21 вересня 2023 р.

Оператор об’єднання з null '??'

Нещодавнє доповнення
Це нещодавнє доповнення до мови. У старих браузерах може бути потрібен поліфіл.

Оператор об’єднання з null записується як два знаки питання ??.

Оскільки null і undefined сприймаються однаково, ми введемо спеціальну домовленість. В цій статті ми будемо вважати, що значення виразу “визначене”, якщо воно відрізняється від null та undefined.

Результатом a ?? b буде:

 • a, якщо a визначене,
 • b, якщо a не визначене.

Інакше кажучи, ?? повертає перший аргумент, якщо він не null/undefined. Інакше, другий.

Оператор об’єднання з null не є абсолютно новим. Це просто хороший синтаксис, щоб отримати перше “визначене” значення з двох.

Ми можемо переписати вираз result = a ?? b, використовуючи оператори, які ми вже знаємо:

result = (a !== null && a !== undefined) ? a : b;

Тепер повинно бути абсолютно зрозуміло, що робить ??. Подивімось, де це допомагає.

Наприклад, тут ми показуємо значення у змінній user, якщо її значення не null/undefined, інакше – показуємо Анонімний:

Ось приклад з user, якому не присвоєне ім’я:

let user;

alert(user ?? "Анонімний"); // Анонімний (user є undefined)

Ми також можемо використовувати послідовність з ??, щоб вибрати перше значення зі списку, яке не є null/undefined.

Скажімо, у нас є дані користувача в змінних firstName, lastName або nickName. Всі вони можуть бути не визначені, якщо користувач вирішив не вводити значення.

Ми хотіли б показати ім’я користувача, використовуючи одну з цих змінних, або показати “Анонімний”, якщо всі вони null/undefined.

Використаймо оператор ?? для цього:

let firstName = null;
let lastName = null;
let nickName = "Суперкодер";

// показує перше визначене значення:
alert(firstName ?? lastName ?? nickName ?? "Анонімний"); // Суперкодер

Порівняння з ||

Оператор АБО || може бути використаний таким же чином, як ??, як це було описано в попередній главі.

Наприклад, у коді вище, ми могли б замінити ?? на || і все ще отримали б той самий результат:

let firstName = null;
let lastName = null;
let nickName = "Суперкодер";

// показує перше істинне значення:
alert(firstName || lastName || nickName || "Анонімний"); // Суперкодер

Історично, оператор АБО || був першим. Він існує з початку JavaScript, тому розробники використовували його для цих цілей протягом тривалого часу.

З іншого боку, оператор об’єднання з null ?? було нещодавно додано в JavaScript, і причиною того було те, що люди були не дуже задоволені ||.

Важлива різниця між ними полягає в тому, що:

 • || повертає перше істинне значення.
 • ?? повертає перше визначене значення.

Інакше кажучи, оператор || не розрізняє, чи значення false, 0, порожній рядок "" чи null/undefined. Всі вони однакові – хибні значення. Якщо будь-яке з них є першим аргументом ||, тоді ми отримаємо другий аргумент як результат.

Однак на практиці, ми хочемо використовувати типове значення лише тоді, коли змінна null/undefined. Тобто, коли значення дійсно невідоме/не встановлене.

Наприклад, розгляньте це:

let height = 0;

alert(height || 100); // 100
alert(height ?? 100); // 0
 • height || 100 перевіряє чи має змінна height має хибне значення, і 0 – це дійсно хибне значення.
  • отже, результатом || є другий аргумент, 100.
 • height ?? 100 перевіряє змінну height, чи вона null/undefined, і це не так,
  • отже, результат – height “як є”, тобто 0.

На практиці нульова висота часто є дійсним значенням, яке не слід замінювати на типове значення. Отже, ?? робить саме те, що треба.

Пріоритет

Пріоритет оператора ?? такий самий, як у ||. Він дорівнює 3 у таблиці MDN.

Це означає, що, як і ||, оператор об’єднання з null ?? оцінюється до = та ?, але після більшості інших операцій, таких як +, *.

let height = null;
let width = null;

// важливо: використовуйте дужки
let area = (height ?? 100) * (width ?? 50);

alert(area); // 5000

В іншому випадку, якщо ми опускаємо дужки, то, оскільки * має вищий пріоритет, ніж ??, то він буде виконуватися першим, що призводить до неправильних результатів.

// без дужок
let area = height ?? 100 * width ?? 50;

// ...працює так само, як попередній вираз (мабуть, це не те, що ми хочемо):
let area = height ?? (100 * width) ?? 50;

Використання ?? разом з && або ||

З міркувань безпеки, JavaScript забороняє використання ?? разом з операторами && та ||, якщо пріоритет явно не вказаний дужками.

Код нижче викликає синтаксичну помилку:

let x = 1 && 2 ?? 3; // Синтаксична помилка

Обмеження є досить спірним, воно було додано до специфікації мови з метою уникнення помилок програмування, коли люди почнуть переходити з || до ??.

Використовуйте явні дужки, щоб працювати з цим оператором:

let x = (1 && 2) ?? 3; // Працює

alert(x); // 2

Підсумки

 • Оператор об’єднання з null ?? надає короткий спосіб вибору першого “визначеного” значення зі списку.

  Він використовується для присвоєння типових значень до змінних:

  // встановлює height=100, якщо height null чи undefined
  height = height ?? 100;
 • Оператор ?? має дуже низький пріоритет – трохи вищий, ніж ? та =, тому розглядайте додавання дужок при використанні його у виразах.

 • Цей оператор заборонено використовувати з || або && без явних дужок.

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)