назад до уроку

Переведіть текст виду border-left-width в borderLeftWidth

важливість: 5

Напишіть функцію camelize(str), яка перетворює такі рядки “my-short-string” в “myShortString”.

Тобто дефіси видаляються, а всі слова після них починаються з великої літери.

Приклади:

camelize("background-color") == 'backgroundColor';
camelize("list-style-image") == 'listStyleImage';
camelize("-webkit-transition") == 'WebkitTransition';

P.S. Підказка: використовуйте split, щоб розбити рядок на масив символів, потім переробіть все як потрібно та методом join зʼєднайте елементи в рядок.

Відкрити пісочницю з тестами.

function camelize(str) {
 return str
  .split('-') // розбиваємо 'my-long-word' на масив елементів ['my', 'long', 'word']
  .map(
   // робимо першу літеру велику для всіх елементів масиву, крім першого
   // конвертуємо ['my', 'long', 'word'] в ['my', 'Long', 'Word']
   (word, index) => index == 0 ? word : word[0].toUpperCase() + word.slice(1)
  )
  .join(''); // зʼєднуємо ['my', 'Long', 'Word'] в 'myLongWord'
}

Відкрити рішення із тестами в пісочниці.