3 серпня 2021 р.

Object.keys, values, entries

Відійдемо від окремих структур даних і поговоримо про ітерації над ними.

У минулому розділі ми бачили методи map.keys(), map.values(), map.entries().

Ці методи є загальними, існує спільна згода використовувати їх для структур даних. Якщо ми створюватимемо власну структуру даних, нам слід їх також реалізувати.

Вони підтримуються для:

 • Map
 • Set
 • Array

Звичайні об’єкти також підтримують подібні методи, але синтаксис дещо інший.

Object.keys, values, entries

Для простих об’єктів доступні наступні методи:

Зверніть увагу на відмінності (порівняно з map, наприклад):

Map Object
Синтаксис виклику map.keys() Object.keys(obj), а не obj.keys()
Повертає ітерабельний “реальний” масив

Перша відмінність полягає в тому, що ми повинні викликати Object.keys(obj), а не obj.keys().

Чому так? Основною причиною цього є гнучкість. Пам’ятайте, об’єкти є базою всіх складних структур у JavaScript. Ми можемо мати власний об’єкт, такий як data, який реалізує власний метод data.values(). І ми все ще можемо застосовувати до нього Object.values(data).

Друга відмінність полягає в тому, що Object.* методи повертають “реальний” масив об’єктів, а не просто ітерабельний. Це переважно з історичних причин.

Наприклад:

let user = {
 name: "Іван",
 age: 30
};
 • Object.keys(user) = ["name", "age"]
 • Object.values(user) = ["Іван", 30]
 • Object.entries(user) = [ ["name","Іван"], ["age",30] ]

Це приклад використання Object.values для перебору значень властивостей у циклі:

let user = {
 name: "Іван",
 age: 30
};

// Перебираємо значення
for (let value of Object.values(user)) {
 alert(value); // Іван, тоді 30
}
Object.keys/values/entries ігнорують символьні властивості

Як і цикл for..in, ці методи ігнорують властивості, що використовують Symbol(...) як ключі.

Зазвичай це зручно. Якщо ми хочемо враховувати символьні ключі також, то для цього існує окремий метод Object.getOwnPropertySymbols, що повертає масив лише символьних ключів. Також існує метод Reflect.ownKeys(obj) , що повертає усі ключі.

Трансформація об’єктів

У об’єктів немає багатьох методів, які є у масивів, наприклад map, filter та інші.

Якщо б ми хотіли їх застосувати, тоді б ми використовували Object.entries з подальшим викликом Object.fromEntries:

 1. Викликаємо Object.entries(obj), щоб отримати масив пар ключ/значення з obj.
 2. На ньому використовуємо методи масиву, наприклад map, щоб перетворити ці пари ключів/значень.
 3. Використаємо Object.fromEntries(array) на отриманому масиві, щоб перетворити його знову на об’єкт.

Наприклад, у нас є об’єкт з цінами, і ми б хотіли їх подвоїти:

let prices = {
 banana: 1,
 orange: 2,
 meat: 4,
};

let doublePrices = Object.fromEntries(
 // перетворити ціни на масив, потім застосувати map, щоб перетворити на пари ключ/значення
 // а потім fromEntries повертає об’єкт
 Object.entries(prices).map(entry => [entry[0], entry[1] * 2])
);

alert(doublePrices.meat); // 8

З першого погляду це може здатися важким, але стане зрозумілим після того, як ви використаєте це декілька разів. Таким чином ми можемо створювати потужні ланцюги перетворень.

Завдання

важливість: 5

Є об’єкт salaries з довільною кількістю властивостей, що містять заробітні плати.

Напишіть функцію sumSalaries(salaries), що повертає суму всіх зарплат за допомогою Object.values та циклуfor..of.

Якщо об’єкт salaries порожній, тоді результат повинен бути 0.

Наприклад:

let salaries = {
 "Іван": 100,
 "Петро": 300,
 "Марія": 250
};

alert( sumSalaries(salaries) ); // 650

Відкрити пісочницю з тестами.

function sumSalaries(salaries) {

 let sum = 0;
 for (let salary of Object.values(salaries)) {
  sum += salary;
 }

 return sum; // 650
}

let salaries = {
 "Іван": 100,
 "Петро": 300,
 "Марія": 250
};

alert( sumSalaries(salaries) ); // 650

Або ж ми можемо також отримати суму, використовуючи Object.values та reduce:

// reduce перебирає масив значень salaries,
// складає їх
// і повертає результат
function sumSalaries(salaries) {
 return Object.values(salaries).reduce((a, b) => a + b, 0) // 650
}

Відкрити рішення із тестами в пісочниці.

важливість: 5

Напишіть функцію count(obj), що повертає кількість властивостей об’єкта:

let user = {
 name: 'Іван',
 age: 30
};

alert( count(user) ); // 2

Намагайтеся зробити код якомога коротшим.

P.S. Ігноруйте символьні властивості, враховуйте лише “звичайні”.

Відкрити пісочницю з тестами.

function count(obj) {
 return Object.keys(obj).length;
}

Відкрити рішення із тестами в пісочниці.

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)