11 листопада 2023 р.

Координати

Для того, щоб переміщувати елементи на екрані, ми повинні познайомитися з системи координат.

Більшість відповідних методів JavaScript працюють з однією з двох систем координат:

 1. Відносно вікна браузера – схоже на position:fixed, обчислюється від верхнього лівого кута вікна браузера.
  • позначимо ці координати як clientX/clientY, аргументація такої назви стане зрозуміла пізніше, коли ми вивчимо властивості події.
 2. Відносно документа – схоже на position:absolute у корені документа, обчислюється від верхнього лівого кута документа.
  • позначимо їх як pageX/pageY.

Коли сторінка прокручена до самого початку, то верхній лівий кут вікна точно збігається з верхнім лівим кутом документа, тому їх системи координат також збігаються. Але якщо документ прокрутити, то координати елементів відносно вікна змінюються, а координати, відносно документа, залишаються сталими.

На цьому малюнку ми беремо точку в документі та демонструємо її координати перед прокруткою (ліворуч) і після неї (праворуч):

Після прокрутки документа:

 • pageY – координата відносно документа залишилася незмінною, оскільки вона відраховується від верхнього краю документа (який зараз прокручений вгору).
 • clientY – координата відносно вікна змінилася (стрілка стала коротшою), оскільки та сама точка стала ближче до вершини вікна.

Координати елемента відносно вікна: getBoundingClientRect

Метод elem.getBoundingClientRect() повертає координати у контексті вікна для мінімального за розмірами прямокутника, який вміщує elem у вигляді об’єкта вбудованого класу DOMRect.

Основні властивості DOMRect:

 • x/y – координати X/Y початку прямокутника відносно вікна,
 • width/height – ширина/висота прямокутника (можуть бути від’ємними).

Крім того, в об’єкті містяться такі похідні властивості:

 • top/bottom – Y-координата для верхнього/нижнього краю прямокутника,
 • left/right – X-координата для лівого/правого краю прямокутника.

Наприклад, натисніть на цю кнопку, щоб побачити ЇЇ координати відносно вікна:

Якщо ви прокрутите сторінку та спробуєте знову, то помітите, що по мірі зміни положення кнопки, змінюються і ЇЇ координати відносно вікна (y/top/bottom, при вертикальній прокрутці).

Ось зображення з результатом виклику elem.getBoundingClientRect():

Як бачите, x/y та width/height повністю описують прямокутник. З них можна легко обчислити похідні властивості:

 • left = x
 • top = y
 • right = x + width
 • bottom = y + height

Зверніть увагу:

 • Координати можуть бути десятковими дробами, наприклад 10.5. Це нормально, тому, що внутрішньо браузер використовує дроби у своїх обчисленнях. Нам не потрібно їх округлювати, коли встановлюємо значення style.left/top.
 • Координати можуть бути від’ємними. Наприклад, якщо сторінка прокручена таким чином, що elem знаходиться над видимою частиною вікна, то elem.getBoundingClientRect().top буде від’ємними.
Навіщо потрібні похідні властивості? Чому існує top/left, якщо є x/y?

Математично прямокутник однозначно визначається його початковою точкою (x,y) і вектором напрямку (width,height). Тому додаткові похідні властивості призначені для зручності.

Технічно можливо, щоб width/height були від’ємними, це дозволяє використовувати «спрямований» прямокутник, наприклад для представлення виділення мишею з правильно позначеними початком і кінцем.

Від’ємні значення width/height означають, що прямокутник починається з нижнього правого кута, а потім “зростає” ліворуч вгору.

Ось прямокутник із від’ємними значеннями width і height (наприклад, width=-200, height=-100):

Як бачите, у такому випадку, left/top не дорівнює x/y.

Однак на практиці elem.getBoundingClientRect() завжди повертає позитивні значення ширини/висоти, тут ми згадуємо про негативні значення width/height лише для того, щоб ви зрозуміли, чому ці, здавалося б, повторювані властивості насправді не є повторюваними.

Internet Explorer: немає підтримки x/y

Internet Explorer не підтримує властивості x/y з історичних причин.

Тож ми можемо або створити поліфіл (додати гетери в DomRect.prototype), або просто використовувати top/left, оскільки вони завжди дорівнюють x/y для додатніх width/height, зокрема в результаті виклику elem.getBoundingClientRect().

Координати right/bottom відрізняються від однойменних властивостей CSS

Існує очевидна подібність між координатами відносними до вікна, та CSS position:fixed.

Але в CSS властивість right означає відстань від правого краю, а властивість bottom означає відстань від нижнього краю.

Якщо подивимося на малюнок вище, то побачимо, що в JavaScript це не так. Усі координати вікна відраховуються від верхнього лівого кута, включаючи right та bottom.

elementFromPoint(x, y)

Виклик document.elementFromPoint(x, y) повертає найбільш вкладений елемент вікна з координатами (x, y).

