16 липня 2023 р.

Статичні властивості та методи

Ми також можемо присвоїти метод самій функції класу. Такі методи називаються статичними.

У класі перед ними стоїть ключове слово static, наприклад:

class User {
 static staticMethod() {
  alert(this === User);
 }
}

User.staticMethod(); // true

Фактично це те ж саме, що й безпосередньо присвоїти метод як властивість функції:

class User { }

User.staticMethod = function() {
 alert(this === User);
};

User.staticMethod(); // true

Значенням this при виклику User.staticMethod() є сам конструктор класу User (правило «об’єкт перед крапкою»).

Зазвичай статичні методи використовуються для реалізації функцій, які належать до класу, але не до будь-якого окремого його об’єкта.

Наприклад, у нас є об’єкти статей Article і необхідна функція для їх порівняння.

Очевидне рішення – додати метод Article.compare, наприклад:

class Article {
 constructor(title, date) {
  this.title = title;
  this.date = date;
 }

 static compare(articleA, articleB) {
  return articleA.date - articleB.date;
 }
}

// використання
let articles = [
 new Article("HTML", new Date(2019, 1, 1)),
 new Article("CSS", new Date(2019, 0, 1)),
 new Article("JavaScript", new Date(2019, 11, 1))
];

articles.sort(Article.compare);

alert( articles[0].title ); // CSS

Тут Article.compare стоїть “над” статтями, як засіб їх порівняння. Це не метод статті, а скоріше всього класу.

Іншим прикладом може бути так званий “фабричний” метод.

Уявіть собі, нам потрібно кілька способів, щоб створити статтю:

 1. Створити за заданими параметрами (title, date тощо).
 2. Створити порожню статтю з сьогоднішньою датою.
 3. …або якось інакше.

Перший спосіб може бути реалізований через конструктор. А для другого ми можемо використати статичний метод класу.

Такий як Article.createTodays() тут:

class Article {
 constructor(title, date) {
  this.title = title;
  this.date = date;
 }

 static createTodays() {
  // пам’ятайте, this = Article
  return new this("Сьогоднішній дайджест", new Date());
 }
}

let article = Article.createTodays();

alert( article.title ); // Сьогоднішній дайджест

Тепер щоразу, коли нам потрібно створити сьогоднішній дайджест, ми можемо викликати Article.createToday(). Знову ж таки, це не метод конкретної статті, а метод цілого класу.

Статичні методи також використовуються в класах, що пов’язані з базою даних, для пошуку/збереження/видалення записів із бази даних, наприклад:

// припустимо, що Article -- це спеціальний клас для керування статтями
// статичний метод видалення статті:
Article.remove({id: 12345});
Статичні методи недоступні для окремих об’єктів

Статичні методи викликаються для класів, а не для окремих об’єктів.

Наприклад такий код не працюватиме:

// ...
article.createTodays(); /// Error: article.createTodays is not a function

Статичні властивості

Нещодавнє доповнення
Це нещодавнє доповнення до мови. Приклади працюють в останній версії браузера Chrome.

Статичні властивості також можливі, вони виглядають як звичайні властивості класу, але до них додається static:

class Article {
 static publisher = "Ілля Кантор";
}

alert( Article.publisher ); // Ілля Кантор

Це те саме, що й пряме присвоєння Article:

Article.publisher = "Ілля Кантор";

Спадкування статичних властивостей і методів

Статичні властивості та методи наслідуються.

Наприклад, Animal.compare та Animal.planet у коді нижче успадковуються та доступні як Rabbit.compare та Rabbit.planet:

class Animal {
 static planet = "Земля";

 constructor(name, speed) {
  this.speed = speed;
  this.name = name;
 }

 run(speed = 0) {
  this.speed += speed;
  alert(`${this.name} біжить зі швидкістю ${this.speed}.`);
 }

 static compare(animalA, animalB) {
  return animalA.speed - animalB.speed;
 }

}

// Inherit from Animal
class Rabbit extends Animal {
 hide() {
  alert(`${this.name} ховається!`);
 }
}

let rabbits = [
 new Rabbit("Білий Кролик", 10),
 new Rabbit("Чорний Кролик", 5)
];

rabbits.sort(Rabbit.compare);

rabbits[0].run(); // Чорний Кролик біжить зі швидкістю 5.

alert(Rabbit.planet); // Земля

Тепер, коли ми викликаємо Rabbit.compare, буде викликано успадкований Animal.compare.

Як це працює? Знову ж таки, використовуючи прототипи. Як ви вже могли здогадатися, extends дає Rabbit посилання [[Prototype]] на Animal.

