8 липня 2022 р.

Копіювання об’єктів та посилання

Однією з принципових відмінностей об’єктів від примітивів є те, що об’єкти зберігаються та копіюються “за посиланням”, тоді як примітивні значення: рядки, числа, логічні значення тощо – завжди копіюються “за значенням”.

Це легко зрозуміти, якщо заглянути під капот того, що відбувається, коли ми копіюємо значення.

Почнемо з примітиву, наприклад, рядка.

Запишемо копію message у phrase:

let message = "Привіт!";
let phrase = message;

В результаті ми маємо дві незалежні змінні, кожна з яких зберігає рядок "Привіт!".

Цілком очікуванний результат, згодні?

Об’єкти поводяться інакше.

Змінна зберігає не сам об’єкт, а його “адресу в пам’яті” – іншими словами “посилання” на нього.

Проілюструємо це:

let user = {
 name: "Іван"
};

І ось як це насправді зберігається в пам’яті:

Об’єкт зберігається десь у пам’яті (справа на зображенні), тоді як у змінній user (зліва) є “посилання” на нього.

Ми можемо думати про змінну user, як про шухляду з аркушем паперу з адресою об’єкта на ньому.

Коли ми виконуємо дії з об’єктом, напр. зчитуємо властивість user.name, рушій JavaScript перевіряє, що знаходиться за цією адресою, і виконує операцію над фактичним об’єктом.

Ось чому це важливо:

Коли копіюється змінна об’єкта, копіюється посилання, але сам об’єкт не дублюється.

Наприклад:

let user = { name: "Іван" };

let admin = user; // копіювання посилання

Тепер у нас є дві змінні, кожна з яких зберігає посилання на той самий об’єкт:

Як бачите, є тільки один об’єкт, але тепер із двома змінними, які посилаються на нього.

Ми можемо використати будь-яку змінну для доступу до об’єкта та модифікації його вмісту:

let user = { name: 'Іван' };

let admin = user;

admin.name = 'Петро'; // змінено за посиланням зі змінної "admin"

alert(user.name); // 'Петро', зміни видно з посилання зі змінної "user"

Уявіть, що об’єкт – це шафа з якимись данними (властивостями). А “адреса” цієї шафи зберігається у двох шухлядах. Спочатку ми використовуємо одну з них (admin), щоб дістатися цієї шафи та щось змінити. Потім, якщо ми використаємо іншу шухляду (user), ми все ще відкриємо ту саму шафу і отримаємо доступ до зміненого вмісту.

Порівняння за посиланням

Два об’єкти рівні, лише якщо це той самий об’єкт.

Наприклад, тут a іb посилаються на той самий об’єкт, отже, вони рівні:

let a = {};
let b = a; // копіювання посилання

alert( a == b ); // true, обидві змінні посилаються на той самий об’єкт
alert( a === b ); // true

І тут два незалежні об’єкти не рівні, хоча вони схожі (обидва порожні):

let a = {};
let b = {}; // два незалежні об’єкти

alert( a == b ); // false

Для порівнянь, таких як obj1 > obj2, або для порівняння з примітивом obj == 5, об’єкти перетворюються на примітиви. Незабаром ми вивчимо, як працюють перетворення об’єктів, але правду кажучи, такі порівняння потрібні вкрай рідко — зазвичай вони з’являються в результаті неправильного програмування.

Клонування та злиття об’єктів, Object.assign

Отже, копіювання змінної об’єкта створює ще одне посилання на той самий об’єкт.

Але що, якщо нам потрібно дублювати об’єкт? Створити незалежну копію, клон?

Це теж можливо, але трохи складніше, оскільки в JavaScript немає вбудованого методу для цього. Насправді, це потрібно досить рідко. У більшості випадків нам достатньо копіювання за посиланням.

Але якщо ми насправді цього хочемо, то нам потрібно створити новий об’єкт і відтворити структуру існуючого, перебираючи та копіюючи його властивості.

Наприклад так:

let user = {
 name: "Іван",
 age: 30
};

let clone = {}; // новий порожній об’єкт

// скопіюймо в нього всі властивості з user
for (let key in user) {
 clone[key] = user[key];
}

// тепер клон - це повністю незалежний об’єкт з однаковим вмістом
clone.name = "Петро"; // змінемо його вміст

alert( user.name ); // як і раніше Іван залишився в оригінальному об’єкті

Також ми можемо використати метод Object.assign для цього.

