назад до уроку

Відфільтруйте анаграми

важливість: 4

Анаграми – це слова, у яких ті ж букви в тій же кількості, але вони розташовуються в іншому порядку.

Наприклад:

nap - pan
ear - are - era
cheaters - hectares - teachers

Напишіть функцію aclean(arr), яка повертає масив без анаграм.

Наприклад:

let arr = ["nap", "teachers", "cheaters", "PAN", "ear", "era", "hectares"];

alert( aclean(arr) ); // "nap,teachers,ear" or "PAN,cheaters,era"

З кожної групи анаграм має залишитися тільки одне слово, не має значення яке.

Відкрити пісочницю з тестами.

Щоб знайти всі анаграми, давайте розіб’ємо кожне слово на літери і відсортуємо їх, а потім об’єднаємо масив знову в рядок. Після цього всі анаграми будуть однакові.

Наприклад:

nap, pan -> anp
ear, era, are -> aer
cheaters, hectares, teachers -> aceehrst
...

Ми будемо використовувати відсортовані рядки як ключі в колекції Map, для того щоб зіставити кожному ключу тільки одне значення:

function aclean(arr) {
 let map = new Map();

 for (let word of arr) {
  // розділіть слово на літери, відсортуйте їх та знову з'єднайте
  let sorted = word.toLowerCase().split('').sort().join(''); // (*)
  map.set(sorted, word);
 }

 return Array.from(map.values());
}

let arr = ["nap", "teachers", "cheaters", "PAN", "ear", "era", "hectares"];

alert( aclean(arr) );

Сортування літер здійснюється ланцюжком викликів одним рядком (*).

Для зручності давайте розіб’ємо на декілька рядків:

let sorted = word // PAN
 .toLowerCase() // pan
 .split('') // ['p','a','n']
 .sort() // ['a','n','p']
 .join(''); // anp

Два різних слова 'PAN' і 'nap' приймають ту ж саму форму після сортування букв – 'anp'.

Наступна лінія поміщає слово в об’єкт Map:

map.set(sorted, word);

Якщо ми коли-небудь ще зустрінемо слово в тій же відсортованої формі, тоді це слово перезапише значення з тим же ключем в об’єкті. Таким чином, декільком словами у нас буде завжди відповідати одна відсортована форма.

Врешті-решт Array.from(map.values()) приймає значення об’єкта-ітератора ‘Map’ (в цьому випадку нам не потрібні ключі) і повертає їх у вигляді масиву.

Тут ми також можемо використовувати звичайний об’єкт замість Map, тому що ключі – це рядки.

Ось один з варіантів рішень задачі:

function aclean(arr) {
 let obj = {};

 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  let sorted = arr[i].toLowerCase().split("").sort().join("");
  obj[sorted] = arr[i];
 }

 return Object.values(obj);
}

let arr = ["nap", "teachers", "cheaters", "PAN", "ear", "era", "hectares"];

alert( aclean(arr) );

Відкрити рішення із тестами в пісочниці.