назад до уроку

Знайдіть мову програмування

Існує багато мов програмування, наприклад Java, JavaScript, PHP, C, C++.

Напишіть регулярний вираз, який знаходить вищезгадані мови у рядку Java JavaScript PHP C++ C:

let regexp = /your regexp/g;

alert("Java JavaScript PHP C++ C".match(regexp)); // Java JavaScript PHP C++ C

Перше, що може спасти на думку – перерахувати мови, розділивши їх за допомогою |.

Однак, це не спрацює належним чином:

let regexp = /Java|JavaScript|PHP|C|C\+\+/g;

let str = "Java, JavaScript, PHP, C, C++";

alert( str.match(regexp) ); // Java,Java,PHP,C,C

Механізм регулярних виразів шукає альтернації одну за одною. Тобто, спочатку він перевіряє, чи маємо ми Java, якщо немає – шукає JavaScript і так далі.

У результаті, JavaScript ніколи не буде знайден, лише тому що Java перевіряється першою.

Так само і з мовами C та C++.

Існує два розв’язання цієї проблеми:

  1. Змінити порядок, щоб спочатку перевірялись довші співпадіння: JavaScript|Java|C\+\+|C|PHP.
  2. З’єднати варіанти, які починаються однаково: Java(Script)?|C(\+\+)?|PHP.

У дії:

let regexp = /Java(Script)?|C(\+\+)?|PHP/g;

let str = "Java, JavaScript, PHP, C, C++";

alert( str.match(regexp) ); // Java,JavaScript,PHP,C,C++