Синтаксис такий:

let elem = document.elementFromPoint(x, y);

Наприклад, наведений нижче код виділяє та виводить тег елемента, який зараз знаходиться в середині вікна:

let centerX = document.documentElement.clientWidth / 2;
let centerY = document.documentElement.clientHeight / 2;

let elem = document.elementFromPoint(centerX, centerY);

elem.style.background = "red";
alert(elem.tagName);

Оскільки код використовує координати відносно вікна, то елемент може відрізнятися залежно від поточної позиції прокручування.

Для координат, які знаходяться поза вікном elementFromPoint повертає null

Метод document.elementFromPoint(x,y) працює, лише якщо координати (x,y) знаходяться у видимій області вікна.

Якщо будь-яка з координат від’ємна, або більша ніж ширина/висота вікна, то повертається null.

Ось типова помилка, яка може виникнути, якщо не додати перевірку:

let elem = document.elementFromPoint(x, y);
// якщо координати виходять за межі вікна, то elem = null
elem.style.background = ''; // Помилка!

Використання разом з “position:fixed”

Найчастіше нам потрібні координати, щоб щось розташувати.

Щоб показати щось поблизу елемента, ми можемо використати getBoundingClientRect для отримання його координат, а потім CSS position разом із left/top (або right/bottom).

Наприклад, наведена нижче функція createMessageUnder(elem, html) виводить повідомлення під елементом elem:

let elem = document.getElementById("coords-show-mark");

function createMessageUnder(elem, html) {
 // створюємо елемент повідомлення
 let message = document.createElement('div');
 // тут краще було б використати CSS клас
 message.style.cssText = "position:fixed; color: red";

 // призначаємо координати, не забуваємо про "px"!
 let coords = elem.getBoundingClientRect();

 message.style.left = coords.left + "px";
 message.style.top = coords.bottom + "px";

 message.innerHTML = html;

 return message;
}

// Використання:
// додаємо повідомлення у документ на 5 секунд
let message = createMessageUnder(elem, 'Привіт, світ!');
document.body.append(message);
setTimeout(() => message.remove(), 5000);

Натисніть кнопку, щоб запустити приклад:

Код можна змінити, щоб показати повідомлення ліворуч, праворуч, знизу, застосувати CSS анімацію, і так далі. Це легко, оскільки у нас є всі координати та розміри елемента.

Але зверніть увагу на важливу деталь: коли сторінка прокручується, повідомлення відпливає від кнопки.

Причина очевидна: елемент повідомлення позиціонується за допомогою position:fixed, тому він залишається на тому ж місці у вікні, під час прокрутки сторінки.

Щоб це змінити, нам потрібно використовувати систему координат відносно документа та position:absolute.

Координати відносно документа

Координати, відносні до документа, починаються з верхнього лівого кута документа, а не вікна.

У CSS координати відносно вікна відповідають position:fixed, тоді як координати відносно документа подібні до position:absolute на верхньому рівні вкладеності.

Ми можемо використовувати position:absolute і top/left, щоб розмістити щось у певному місці документа таким чином, щоб воно залишалося там навіть під час прокручування сторінки. Але спочатку нам потрібно отримати правильні координати.

Не існує стандартного методу для отримання координат елемента відносно до документа. Але написати його легко.

Дві системи координат з’єднуються за формулою:

 • pageY = clientY + висота прокрученої вертикальної частини документа.
 • pageX = clientX + ширина прокрученої горизонтальної частини документа.

Функція getCoords(elem) візьме координати вікна з elem.getBoundingClientRect() і додасть до них значення поточної прокрутки:

// отримуємо координати елемента відносно документа
function getCoords(elem) {
 let box = elem.getBoundingClientRect();

 return {
  top: box.top + window.pageYOffset,
  right: box.right + window.pageXOffset,
  bottom: box.bottom + window.pageYOffset,
  left: box.left + window.pageXOffset
 };
}

Якщо б у наведеному вище прикладі ми використовували його разом з position:absolute, то повідомлення залишалося б біля елемента під час прокручування.

Модифікована функція createMessageUnder:

function createMessageUnder(elem, html) {
 let message = document.createElement('div');
 message.style.cssText = "position:absolute; color: red";

 let coords = getCoords(elem);

 message.style.left = coords.left + "px";
 message.style.top = coords.bottom + "px";

 message.innerHTML = html;

 return message;
}

Підсумки

Будь-яка точка на сторінці має координати:

 1. Відносно вікна – elem.getBoundingClientRect().
 2. Відносно документа – elem.getBoundingClientRect() плюс значення поточної прокрутки.

Координати відносно вікна зручно використовувати з position:fixed, а координати відносно документа з position:absolute.

Обидві системи координат мають свої плюси і мінуси. Іноді нам потрібна та чи інша, так само я і в CSS ми обираємо CSS position між absolute та fixed.

Завдання

У iframe нижче ви можете побачити документ із зеленим «полем».

