6 жовтня 2022 р.

Гетери і сетери властивостей

Є два види властивостей об’єкта.

Перший вид властивості даних (data properties). Ми вже знаємо, як працювати з ними. Всі властивості, які ми використовували дотепер, були властивостями даних.

Другий вид властивостей – це щось нове. Це властивості аксесорів(accessor property). Вони по суті функції, які виконуються при отриманні та встановленні значення, але виглядають як звичайні властивості в зовнішньому коді.

Гетери та сетери

Властивості аксесорів представлені методами “гетер” та “сетер”. У об’єкті вони буквально позначаються як get і set:

let obj = {
 get propName() {
  // гетер, код виконано під час отримання obj.propName
 },

 set propName(value) {
  // сетер, код виконано під час встановлення obj.propName = value
 }
};

Гетер працює, коли obj.propName зчитується, сетер – коли він призначається.

Наприклад, у нас є об’єкт user з name і surname:

let user = {
 name: "Тарас",
 surname: "Мельник"
};

Тепер ми хочемо додати властивість fullName, яка повинна бути "Тарас Мельник". Звичайно, ми не хочемо копіювати інформацію, що існує, тому ми можемо реалізувати її як аксесор:

let user = {
 name: "Тарас",
 surname: "Мельник",

 get fullName() {
  return `${this.name} ${this.surname}`;
 }
};

alert(user.fullName); // Тарас Мельник

Ззовні аксесор виглядає як звичайна властивість. В цьому і є ідея аксесорів властивостей. Ми не викликаємо user.fullname як функцію, ми читаємо її як звичайну властивість: гетер виконає свою роботу за кулісами.

Зараз fullname має тільки гетер. Якщо ми намагаємося присвоїти user.fullName=, буде помилка:

let user = {
 get fullName() {
  return `...`;
 }
};

user.fullName = "Test"; // Помилка (властивість має лише гетер)

Виправимо це, додавши сетер для user.fullName:

let user = {
 name: "Тарас",
 surname: "Мельник",

 get fullName() {
  return `${this.name} ${this.surname}`;
 },

 set fullName(value) {
  [this.name, this.surname] = value.split(" ");
 }
};

// виконується встановлення повного ім’я із заданим значенням.
user.fullName = "Аліса Бондар";

alert(user.name); // Аліса
alert(user.surname); // Бондар

Як результат, у нас є “віртуальна” властивість fullName. Вона читається і записується.

Дескриптори аксесорів

Дескриптори для аксесорів властивостей відрізняються від дескрипторів для властивостей даних.

Для аксесорів властивостей немає value або writable, але замість цього є get і set функції.

Тобто, дескриптор аксесорів може мати:

 • get – функція без аргументів, що працює, коли читається властивість,
 • set – функція з одним аргументом, що викликається, коли встановлюється властивість,
 • enumerable – теж саме, що і для властивостей даних,
 • configurable – теж саме, що і для властивостей даних.

Наприклад, щоб створити аксесори fullName з defineProperty, ми можемо передати дескриптор з get і set:

let user = {
 name: "Іван",
 surname: "Іванов"
};

Object.defineProperty(user, 'fullName', {
 get() {
  return `${this.name} ${this.surname}`;
 },

 set(value) {
  [this.name, this.surname] = value.split(" ");
 }
});

alert(user.fullName); // Іван Іванов

for(let key in user) alert(key); // name, surname

Будь ласка, зверніть увагу, що властивість може бути або аксесором (має get/set методи) або властивістю даних (має value), але не обома одразу.

Якщо ми спробуємо передати як get і value у тому ж дескрипторі, то буде помилка:

// Помилка: Неправильний дескриптор властивостей.
Object.defineProperty({}, 'prop', {
 get() {
  return 1
 },

 value: 2
});

Розумні гетери/сетери

Гетери/сетери можуть бути використані як обгортки над “реальними” значеннями властивостей, щоб отримати більше контролю над операціями з ними.

Наприклад, якщо ми хочемо заборонити занадто короткі імена для user, ми можемо мати сетер name і зберігати значення в окремій властивості _name:

let user = {
 get name() {
  return this._name;
 },

 set name(value) {
  if (value.length < 4) {
   alert("Ім’я занадто коротке, потрібно щонайменше 4 символи");
   return;
  }
  this._name = value;
 }
};

user.name = "Петро";
alert(user.name); // Петро

user.name = ""; // Ім’я занадто коротке...

Отже, ім’я зберігається у властивості _name, а доступ виконується за допомогою гетера та сетера.

Технічно зовнішній код може мати доступ до ім’я безпосередньо за допомогою user._name. Але існує широко відома домовленість, що властивості, що починаються з підкреслення "_", є внутрішніми і не повинні використовуватися ззовні об’єкта.

Використання для сумісності

Одним з чудових прикладів використання аксесорів полягає у тому, що вони дозволяють контролювати “звичайну” властивість даних в будь-який момент, замінюючи її гетером і сетером і налаштовуючи її поведінку.

Уявіть, що ми почали реалізувати об’єкти користувача за допомогою властивостей даних name та age:

function User(name, age) {
 this.name = name;
 this.age = age;
}

let john = new User("Іван", 25);

alert( john.age ); // 25

…Але рано чи пізно, речі можуть змінюватися. Замість age ми можемо вирішити зберігати birthday, тому що це точніше і зручніше:

function User(name, birthday) {
 this.name = name;
 this.birthday = birthday;
}

let john = new User("Іван", new Date(1992, 6, 1));

Тепер, що робити зі старим кодом, який все ще використовує властивість age?

Ми можемо спробувати знайти всі такі місця та виправити їх, але це вимагає часу, і це може бути важко зробити, якщо цей код використовується багатьма іншими людьми. І, крім того, age – це гарна властивість для user, правильно?

Залишмо його.

Додавання гетера для age розв’язує проблему:

function User(name, birthday) {
 this.name = name;
 this.birthday = birthday;

 // вік розраховується з поточної дати та дня народження
 Object.defineProperty(this, "age", {
  get() {
   let todayYear = new Date().getFullYear();
   return todayYear - this.birthday.getFullYear();
  }
 });
}

let john = new User("Іван", new Date(1992, 6, 1));

alert( john.birthday ); // день народження доступний
alert( john.age );   // ...так само, як і вік

Тепер старий код теж працює, і у нас є гарна додаткова властивість.

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)