16 липня 2023 р.

Blob

ArrayBuffer разом з об’єктами представлень, як частина JavaScript, описані в ECMA стандарті.

Також в браузерах, специфікацією File API, визначено додаткові високорівневі об’єкти для роботи з даними, зокрема Blob.

Blob складається з необов’язкового рядку type (зазвичай MIME тип) та blobParts – послідовності інших Blob об’єктів, рядків та BufferSource.

Приклад синтаксису конструктору:

new Blob(blobParts, options);
 • blobParts масив, що може містити значення типу Blob/BufferSource/String.
 • options необов’язковий об’єкт з властивостями:
  • type – рядок, що дозволяє додати тип для Blob, переважно використовуються MIME тип, наприклад, image/png,
  • endings – визначає чи потрібно привести всі символи нового рядку, при створенні Blob, у відповідність до формату поточної операційної система (\r\n або \n). Типове значення "transparent" (не вносити змін), але якщо потрібно внести зміни, то необхідно вказати "native".

Наприклад:

// створення Blob з рядку
let blob = new Blob(["<html>…</html>"], {type: 'text/html'});
// зверніть увагу: першим аргументом повинен бути масив [...]
// створення Blob з типізованого масиву і рядку
let hello = new Uint8Array([72, 101, 108, 108, 111]); // "Hello" у бінарному форматі

let blob = new Blob([hello, ' ', 'world'], {type: 'text/plain'});

Отримати зріз з Blob можна наступним чином:

blob.slice([byteStart], [byteEnd], [contentType]);
 • byteStart – початковий байт, типове значення 0.
 • byteEnd – останній байт (не включно, типово до кінця).
 • contentType – визначає type нового об’єкту, типове значення буде таким же, як у початкових даних.

Аргументи такі ж самі, як у array.slice, від’ємні числа теж можна використовувати.

Blob об’єкти незмінні

Дані в Blob не можуть бути зміненими, але ми можемо зробити зріз з їх частини, створити новий Blob з них, змішати їх в новий Blob і так далі.

Поведінка відповідає рядкам в JavaScript: ми не можемо змінити якийсь символ в рядку, але ми можемо створити новий.

Blob як URL

Blob можна використати як URL для показу вмісту HTML тегів <a>, <img> та інших.

Blob об’єкти можна легко завантажити/вивантажити, під час запиту в заголовку Content-Type буде використано значення поля type.

Розгляньмо простий приклад. Після кліку на посилання, ви завантажите динамічно згенерований Blob, як файл з вмістом hello world:

<!-- атрибут download змішує браузер завантажити вміст замість відкриття сторінки -->
<a download="hello.txt" href='#' id="link">Download</a>

<script>
let blob = new Blob(["Hello, world!"], {type: 'text/plain'});

link.href = URL.createObjectURL(blob);
</script>

Посилання також можна створити динамічно в JavaScript та імітувати клік за допомогою link.click(), після чого завантаження розпочнеться автоматично.

Ось приклад коду, що дозволяє користувачу завантажити динамічно створений Blob без HTML:

let link = document.createElement('a');
link.download = 'hello.txt';

let blob = new Blob(['Hello, world!'], {type: 'text/plain'});

link.href = URL.createObjectURL(blob);

link.click();

URL.revokeObjectURL(link.href);

URL.createObjectURL отримує аргументом Blob та створює унікальний URL для нього у форматі blob:<origin>/<uuid>.

Ось як виглядає значення link.href:

blob:https://javascript.info/1e67e00e-860d-40a5-89ae-6ab0cbee6273

Для кожного URL, що створено за допомогою URL.createObjectURL, браузер зберігає відображення URL → Blob. Тому такі URL короткі, але дозволяють отримати доступ до Blob.

Згенерований URL, разом з посиланням на нього, існує тільки всередині поточної сторінки, доки вона відкрита. Це дозволяє посилатися на Blob в тегах <img>, <a> або будь-якому об’єкті, що очікує URL.

Але це спричиняє побічний ефект. Доки існує посилання на Blob у відображенні, Blob повинен залишатися в пам’яті. Браузер не може вивільнити пам’ять, що зайнята Blob.

Відображення автоматично очищується, коли сторінка закривається. Тому, якщо потрібно, щоб застосунок довго був активний – очищення пам’яті може трапитися нескоро.

Тому після створення URL Blob буде залишатися в пам’яті навіть, коли вже не потрібен.

URL.revokeObjectURL(url) видаляє посилання у внутрішньому відображенні, що дозволяє видалити Blob (якщо немає інших посилань на нього) і звільнити пам’ять.

В останньому прикладі, ми цілеспрямовано одразу викликаємо URL.revokeObjectURL(link.href), бо очікуємо, що Blob буде завантажено один раз.

У попередньому прикладі, з HTML посиланням, на яке можна клікнути, ми не викликаємо URL.revokeObjectURL(link.href), бо це зробить Blob не доступним. Після видалення посилання на Blob з відображення URL більше не спрацює.

Blob в base64

Іншим способом отримати доступ до Blob, замість URL.createObjectURL, є перетворення Blob в base64 закодований рядок.

Це кодування дозволяє представити дані як рядок ASCII символів від 0 до 64. І, що найважливіше, ми можемо використовувати це кодування в “data-urls”.

Data url має формат data:[<mediatype>][;base64],<data>. Ми можемо використовувати такі посилання будь-де, як і “звичайні”.

