назад до уроку

Поганий стиль

важливість: 4

Що не так у стилі коду наведеному нижче?

function pow(x,n)
{
 let result=1;
 for(let i=0;i<n;i++) {result*=x;}
 return result;
}

let x=prompt("x?",''), n=prompt("n?",'')
if (n<=0)
{
 alert(`Power ${n} is not supported, please enter an integer number greater than zero`);
}
else
{
 alert(pow(x,n))
}

Виправте його.

Ви можете зробити наступні відмітки:

function pow(x,n) // <- немає пробілу між аргументами
{ // <- фігурна дужка на окремому рядку
 let result=1;  // <- немає пробілу до і після знаку =
 for(let i=0;i<n;i++) {result*=x;}  // <- немає пробілів
 // те, що міститься у дужках { ... } повинно бути в окремому рядку
 return result;
}

let x=prompt("x?",''), n=prompt("n?",'') // <-- технічно можливо,
// але краще розподілити це на два рядки, також відсутні пробіли і пропущена ;
if (n<=0) // <- немає пробілів (n <= 0), і перед цим блоком має бути вертикальний відступ (порожній рядок)
{  // <- фігурна дужка на окремому рядку
 // нижче - довгий рядок, який можна розділити на декілька, щоб його було простіше прочитати
 alert(`Power ${n} is not supported, please enter an integer number greater than zero`);
}
else // <- можна написати на одному рядку, наприклад "} else {"
{
 alert(pow(x,n)) // немає пробілів і пропущена ;
}

Виправлений варіант:

function pow(x, n) {
 let result = 1;

 for (let i = 0; i < n; i++) {
  result *= x;
 }

 return result;
}

let x = prompt("x?", "");
let n = prompt("n?", "");

if (n <= 0) {
 alert(`Power ${n} is not supported,
  please enter an integer number greater than zero`);
} else {
 alert( pow(x, n) );
}