назад до уроку

Постфіксна та префіксна форми

важливість: 5

Які кінцеві значення всіх змінних a, b, c та d після виконання коду нижче?

let a = 1, b = 1;

let c = ++a; // ?
let d = b++; // ?

Відповідь:

  • a = 2
  • b = 2
  • c = 2
  • d = 1
let a = 1, b = 1;

alert( ++a ); // 2, префіксна форма повертає нове значення
alert( b++ ); // 1, постфіксна форма повертає старе значення

alert( a ); // 2, збільшується один раз
alert( b ); // 2, збільшується один раз