch.

Нам просто потрібно прослуховувати подію abort в наших завданнях:

let urls = [...];
let controller = new AbortController();

let ourJob = new Promise((resolve, reject) => { // наше завдання
 ...
 controller.signal.addEventListener('abort', reject);
});

let fetchJobs = urls.map(url => fetch(url, { // запити fetch
 signal: controller.signal
}));

// Чекаємо на виконання запитів fetch та наших завдань паралельно
let results = await Promise.all([...fetchJobs, ourJob]);

// якщо controller.abort() викликається з будь-якого місця,
// він перериває всі fetch та ourJob

Підсумки

 • AbortController – це простий об’єкт, який генерує подію abort для своєї властивості signal під час виклику методу abort() (а також встановлює для signal.aborted значення true).
 • fetch інтегрується з ним: ми передаємо властивість signal як параметр, а потім fetch прослуховує його, тому можна перервати цей fetch.
 • Ми можемо використовувати AbortController у нашому коді. Взаємодія "виклик abort()" → "прослуховування події abort" проста та універсальна. Ми можемо використовувати його навіть без fetch.
Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)