назад до уроку

Знайти HTML теги

Створити регулярний вираз для пошуку всіх (відкриваючих та закриваючих) HTML тегів з їх атрибутами.

Приклад використання:

let regexp = /ваш регулярний вираз/g;

let str = '<> <a href="/"> <input type="radio" checked> <b>';

alert( str.match(regexp) ); // '<a href="/">', '<input type="radio" checked>', '<b>'

Тут ми припускаємо, що атрибути тегу не містять < та > (внутрішні лапки) для спрощення задачі.

Відповідь: <[^<>]+>.

let regexp = /<[^<>]+>/g;

let str = '<> <a href="/"> <input type="radio" checked> <b>';

alert( str.match(regexp) ); // '<a href="/">', '<input type="radio" checked>', '<b>'