Наприклад, смайлик:

<img src="data:image/png;base64,R0lGODlhDAAMAKIFAF5LAP/zxAAAANyuAP/gaP///wAAAAAAACH5BAEAAAUALAAAAAAMAAwAAAMlWLPcGjDKFYi9lxKBOaGcF35DhWHamZUW0K4mAbiwWtuf0uxFAgA7">

Браузер розкодує рядок та покаже зображення:

Для перетворення Blob в base64 ми будемо використовувати вбудований об’єкт FileReader. Він може читати дані з Blob в різних форматах. В наступному розділі next chapter ми глибше з ним познайомимось.

Демонстрація завантаження Blob за допомогою base64:

let link = document.createElement('a');
link.download = 'hello.txt';

let blob = new Blob(['Hello, world!'], {type: 'text/plain'});

let reader = new FileReader();
reader.readAsDataURL(blob); // перетворить Blob в base64 та викличе onload

reader.onload = function() {
 link.href = reader.result; // data url
 link.click();
};

Обидва способи створення URL з Blob доступні для використання. Але, переважно, URL.createObjectURL(blob) простіше та швидше.

URL.createObjectURL(blob)
 • Необхідно видаляти посилання на об’єкт для звільнення пам’яті.
 • Безпосередній доступ до Blob без проміжного “закодування/розкодування”.
Blob в data url
 • Немає потреби звільняти посилання на об’єкти.
 • Втрати швидкодії та навантаження на пам’ять у разі кодування великих Blob об’єктів.

Зображення в Blob

Також ми можемо створити Blob із зображення, його частини чи навіть зі скріншоту сторінки. Це стане у нагоді, якщо кудись потрібно завантажити світлину.

Робота з зображеннями відбувається за допомогою елементу <canvas>:

 1. canvas.drawImage використовується для показу зображення.
 2. Виклик canvas методу .toBlob(callback, format, quality) створює Blob та виконує callback, після закінчення.

В наступному прикладі, зображення тільки копіюється, але, за потреби, ми можемо обрізати чи трансформувати його перед створенням Blob:

// беремо будь-яке зображення
let img = document.querySelector('img');

// створюємо <canvas> такого ж розміру
let canvas = document.createElement('canvas');
canvas.width = img.clientWidth;
canvas.height = img.clientHeight;

let context = canvas.getContext('2d');

// копіюємо в нього зображення (цей метод дозволяє вирізати частину зображення)
context.drawImage(img, 0, 0);
// наприклад, можна викликати context.rotate() або багато інших операцій

// toBlob -- це асинхронна операція, передану функцію буде викликано після готовності
canvas.toBlob(function(blob) {
 // Blob готовий, завантажуємо його
 let link = document.createElement('a');
 link.download = 'example.png';

 link.href = URL.createObjectURL(blob);
 link.click();

 // видаляємо внутрішнє посилання на Blob, щоб браузер міг звільнити пам’ять
 URL.revokeObjectURL(link.href);
}, 'image/png');

Якщо ви надаєте перевагу async/await синтаксису замість функцій зворотнього виклику:

let blob = await new Promise(resolve => canvasElem.toBlob(resolve, 'image/png'));

Для створення знімків екрану можна використовувати бібліотеку https://github.com/niklasvh/html2canvas. Вона просто обходить сторінку і малює її в <canvas>. Потім ми можемо отримати Blob як показано вище.

Blob в ArrayBuffer

Конструктор Blob дозволяє створювати Blob майже з будь-чого, тим паче з BufferSource.

Але якщо нам потрібно виконати низькорівневу обробку, ми можемо отримати найнижчий рівень ArrayBuffer з blob.arrayBuffer():

// отримати arrayBuffer з blob
const bufferPromise = await blob.arrayBuffer();

// or
blob.arrayBuffer().then(buffer => /* process the ArrayBuffer */);

Від Blob до потоку

Коли ми читаємо та пишемо в blob дані розміром понад 2 ГБ, використання arrayBuffer стає більш інтенсивним для нас. На цьому етапі ми можемо безпосередньо перетворити blob на потік.

Потік – це спеціальний об’єкт, який дозволяє читати з нього (або записувати в нього) частина за частиною. Це виходить за рамки цієї статті, але ось приклад, і ви можете прочитати більше на сторінці https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Streams_API. Потоки зручні для даних, які придатні для обробки частинами.

Метод stream() інтерфейсу Blob повертає ReadableStream, який під час читання повертає дані, що містяться в Blob.

Прочитати з нього ми можемо, наприклад, ось так:

// отримати readableStream з blob
const readableStream = blob.stream();
const stream = readableStream.getReader();

while (true) {
 // для кожної ітерації: дані є наступним фрагментом(частиною) blob
 let { done, value } = await stream.read();
 if (done) {
  // більше немає даних у потоці
  console.log('all blob processed.');
  break;
 }

  // зробити щось із частиною даних, яку ми щойно прочитали з blob
 console.log(value);
}

Підсумки

Якщо ArrayBuffer, Uint8Array та інші BufferSource представляють просто “бінарні дані”, то Blob є “типізованими бінарними даними”.

Це робить Blob зручним для вивантаження/завантаження, що часто потрібно робити в браузері.

Методи, що виконують запити, як-от XMLHttpRequest, fetch та інші, можуть безпосередньо працювати з Blob, як і з іншими типами бінарних даних.

Ми можемо легко трансформувати дані між Blob та іншими низькорівневими бінарними типами:

 • Ми можемо створити Blob з типізованих масивів з використанням конструктору new Blob(...).
 • Ми можемо повернути ArrayBuffer з Blob за допомогою blob.arrayBuffer(), а потім створити над ним подання для низькорівневої двійкової обробки.

Потоки перетворення дуже корисні, коли нам потрібно обробляти великий blob. Ви можете легко створити ReadableStream з blob. Метод stream() інтерфейсу Blob повертає ReadableStream, який після читання повертає дані, що містяться у цьому blob.

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)