назад до уроку

Observable

Створіть функцію makeObservable(target), яка “робить об’єкт доступним для спостереження”, повертаючи проксі.

Ось як це має працювати:

function makeObservable(target) {
 /* ваш код */
}

let user = {};
user = makeObservable(user);

user.observe((key, value) => {
 alert(`SET ${key}=${value}`);
});

user.name = "Іван"; // сповіщає: SET name=Іван

Іншими словами, об’єкт, повернутий makeObservable, такий же, як оригінальний, але також має метод observe(handler), який встановлює функцію handler для виклику при будь-якій зміні властивості.

Щоразу, коли властивість змінюється, викликається handler(key, value) з назвою та значенням властивості.

P.S. У цьому завданні подбайте лише про запис у властивість. Подібним чином можна реалізувати й інші операції.

Рішення складається з двох частин:

 1. Щоразу, коли викликається .observe(handler), нам потрібно десь запам’ятати обробник, щоб мати можливість викликати його пізніше. Ми можемо зберігати обробники прямо в об’єкті, використовуючи наш символ як ключ властивості.
 2. Нам потрібен проксі з пасткою set для виклику обробників у разі будь-яких змін.
let handlers = Symbol('handlers');

function makeObservable(target) {
 // 1. Ініціалізуємо сховище обробників
 target[handlers] = [];

 // Збережемо функцію-обробник в масиві для майбутніх викликів
 target.observe = function(handler) {
  this[handlers].push(handler);
 };

 // 2. Створимо проксі для обробки змін
 return new Proxy(target, {
  set(target, property, value, receiver) {
   let success = Reflect.set(...arguments); // перенаправимо операцію на об’єкт
   if (success) { // якщо під час запису властивості не було помилок
    // викличемо всі обробники
    target[handlers].forEach(handler => handler(property, value));
   }
   return success;
  }
 });
}

let user = {};

user = makeObservable(user);

user.observe((key, value) => {
 alert(`SET ${key}=${value}`);
});

user.name = "Іван";