назад до уроку

Затримуючий декоратор

важливість: 5

Створіть декоратор delay(f, ms), яка затримує кожен виклик f на ms мілісекунд.

Наприклад:

function f(x) {
 alert(x);
}

// створюємо обгортки
let f1000 = delay(f, 1000);
let f1500 = delay(f, 1500);

f1000("тест"); // показує "test" після 1000 мс
f1500("тест"); // показує "test" після 1500 мс

Іншими словами, delay(f, ms) повертає варіант f з "затримкою на ms".

У коді вище, f є функцією одного аргументу, але ваше рішення повинно передавати всі аргументи та контекст this.

Відкрити пісочницю з тестами.

Рішення:

function delay(f, ms) {

 return function() {
  setTimeout(() => f.apply(this, arguments), ms);
 };

}

let f1000 = delay(alert, 1000);

f1000("тест"); // показує "тест" після 1000 мс

Зверніть увагу, як тут використовується стрілочна функція. Як відомо, стрілочні функції не мають власних this та arguments, тому f.apply(this, arguments) бере this та arguments з обгортки.

Якщо ми передамо звичайну функцію, setTimeout буде викликати її без аргументів, а this=window (припускаючи, що ми знаходимося в браузері).

Ми все ще можемо передати право this за допомогою проміжної змінної, але це трохи більше громіздко:

function delay(f, ms) {

 return function(...args) {
  let savedThis = this; // зберігаємо this в проміжну змінну
  setTimeout(function() {
   f.apply(savedThis, args); // використовуємо її тут
  }, ms);
 };

}

Відкрити рішення із тестами в пісочниці.