назад до уроку

Вирахувати середній вік

важливість: 4

Напишіть функцію getAverageAge(users), яка приймає масив об’єктів з властивістю age та повертає середній вік.

Формула обчислення середнього арифметичного значення: (age1 + age2 + ... + ageN) / N.

Наприклад:

let john = { name: "John", age: 25 };
let pete = { name: "Pete", age: 30 };
let mary = { name: "Mary", age: 29 };

let arr = [ john, pete, mary ];

alert( getAverageAge(arr) ); // (25 + 30 + 29) / 3 = 28
function getAverageAge(users) {
  return users.reduce((prev, user) => prev + user.age, 0) / users.length;
}

let ivan = { name: "Іван", age: 25 };
let petro = { name: "Петро", age: 30 };
let mariya = { name: "Марія", age: 29 };

let arr = [ ivan, petro, mariya ];

alert( getAverageAge(arr) ); // 28