21 грудня 2022 р.

FormData

У цьому розділі йдеться про відправлення HTML-форм: з файлами та без, з додатковими полями й так далі.

Об’єкти FormData допоможуть нам із цим. Як ви, напевно, здогадалися за назвою, це об’єкт, що представляє дані HTML форми.

Конструктор:

let formData = new FormData([form]);

Якщо передати в конструктор елемент HTML-форми form, то об’єкт, що створюється, автоматично прочитає з неї поля.

Його особливість полягає в тому, що методи для роботи з мережею, наприклад, fetch, дозволяють вказати об’єкт FormData у властивості тіла запиту body.

Тобто для сервера це виглядає як звичайне надсилання форми.

Надсилання простої форми

Давайте спочатку надішлемо просту форму.

Як ви бачите, код дуже компактний:

<form id="formElem">
 <input type="text" name="name" value="John">
 <input type="text" name="surname" value="Smith">
 <input type="submit">
</form>

<script>
 formElem.onsubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();

  let response = await fetch('/article/formdata/post/user', {
   method: 'POST',
   body: new FormData(formElem)
  });

  let result = await response.json();

  alert(result.message);
 };
</script>

У цьому прикладі серверний код не представлений, він за рамками цієї статті, він приймає POST-запит із даними форми та відповідає повідомленням «Користувач збережений».

Методи об’єкта FormData

За допомогою наведених нижче методів ми можемо змінювати поля в об’єкті FormData:

 • formData.append(name, value) – додає до об’єкта поле з іменем name і значенням value,
 • formData.append(name, blob, fileName) – додає поле так, ніби це <input type="file">, третій аргумент fileName встановлює ім’я файлу (не ім’я поля форми), ніби це ім’я з файлової системи користувача,
 • formData.delete(name) – видаляє поле по заданому name,
 • formData.get(name) – дістає значення поля по заданому name,
 • formData.has(name) – перевіряє чи існує поле по заданому name, повертає true, інакше false

Технічно форма може мати багато полів з тим самим ім’ям name, тому кілька викликів append додадуть кілька полів з однаковими іменами.

Ще існує метод set, його синтаксис такий самий, як у append. Різниця в тому, що .set видаляє всі наявні поля з ім’ям name і тільки потім додає нове. Тобто цей метод гарантує, що існуватиме лише одне поле з ім’ям name, у всьому іншому він аналогічний .append:

 • formData.set(name, value),
 • formData.set(name, blob, fileName).

Поля об’єкта formData можна перебирати, використовуючи цикл for..of:

let formData = new FormData();
formData.append('key1', 'value1');
formData.append('key2', 'value2');

// Список пар ключ/значення
for(let [name, value] of formData) {
 alert(`${name} = ${value}`); // key1 = value1, then key2 = value2
}

Надсилання форми з файлом

Об’єкти FormData завжди посилаються із заголовком Content-Type: multipart/form-data, цей спосіб кодування дозволяє надсилати файли. Таким чином, поля <input type="file"> теж відправляються, як і при використанні разі звичайної форми.

Приклад такої форми:

<form id="formElem">
 <input type="text" name="firstName" value="John">
 Picture: <input type="file" name="picture" accept="image/*">
 <input type="submit">
</form>

<script>
 formElem.onsubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();

  let response = await fetch('/article/formdata/post/user-avatar', {
   method: 'POST',
   body: new FormData(formElem)
  });

  let result = await response.json();

  alert(result.message);
 };
</script>

Надсилання форми з даними Blob

Раніше у главі Fetch ми бачили, що дуже легко відправити динамічно згенеровані бінарні дані у форматі Blob. Ми можемо явно передати їх до параметра body запиту fetch.

Але на практиці буває зручніше відправляти зображення не окремо, а у складі форми, додавши додаткові поля для імені та інші метадані.

Крім того, сервери часто налаштовані на приймання саме форм, а не просто бінарних даних.

У прикладі нижче надсилається зображення з <canvas> і ще кілька полів, як форма, використовуючи FormData:

<body style="margin:0">
 <canvas id="canvasElem" width="100" height="80" style="border:1px solid"></canvas>

 <input type="button" value="Submit" onclick="submit()">

 <script>
  canvasElem.onmousemove = function(e) {
   let ctx = canvasElem.getContext('2d');
   ctx.lineTo(e.clientX, e.clientY);
   ctx.stroke();
  };

  async function submit() {
   let imageBlob = await new Promise(resolve => canvasElem.toBlob(resolve, 'image/png'));

   let formData = new FormData();
   formData.append("firstName", "John");
   formData.append("image", imageBlob, "image.png");

   let response = await fetch('/article/formdata/post/image-form', {
    method: 'POST',
    body: formData
   });
   let result = await response.json();
   alert(result.message);
  }

 </script>
</body>

Будь ласка, зверніть увагу на те, як додається зображення Blob:

formData.append("image", imageBlob, "image.png");

Це як би у формі був елемент <input type="file" name="image"> і користувач прикріпив би файл з ім’ям "image.png" (3й аргумент) та даними imageBlob (2й аргумент) зі своєї файлової системи.

Сервер прочитає і дані і файл, так само, якби це була звичайна відправка форми.

Підсумки

Об’єкти FormData використовуються, щоб взяти дані з HTML-форми та відправити їх за допомогою fetch або іншого методу для роботи з мережею.

Ми можемо створити такий об’єкт з даними, передавши в конструктор HTML-форму – new FormData(form), або ж можна створити об’єкт взагалі без форми і потім додати до нього поля за допомогою методів:

 • formData.append(name, value)
 • formData.append(name, blob, fileName)
 • formData.set(name, value)
 • formData.set(name, blob, fileName)

Зазначимо дві особливості:

 1. Метод set видаляє поля з таким самим іменем, а append – ні. У цьому їхня єдина відмінність.
 2. Щоб надіслати файл, потрібно використовувати синтаксис з трьома аргументами, як третій вказується ім’я файлу, яке зазвичай, при <input type="file">, береться з файлової системи.

Інші методи:

 • formData.delete(name)
 • formData.get(name)
 • formData.has(name)

От і все!

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)