назад до уроку

Формат відносної дати

важливість: 4

Напишіть функцію formatDate(date), яка повинна форматувати date наступним чином:

 • Якщо з date пройшла менше, ніж 1 секунда, то "прямо зараз".
 • Інакше, якщо з date пройшло менше 1 хвилини, то "n сек. назад".
 • Інакше, якщо менше години, то "m хв. назад".
 • В іншому випадку повна дата у форматі "DD.MM.YY HH:mm". Тобто: "день.місяць.рік години:хвилини", все в 2-значному форматі, наприклад, 31.12.16 10:00.

Наприклад:

alert( formatDate(new Date(new Date - 1)) ); // "прямо зараз"

alert( formatDate(new Date(new Date - 30 * 1000)) ); // "30 сек. назад"

alert( formatDate(new Date(new Date - 5 * 60 * 1000)) ); // "5 хв. назад"

// вчорашня дата, як 31.12.16 20:00
alert( formatDate(new Date(new Date - 86400 * 1000)) );

Відкрити пісочницю з тестами.

Щоб отримати час від date дотепер – давайте віднімемо дати.

function formatDate(date) {
 let diff = new Date() - date; // різниця в мілісекундах

 if (diff < 1000) { // менше 1 секунди
  return 'прямо зараз';
 }

 let sec = Math.floor(diff / 1000); // перетворити різницю до секунд

 if (sec < 60) {
  return sec + ' сек. назад';
 }

 let min = Math.floor(diff / 60000); // перетворити різницю до хвилин
 if (min < 60) {
  return min + ' хв. назад';
 }

 // форматувати дату
 // додати нулі до однозначних днів/місяців/годин/хвилин
 let d = date;
 d = [
  '0' + d.getDate(),
  '0' + (d.getMonth() + 1),
  '' + d.getFullYear(),
  '0' + d.getHours(),
  '0' + d.getMinutes()
 ].map(component => component.slice(-2)); // отримати останні 2 цифри кожного компоненту

 // з’єднати компоненти в дату
 return d.slice(0, 3).join('.') + ' ' + d.slice(3).join(':');
}

alert( formatDate(new Date(new Date - 1)) ); // "прямо зараз"

alert( formatDate(new Date(new Date - 30 * 1000)) ); // "30 сек. назад"

alert( formatDate(new Date(new Date - 5 * 60 * 1000)) ); // "5 хв. назад"

// вчорашня дата, як 31.12.2016 20:00
alert( formatDate(new Date(new Date - 86400 * 1000)) );

Альтернативне рішення:

function formatDate(date) {
 let dayOfMonth = date.getDate();
 let month = date.getMonth() + 1;
 let year = date.getFullYear();
 let hour = date.getHours();
 let minutes = date.getMinutes();
 let diffMs = new Date() - date;
 let diffSec = Math.round(diffMs / 1000);
 let diffMin = diffSec / 60;
 let diffHour = diffMin / 60;

 // форматування
 year = year.toString().slice(-2);
 month = month < 10 ? '0' + month : month;
 dayOfMonth = dayOfMonth < 10 ? '0' + dayOfMonth : dayOfMonth;
 hour = hour < 10 ? '0' + hour : hour;
 minutes = minutes < 10 ? '0' + minutes : minutes;

 if (diffSec < 1) {
  return 'прямо зараз';
 } else if (diffMin < 1) {
  return `${diffSec} сек. назад`
 } else if (diffHour < 1) {
  return `${diffMin} хв. назад`
 } else {
  return `${dayOfMonth}.${month}.${year} ${hour}:${minutes}`
 }
}

Відкрити рішення із тестами в пісочниці.