4 січня 2022 р.

Пошук: getElement*, querySelector*

Властивості навігації по DOM чудові, коли елементи розташовані близько один до одного. А якщо ні? Як отримати довільний елемент сторінки?

Для цього існують додаткові методи пошуку.

document.getElementById або просто id

Якщо елемент має атрибут id, ми можемо отримати його за допомогою методу document.getElementById(id), незалежно від того, де він знаходиться.

Наприклад:

<div id="elem">
 <div id="elem-content">Елемент</div>
</div>

<script>
 // отримати елемент
 let elem = document.getElementById('elem');

 // зробити його фон червоним
 elem.style.background = 'red';
</script>

Крім того, існує глобальна змінна з назвою id, яка посилається на елемент:

<div id="elem">
 <div id="elem-content">Елемент</div>
</div>

<script>
 // elem -- це посилання на елемент DOM з id="elem"
 elem.style.background = 'red';

 // id="elem-content" містить дефіс всередині, тому не може бути ім’ям змінної
 // ...але ми можемо отримати доступ до нього за допомогою квадратних дужок: window['elem-content']
</script>

…Але це лише якщо ми не оголошуємо змінну JavaScript з тим самим ім’ям, інакше вона матиме пріоритет:

<div id="elem"></div>

<script>
 let elem = 5; // тепер elem дорівнює 5, а не посилається на <div id="elem">

 alert(elem); // 5
</script>
Будь ласка, не використовуйте id-іменовані глобальні змінні для доступу до елементів

Ця поведінка описана у специфікації, тож це свого роду стандарт. Але він підтримується в основному для сумісності.

Браузер намагається нам допомогти, змішуючи простори імен JS і DOM. Це добре для простих сценаріїв, вбудованих у HTML, але загалом це не дуже добре. Можуть виникнути конфлікти імен. Крім того, коли хтось читає JS-код і не бачить HTML, незрозуміло, звідки приходить змінна.

Тут у підручнику ми використовуємо id для прямого посилання на елемент для стислості, коли очевидно, звідки цей елемент походить.

У реальному житті краще надавати перевагу document.getElementById.

id має бути унікальним

id має бути унікальним. У документі може бути лише один елемент із заданим id.

Якщо є кілька елементів з однаковим id, то поведінка методів, які його використовують, буде непередбачуваною, наприклад. document.getElementById може повертати будь-який з таких елементів випадковим чином. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правила та залишайте id унікальним.

Лише document.getElementById, а не anyElem.getElementById

Метод getElementById можна викликати лише для об’єкта document. Він шукає вказаний id у всьому документі.

querySelectorAll

До сьогодні найуніверсальніший метод – це elem.querySelectorAll(css), він повертає всі елементи всередині elem, що відповідають заданому CSS-селектору.

Тут ми шукаємо всі елементи <li>, які є останніми дочірніми:

<ul>
 <li>Цей</li>
 <li>тест</li>
</ul>
<ul>
 <li>повністю</li>
 <li>пройдено</li>
</ul>
<script>
 let elements = document.querySelectorAll('ul > li:last-child');

 for (let elem of elements) {
  alert(elem.innerHTML); // "тест", "пройдено"
 }
</script>

Цей метод дійсно потужний, оскільки можна використовувати будь-який CSS-селектор.

Також можна використовувати псевдокласи

Псевдокласи в CSS-селекторі, такі як :hover і :active, також підтримуються. Наприклад, document.querySelectorAll(':hover') поверне колекцію елементів, що знаходяться під курсором миші (у порядку вкладення: від крайнього <html> до найбільш вкладеного).

querySelector

Виклик elem.querySelector(css) повертає перший елемент, що відповідає даному CSS-селектору.

Іншими словами, результат такий самий, як і elem.querySelectorAll(css)[0], але останній шукає всі елементи та вибирає один, а elem.querySelector просто шукає один. Тому його писати швидше і коротше.

matches

Попередні методи виконували пошук по DOM.

elem.matches(css) нічого не шукає, він просто перевіряє, чи відповідає elem заданому CSS-селектору. Він повертає true або false.