Його синтаксис:

Object.assign(dest, [src1, src2, src3...])
 • Перший аргумент dest – це цільовий об’єкт, у який ми будемо копіювати.
 • Наступні аргументи src1, ..., srcN (їх може бути скільки завгодно) – це вихідні об’єкти, з яких ми будемо копіювати.
 • Він копіює властивості всіх вихідних об’єктів src1, ..., srcN у цільовийdest. Іншими словами, властивості всіх аргументів, починаючи з другого, копіюються в перший об’єкт.
 • Виклик повертає dest.

Наприклад, ми можемо використовувати його для об’єднання кількох об’єктів в один:

let user = { name: "Іван" };

let permissions1 = { canView: true };
let permissions2 = { canEdit: true };

// копіює всі властивості з permissions1 та permissions2 у user
Object.assign(user, permissions1, permissions2);

// тепер user = { name: "Іван", canView: true, canEdit: true }

Якщо приймаючий об’єкт (user) вже має властивість з таким ім’ям, її буде перезаписано:

let user = { name: "Іван" };

Object.assign(user, { name: "Петро" });

alert(user.name); // тепер user = { name: "Петро" }

Ми також можемо використовувати Object.assign щоб замінити цикл for..in для простого клонування:

let user = {
 name: "Іван",
 age: 30
};

let clone = Object.assign({}, user);

Він копіює всі властивості user у порожній об’єкт і повертає його.

Існують також інші методи клонування об’єкта, напр. за допомогою оператора розширення clone = {...user}, це висвітлено пізніше у підручнику.

Вкладене клонування

До цього часу ми вважали, що всі властивості user є примітивами. Але властивості можуть бути посиланнями на інші об’єкти. Що з ними робити?

Наприклад:

let user = {
 name: "Іван",
 sizes: {
  height: 182,
  width: 50
 }
};

alert( user.sizes.height ); // 182

Тепер при клонуванні недостатньо просто скопіювати clone.sizes = user.sizes, тому що user.sizes є об’єктом, і він буде скопійований за посиланням. Тому clone і user у своїх властивостях sizes будуть посилатися на той самий об’єкт:

Ось так:

let user = {
 name: "Іван",
 sizes: {
  height: 182,
  width: 50
 }
};

let clone = Object.assign({}, user);

alert( user.sizes === clone.sizes ); // true, той самий об’єкт

// user і clone мають посилання на єдиний об’єкт у властивості sizes
user.sizes.width++;    // міняємо властивість з одного місця
alert(clone.sizes.width); // 51, бачимо результат в іншому об’єкті

Щоб це виправити, слід використовувати цикл клонування, який перевіряє кожне значення user[key], і якщо це об’єкт, то також копіює його структуру. Це називається “глибоким клонуванням”.

Для його реалізації ми можемо використати рекурсію. Або, щоб не винаходити колесо, взяти існуючу реалізацію, наприклад _.cloneDeep(obj) з бібліотеки JavaScript lodash.

об’єкти у const-змінних можна змінювати

Важливим побічним ефектом зберігання об’єктів як посилань є те, що об’єкт, оголошений як const, може бути змінений.

Наприклад:

const user = {
 name: "Іван"
};

user.name = "Петро"; // (*)

alert(user.name); // Петро

Може здатися, що рядок (*) призведе до помилки, але це не так. Значення у змінній user є постійним, воно завжди має посилатися на той самий об’єкт, але властивості цього об’єкта можуть змінюватися.

Інакше кажучи, const user видає помилку, лише якщо ми намагаємося присвоїти у саму змінну інше значення: user = ....

Тим не менш, якщо нам дійсно потрібно створювати незмінні властивості об’єкта, це також можливо, але з використанням зовсім інших методів. Про це ми згадаємо у розділі Прапори та дескриптори властивостей.

Підсумки

Об’єкти присвоюються та копіюються за посиланням. Інакше кажучи, змінна зберігає не “значення об’єкта”, а “посилання” (адресу в пам’яті) на значення. Тож копіювання такої змінної або передача її як аргументу функції копіює це посилання, а не сам об’єкт.

Усі операції за допомогою скопійованих посилань (наприклад, додавання/видалення властивостей) виконуються над тим самим об’єктом.

Для створення “справжньої копії” (клону) ми можемо використовувати Object.assign для так званої “поверхової копії” (вкладені об’єкти копіюються за посиланням) або функції “глибокого клонування”, наприклад _.cloneDeep(obj).

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)