назад до уроку

Знайти HTML коментарі

Знайти всі HTML коментарі в тексті:

let regexp = /ваш регулярний вираз/g;

let str = `... <!-- Мій -- коментар
 test --> ..  <!----> ..
`;

alert( str.match(regexp) ); // '<!-- Мій -- коментар \n test -->', '<!---->'

Нам потрібно знайти початок коментарю <!--, та його зміст до самого кінця -->.

Прийнятним є варіант <!--.*?--> – лінивий квантифікатор зупиняє крапку (будь-який символ, за винятком символу нового рядку) прямо перед -->. Нам також треба додати прапорець s, аби крапка включала символи нового рядку.

Інакше коментарі на кілька рядків не знаходитимуться:

let regexp = /<!--.*?-->/gs;

let str = `... <!-- Мій -- коментар
 test --> ..  <!----> ..
`;

alert( str.match(regexp) ); // '<!-- Мій -- коментар \n test -->', '<!---->'