Цей метод стає в пригоді, коли ми перебираємо елементи (наприклад, у масиві чи чомусь подібному) і намагаємося відфільтрувати ті, які нас цікавлять.

Наприклад:

<a href="http://example.com/file.zip">...</a>
<a href="http://ya.ru">...</a>

<script>
 // може бути будь-якою колекцією замість document.body.children
 for (let elem of document.body.children) {
  if (elem.matches('a[href$="zip"]')) {
   alert("Посилання на архів: " + elem.href );
  }
 }
</script>

closest

Предками елемента є: батько, батько батька, його батько і так далі. Предки разом утворюють ланцюг батьків від елемента до вершини.

Метод elem.closest(css) шукає найближчого предка, який відповідає CSS-селектору. Сам elem також включається в пошук.

Іншими словами, метод closest підіймається від елемента і перевіряє кожного з батьків. Якщо він збігається з селектором, пошук припиняється, і повертається предок.

Наприклад:

<h1>Зміст</h1>

<div class="contents">
 <ul class="book">
  <li class="chapter">Розділ 1</li>
  <li class="chapter">Розділ 2</li>
 </ul>
</div>

<script>
 let chapter = document.querySelector('.chapter'); // LI

 alert(chapter.closest('.book')); // UL
 alert(chapter.closest('.contents')); // DIV

 alert(chapter.closest('h1')); // null (тому що h1 -- не предок)
</script>

getElementsBy*

Існують також інші методи пошуку елементів за тегом, класом тощо.

Сьогодні вони здебільшого історичні, оскільки querySelector є потужнішим і коротшим для написання.

Тому тут ми розглянемо їх переважно для повноти, тоді як ви все ще можете знайти їх у старому коді.

 • elem.getElementsByTagName(tag) шукає елементи з заданим тегом і повертає їх колекцію. Параметр tag також може бути зірочкою "*" для “будь-яких тегів”.
 • elem.getElementsByClassName(className) повертає елементи, які мають заданий CSS-клас.
 • document.getElementsByName(name) повертає елементи з заданим атрибутом name для всього документа. Використовується дуже рідко.

Наприклад:

// отримує всі елементи div у документі
let divs = document.getElementsByTagName('div');

Знайдімо всі теги input в таблиці:

<table id="table">
 <tr>
  <td>Ваш вік:</td>

  <td>
   <label>
    <input type="radio" name="age" value="young" checked> молодше 18
   </label>
   <label>
    <input type="radio" name="age" value="mature"> від 18 до 50
   </label>
   <label>
    <input type="radio" name="age" value="senior"> старше 60
   </label>
  </td>
 </tr>
</table>

<script>
 let inputs = table.getElementsByTagName('input');

 for (let input of inputs) {
  alert( input.value + ': ' + input.checked );
 }
</script>
Не забуваємо про літеру "s"!

Розробники початківці іноді забувають про літеру "s". Тобто вони намагаються викликати getElementByTagName замість getElementsByTagName.

Літера "s" відсутня в getElementById, оскільки повертає один елемент. Але getElementsByTagName повертає колекцію елементів, тому всередині є "s".

Повертає колекцію, а не елемент!

Іншою поширеною помилкою новачків є ось таке написання:

// не працює
document.getElementsByTagName('input').value = 5;

Це не спрацює, тому що код приймає колекцію вхідних даних і призначає значення їй, а не елементам всередині неї.

