назад до уроку

Оператори порівняння

важливість: 5

Який буде результат цих виразів?

5 > 4
"ананас" > "яблуко"
"2" > "12"
undefined == null
undefined === null
null == "\n0\n"
null === +"\n0\n"
5 > 4 → true
"ананас" > "яблуко" → false
"2" > "12" → true
undefined == null → true
undefined === null → false
null == "\n0\n" → false
null === +"\n0\n" → false

Ось чому такі результати:

  1. Очевидно, 5 більше за 4. true.
  2. Посимвольне порівняння, тому false. "а" менше за "я".
  3. Знову посимвольне порівняння. Перший символ рядка "2" більший за перший символ другого рядка — "1".
  4. Спеціальний випадок. Значення null і undefined рівні лише один одному під час нестрогого порівняння.
  5. Строге порівняння різних типів, тому false.
  6. Аналогічно, як в кроці (4), null дорівнює лише undefined.
  7. Строге порівняння різних типів.