Отже, Rabbit extends Animal створює два посилання [[Prototype]]:

 1. Функція Rabbit прототипно успадковує від функції Animal.
 2. Rabbit.prototype прототипно успадковує від Animal.prototype.

В результаті успадкування працює як для звичайних, так і для статичних методів.

Перевірмо це кодом:

class Animal {}
class Rabbit extends Animal {}

// для статичних
alert(Rabbit.__proto__ === Animal); // true

// для звичайних методів
alert(Rabbit.prototype.__proto__ === Animal.prototype); // true

Підсумки

Статичні методи використовуються для функціональності, що належить до класу «в цілому». Це не стосується конкретного екземпляра класу.

Наприклад, метод порівняння Article.compare(article1, article2) або фабричний метод Article.createTodays().

В оголошенні класу вони позначені ключовим словом static.

Статичні властивості використовуються тоді, коли ми хочемо зберігати дані на рівні класу, а не якогось одного екземпляра.

Синтаксис:

class MyClass {
 static property = ...;

 static method() {
  ...
 }
}

Технічно, статичне оголошення – це те ж саме, що й присвоєння класу:

MyClass.property = ...
MyClass.method = ...

Статичні властивості та методи успадковуються.

Для class B extends A, прототип класу B вказує на A: B.[[Prototype]] = A. Тож якщо поле не знайдено в B, пошук продовжується в A.

Завдання

важливість: 3

Як ми знаємо, всі об’єкти зазвичай успадковуються від Object.prototype й отримують доступ до «загальних» методів об’єкта, наприклад hasOwnProperty тощо.

Наприклад:

class Rabbit {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

let rabbit = new Rabbit("Rab");

// метод hasOwnProperty від Object.prototype
alert( rabbit.hasOwnProperty('name') ); // true

Але що як ми пропишемо явно "class Rabbit extends Object" – тоді результат буде відрізнятися від звичайного "class Rabbit"?

Яка різниця?

Ось приклад такого коду (він не працює – чому? виправте його):

class Rabbit extends Object {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

let rabbit = new Rabbit("Rab");

alert( rabbit.hasOwnProperty('name') ); // Error

Спочатку подивімося, чому останній код не працює.

Причина стає очевидною, якщо ми спробуємо його запустити. Конструктор класу, що успадковується, повинен викликати super(). Інакше "this" буде не визначене.

Виправлення:

class Rabbit extends Object {
 constructor(name) {
  super(); // потрібно викликати батьківський конструктор під час успадкування
  this.name = name;
 }
}

let rabbit = new Rabbit("Rab");

alert( rabbit.hasOwnProperty('name') ); // true

Але це ще не все.

Навіть після виправлення все ще існує важлива різниця між "class Rabbit extends Object" та class Rabbit.

Як ми знаємо, синтаксис “extends” встановлює два прототипи:

 1. Між "prototype" функцій-конструкторів (для методів).
 2. Між самими функціями-конструкторами (для статичних методів).

У нашому випадку для class Rabbit extends Object це означає:

class Rabbit extends Object {}

alert( Rabbit.prototype.__proto__ === Object.prototype ); // (1) true
alert( Rabbit.__proto__ === Object ); // (2) true

Отже, Rabbit тепер надає доступ до статичних методів Object через Rabbit, наприклад:

class Rabbit extends Object {}

// зазвичай ми викликаємо Object.getOwnPropertyNames
alert ( Rabbit.getOwnPropertyNames({a: 1, b: 2})); // a,b

Але якщо у нас немає extends Object, тоді для Rabbit.__proto__ не встановлено значення Object.

Приклад:

class Rabbit {}

alert( Rabbit.prototype.__proto__ === Object.prototype ); // (1) true
alert( Rabbit.__proto__ === Object ); // (2) false (!)
alert( Rabbit.__proto__ === Function.prototype ); // як у будь-якої функції за замовчуванням

// помилка, такої функції в Rabbit немає
alert ( Rabbit.getOwnPropertyNames({a: 1, b: 2})); // Error

Тому Rabbit не надає доступу до статичних методів Object у цьому випадку.

До речі, Function.prototype має “загальні” методи функції, такі як call, bind тощо. Вони в кінцевому підсумку доступні в обох випадках, тому що для вбудованого конструктора Object, Object.__proto__ === Function.prototype.

Приклад на картинці:

Коротко кажучи, є дві відмінності:

class Rabbit class Rabbit extends Object
необхідно викликати super() в конструкторі
Rabbit.__proto__ === Function.prototype Rabbit.__proto__ === Object
Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)