Ми повинні або перебрати колекцію, або отримати елемент за його індексом, а потім призначити, як тут:

// має працювати (якщо є input)
document.getElementsByTagName('input')[0].value = 5;

Шукаємо елементи .article:

<form name="my-form">
 <div class="article">Стаття</div>
 <div class="long article">Довга стаття</div>
</form>

<script>
 // шукаємо за ім’ям атрибуту
 let form = document.getElementsByName('my-form')[0];

 // шукаємо за класом всередині form
 let articles = form.getElementsByClassName('article');
 alert(articles.length); // 2, знаходимо два елементи з класом "article"
</script>

Живі колекції

Усі методи "getElementsBy*" повертають живу колекцію. Такі колекції завжди відображають поточний стан документа і “автооновлюються” при його зміні.

У нижченаведеному прикладі є два скрипта.

 1. Перший створює посилання на колекцію <div>. На даний момент його довжина дорівнює 1.
 2. Другий скрипт запускається після того, як браузер зустріне ще один <div>, тому його довжина дорівнює 2.
<div>Перший div</div>

<script>
 let divs = document.getElementsByTagName('div');
 alert(divs.length); // 1
</script>

<div>Другий div</div>

<script>
 alert(divs.length); // 2
</script>

На відміну від цього, querySelectorAll повертає статичну колекцію. Це схоже на фіксований масив елементів.

Якщо ми використаємо його у вищенаведеному прикладі, тоді обидва сценарії виведуть 1:

<div>Перший div</div>

<script>
 let divs = document.querySelectorAll('div');
 alert(divs.length); // 1
</script>

<div>Другий div</div>

<script>
 alert(divs.length); // 1
</script>

Тепер ми легко бачимо різницю. Статична колекція не збільшилася після появи нового div у документі.

Підсумки

Існує 6 основних методів пошуку елементів у DOM:

Метод Шукає, використовуючи... Чи може викликатися на елементі? Чи повертає живу колекцію?
querySelector CSS-селектор -
querySelectorAll CSS-селектор -
getElementById id - -
getElementsByName ім’я -
getElementsByTagName тег або '*'
getElementsByClassName клас

Найчастіше використовуються querySelector і querySelectorAll, але getElement(s)By* може бути корисним час від часу або знаходитися в старому коді.

Крім того:

 • elem.matches(css) існує для того, щоб перевірити, чи відповідає elem заданому CSS-селектору.
 • elem.closest(css) існує для того, щоб шукати найближчого предка, який відповідає заданому CSS-селектору. Сам elem також перевіряється.

І згадаймо тут ще один метод перевірки взаємовідносин нащадок-предок, оскільки він іноді стає в нагоді:

 • elemA.contains(elemB) повертає true, якщо elemB знаходиться всередині elemA (нащадок elemA) або коли elemA==elemB.

Завдання

важливість: 4

Ось документ із таблицею та формою.

Як знайти?…

 1. Таблиця з id="age-table".
 2. Усі елементи label всередині цієї таблиці (їх має бути 3).
 3. Перший td у цій таблиці (зі словом “Age”).
 4. form з name="search".
 5. Перший input у цій формі.
 6. Останній input у цій формі.

Відкрийте сторінку table.html в окремому вікні та скористайтеся для цього інструментами браузера.

Є багато способів зробити це.

Ось деякі з них:

// 1. Таблиця з `id="age-table"`.
let table = document.getElementById('age-table')

// 2. Всі елементи label всередині цієї таблиці
table.getElementsByTagName('label')
// або
document.querySelectorAll('#age-table label')

// 3. Перший td в цій таблиці (зі словом "Age")
table.rows[0].cells[0]
// або
table.getElementsByTagName('td')[0]
// або
table.querySelector('td')

// 4. форма з іменем "search"
// припускаємо, що в документі є лише один елемент з name="search".
let form = document.getElementsByName('search')[0]
// або безпосередньо форма
document.querySelector('form[name="search"]')

// 5. Перший input у цій формі.
form.getElementsByTagName('input')[0]
// або
form.querySelector('input')

// 6. Останній input у цій формі
let inputs = form.querySelectorAll('input') // знайти всі input
inputs[inputs.length-1] // взяти останній
Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)