назад до уроку

Знайдіть цілий тег

Напишіть регулярний вираз, який шукає тег <style...>. Шаблон має шукати цілий тег: він може як і не мати атрибутів <style>, так і мати їх декілька <style type="..." id="...">.

…Проте регулярний вираз не повинен знаходити <styler>!

Наприклад:

let regexp = /ваш регулярний вираз/g;

alert( '<style> <styler> <style test="...">'.match(regexp) ); // <style>, <style test="...">

Початок шаблону є очевидним: <style.

…Однак далі, ми не можемо просто прописати <style.*?>, тому що <styler> відповідає цьому виразу.

Потім, після <style має бути або пробіл, за яким може бути ще щось, або закриття тегу >.

Мовою регулярних виразів: <style(>|\s.*?>).

У дії:

let regexp = /<style(>|\s.*?>)/g;

alert( '<style> <styler> <style test="...">'.match(regexp) ); // <style>, <style test="...">