Використовуючи JavaScript, знайдіть координати кутів відносно вікна, на які вказано стрілками.

Для зручності в документі реалізована невелика функція, яка показує координати кліку.

Ваш код повинен використовувати DOM для отримання чотирьох пар координат відносно вікна:

 1. Верхній лівий, зовнішній кут (це просто).
 2. Правий нижній, зовнішній кут (теж просто).
 3. Верхній лівий, внутрішній кут (трохи складніше).
 4. Правий нижній, внутрішній кут (є кілька способів, оберіть один).

Обчислені координати повинні збігатися з тими, які повертаються клацанням миші.

P.S. Код також повинен працювати, якщо елемент має інший розмір або рамку, тобто не прив’язаний до жодних фіксованих значень.

Відкрити пісочницю для завдання.

Зовнішні кути

Зовнішні кути – це саме те, що ми отримуємо в результаті виклику elem.getBoundingClientRect().

Координати верхнього лівого кута answer1 і нижнього правого кута answer2:

let coords = elem.getBoundingClientRect();

let answer1 = [coords.left, coords.top];
let answer2 = [coords.right, coords.bottom];

Лівий верхній внутрішній кут

Координати внутрішнього кута відрізняється від зовнішнього на ширину рамки. Надійним способом їх отримання є використання clientLeft/clientTop:

let answer3 = [coords.left + field.clientLeft, coords.top + field.clientTop];

Правий нижній внутрішній кут

У нашому випадку нам потрібно відняти розмір рамки від зовнішніх координат.

Можемо використати CSS властивості:

let answer4 = [
 coords.right - parseInt(getComputedStyle(field).borderRightWidth),
 coords.bottom - parseInt(getComputedStyle(field).borderBottomWidth)
];

Альтернативним способом було б додавання clientWidth/clientHeight до координат лівого верхнього кута. Це, мабуть, навіть краще:

let answer4 = [
 coords.left + elem.clientLeft + elem.clientWidth,
 coords.top + elem.clientTop + elem.clientHeight
];

Відкрити рішення в пісочниці.

Створіть функцію positionAt(anchor, position, elem), яка позиціонує elem залежно від position біля елемента anchor.

Аргумент position має бути рядком з будь-яким із 3 значень:

 • "top" – розмістити elem праворуч над anchor
 • "right" – розмістити elem безпосередньо праворуч від anchor
 • "bottom" – розмістити elem прямо під anchor

Аргумент використовується всередині функції showNote(anchor, position, html), наданої у вихідному коді завдання, який створює елемент примітки із заданим html і показує його у заданій позиції position біля елементу anchor.

Ось демонстрація приміток:

Відкрити пісочницю для завдання.

У цьому завданні нам потрібно лише точно розрахувати координати. Подробиці дивіться в коді.

Зверніть увагу: елементи повинні бути в документі, щоб прочитати offsetHeight та інші властивості. Прихований елемент (display:none) або елемент поза документом не має розміру.

Відкрити рішення в пісочниці.

Скорегуйте рішення попереднього завдання, щоб для позиціювання примітки використовувалася властивість position:absolute замість position:fixed.

Це запобіжить «втечу» нотатки від елемента під час прокручування сторінки.

Візьміть розв’язання попереднього завдання за відправну точку. Щоб перевірити прокрутку, додайте стиль <body style="height: 2000px">.

Рішення насправді досить просте:

 • Використовуйте position:absolute у CSS замість position:fixed для елемента .note.
 • Використовуйте функцію getCoords() з розділу Координати, щоб отримати координати відносно документа.

Відкрити рішення в пісочниці.

Розширте попереднє завдання Покажіть примітку біля елемента (абсолютне позиціювання): навчіть функцію positionAt(anchor, position, elem) вставляти elem всередині anchor.

Нові значення для position:

 • top-out, right-out, bottom-out – працюють так само як і раніше, вони вставляють elem над/праворуч/під елементом anchor.
 • top-in, right-in, bottom-in – вставляють elem всередину елемента anchor, та прикріпляють його до верхнього/правого/нижнього краю.

Наприклад:

// показує примітку над елементом blockquote
positionAt(blockquote, "top-out", note);

// показує примітку всередині елемента blockquote поряд з верхнім краєм
positionAt(blockquote, "top-in", note);

Результат:

Для початку візьміть розв’язання задачі Покажіть примітку біля елемента (абсолютне позиціювання).

Навчальна карта

Коментарі

прочитайте це, перш ніж коментувати…
 • Якщо у вас є пропозиції, щодо покращення підручника, будь ласка, створіть обговорення на GitHub або одразу створіть запит на злиття зі змінами.
 • Якщо ви не можете зрозуміти щось у статті, спробуйте покращити її, будь ласка.
 • Щоб вставити код, використовуйте тег <code>, для кількох рядків – обгорніть їх тегом <pre>, для понад 10 рядків – використовуйте пісочницю (plnkr, jsbin, codepen…)