назад до уроку

Що буде результатом цього коду?

важливість: 5
console.log(1);

setTimeout(() => console.log(2));

Promise.resolve().then(() => console.log(3));

Promise.resolve().then(() => setTimeout(() => console.log(4)));

Promise.resolve().then(() => console.log(5));

setTimeout(() => console.log(6));

console.log(7);

У консолі ми побачимо: 1 7 3 5 2 6 4.

Завдання досить просте, нам потрібно лише знати, як працюють черги мікрозадач і макрозадач.

Подивимося, що відбувається, крок за кроком.

console.log(1);
// Перший рядок виконується негайно і виводить `1`.
// На даний момент черги макрозадач і мікрозадач порожні.

setTimeout(() => console.log(2));
// `setTimeout` додає зворотний виклик функції до черги макрозадач.
// - вміст черги макрозадач:
//  `console.log(2)`

Promise.resolve().then(() => console.log(3));
// Зворотний виклик функції додається до черги мікрозадач.
// - вміст черги мікрозадач:
//  `console.log(3)`

Promise.resolve().then(() => setTimeout(() => console.log(4)));
// Зворотний виклик функції із `setTimeout(...4)` додається до мікрозадач
// - вміст черги мікрозадач:
//  `console.log(3); setTimeout(...4)`

Promise.resolve().then(() => console.log(5));
// Зворотний виклик додається до черги мікрозадач
// - вміст черги мікрозадач:
//  `console.log(3); setTimeout(...4); console.log(5)`

setTimeout(() => console.log(6));
// `setTimeout` додає зворотний виклик функції до макрозадач
// - вміст черги макрозадач:
//  `console.log(2); console.log(6)`

console.log(7);
// Негайно виводить 7.

Підведемо підсумки,

 1. Числа 1 і 7 з’являються відразу, тому що прості виклики console.log не використовують жодних черг.
 2. Потім, після завершення основного потоку коду, запускається черга мікрозадач.
  • Він містить команди: console.log(3); setTimeout(...4); console.log(5).
  • З’являються числа 3 і 5, а setTimeout(() => console.log(4)) додає виклик console.log(4) в кінець черги макрозадач.
  • Черга макрозадач тепер така: console.log(2); console.log(6); console.log(4).
 3. Після того як черга мікрозадач стає порожньою, виконується черга макрозадач. І він виводить 2, 6, 4.

Нарешті, маємо у консолі: 1 7 3 5 2 6 4.